asiakaslähtöisyys

23 artikkelia

Asiakassegmentointi ‒ avain syvempään ymmärrykseen ja tehokkaampaan palveluun

Asiakassegmentoinnissa yrityksen asiakkaat jaetaan ryhmiin samankaltaisen ominaisuuksien perusteella. Asiakassegmentoinnin hyödyntäminen onkin nykypäivänä yhä useamman yrityksen valitsema polku kohti menestystä. Se ei ainoastaan tarjoa syvällisempää ymmärrystä […]

Paikallisia yrityksiä autetaan asiakaslähtöisen ympäristövastuullisuuden kehittämisessä

Lahti Design Week 2023 ohjelman yhteydessä Vastuullinen palvelu- ja tuotekehitys VPK-projekti järjesti pk-yrityksille suunnatun Menesty asiakaslähtöisesti ja ympäristövastuullisesti -seminaarin. Tapahtumassa kuultiin inspiroivia puheenvuoroja ja jaettiin […]

Kokeilemalla tietoa ja ymmärrystä asiakaslähtöiseen tuotekehitystyöhön

Asiakaslähtöisyys on tärkeä kilpailuvaltti nykyisillä markkinoilla. Yritysten on kuitenkin hankala lähteä toteuttamaan laadullisen tutkimuksen ja asiakkaiden osallistamisen toimia jo vakiintuneissa ja tehostetuissa tuotekehitysprosesseissaan. Asiakaslähtöistä kehittämistä […]