Päivittäiset arkistot: 21.4.2023

5 artikkelia

Erikoissairaanhoidon tiedolla johtamisen muuttuva maisema

Hyvinvointialueuudistus, palveluintegraatio, väestön ikääntyminen ja henkilöstön saatavuuden haasteet edellyttävät hoitotyön johtamisen uudistamista sekä vertailukelpoista tietoa palveluiden yhdenmukaistamiseksi ja erikoissairaanhoidon vaikuttavuuden lisäämiseksi (Laulainen ym. 2020, 151, […]