Ajan hermolla – Aivoterveyden edistämisen osaaja

Aivoterveyden edistämisen osaaja -monialainen erikoistumiskoulutus toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella, minkä vuoksi koulutus oli osallistujille maksuton. Koulutus toteutettiin yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun, Lapin ammattikorkeakoulun, Satakunnan ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa.

Opiskelijaryhmän koulutustaustat olivat monialaisia, opiskelijavalinta tehtiin valitsemalla ne hakijat, joilla katsottiin olevan riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka olivat kiinnostuneita kehittämään aivoterveyden osaamistaan.

Kuva 1. Aivoterveyden ymmärtäminen on erityisen tärkeää nykyaikana työelämän jatkuvassa muutoksessa (Kauhanen, 2020)

Opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeen tavoitteena oli syventää aivoterveyden edistämiseen liittyvää monialaista osaamista sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kulttuurialalla sekä edistää yhteistoimijuutta eri toiminta- ja palvelukokonaisuuksissa ja niiden välillä.  Koulutus toteutettiin tammikuun 2020 ja marraskuun 2020 välisenä aikana.

Erikoistumiskoulutuksen sisältö

Opintokokonaisuus rakennettiin neljän eri teeman pohjalle.

Teema 1: Aivoterveys hyvinvoinnin perustana lapsuudesta vanhuuteen, jonka sisältönä opiskeltiin elintapojen merkitystä aivoille, ihmisen toimintakykyä, psyykkistä ja kulttuurista hyvinvointia. Tällä teemalla aloitimme, ja halusimme myös koulutuksen aikana tuoda esiin oman aivoterveyden merkitystä aivoterveyden asiantuntijan roolissa.

FT Virpi Koskela johdatti opiskelijoita oman psyykkisen hyvinvoinnin tunnistamiseen ja tunnetaitojen kehittämiseen. Koskela toisti oman työpajansa koulutuksen lopussa.

Teema 2: Aivosairauden ja näyttöön perustuva monialainen hoito. Sisältönä tässä teemassa opiskeltiin muun muassa muistisairauksien varhaista tunnistamista ja toimivaa palveluohjausta. Teeman sisältöihin kuului myös aivojen plastisuuden merkityksen ymmärtäminen, mikä kiinnosti opiskelijoita erityisen paljon.

Teema 3: Toimintakyvyn, kuntoutumisen ja elämänlaadun tukeminen, jonka sisältönä opiskeltiin muun muassa hyvinvointiteknologian sekä kulttuurin ja taiteen mahdollisuuksia aivoterveyden edistämisessä. Tähän opiskelijoita johdatti draamapedagogi Lasse Kantola.

Ennaltaehkäisevää näkökulmaa tarjosi dosentti, erikoislääkäri ja unitutkija Henri Tuomilehto. Opiskelijat pääsivät osallistumaan Henri Tuomilehdon unitutkimukseen, johon kuului unipäiväkirjan pitäminen opintojen aikana. Teemaan sisältyi myös kokemusasiantuntijan tapaaminen, jossa vakavan aivovamman sairastanut kertoi oman tarinansa kuntoutumisen ja toimintakyvyn palautumisen näkökulmasta.

Teema 4: Asiakaslähtöisen palveluosaamisen kehittäminen aivoterveyden edistämisessä. Tähän teemaan opiskelijat tuottivat kehittämistehtävän, joka oli integroitava työelämään.

Liittyy työkulttuurin murrokseen

Aivoterveyden koulutus tuli osuvaan ajankohtaan samalla, kun siirryimme vahvasti etätyöskentelymalliin Suomessa vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Aivoterveyden merkitys korostuu paitsi terveydenedistämisen näkökulmasta myös työskentelykulttuurin murroksessa, ja näemme, että tällä koulutuksella on vahvasti kysyntää myös jatkossa moniammatillisena koulutuksena ja yhteistyönä.

LAB-ammattikorkeakoulussa on parhaillaan käynnissä 15.5.2021 asti jatkuva haku aivoterveyden edistämisen koulutukseen, joka alkaa syksyllä 2021, jos ryhmä saadaan kokoon.

Kirjoittajat

Heidi Savolainen on LAB-ammattikorkeakoulun lehtori ja aivoterveyden edistämisen erikoistumisopintojen vastuuopettaja

Maj Tallbacka on LAB-ammattikorkeakoulun lehtori ja aivoterveyden edistämisen erikoistumisopintojen opettaja

Linkki

Aivoterveyden edistäminen, erikoistumiskoulutus, 30 op. https://www.koulutus.fi/koulutukset/lab-ammattikorkeakoulu/aivoterveyden-edistaminen-erikoistumiskoulutus-30-op-1540107

Kuva

Kuva 1. Kauhanen 2020. Heli Kauhanen, korutaiteen läänintaiteilija, valmistunut erikoistumisopinnoista 2020.