Alakoulu ja ammattikorkeakoulu yhteisen oppimisen projektissa

Kuva 1. Neljännen luokan projektipäivien teemoina olivat muun muassa terveellinen ravitsemus ja joulun vieton kulttuuriset erityispiirteet (Kuva: Dao Vu)

Alakoulun ja ammattikorkeakoulun onnistunut työelämäyhteistyöprojekti tuotti monipuolista osaamista. Imatran Kosken koulun neljännen, viidennen ja kuudennen kaksikielisen luokan oppilaat sekä LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksen englanninkielisen sairaanhoitajakoulutuksen kolmannen vuoden opiskelivat oppivat yhdessä ja toinen toisiltaan projektimuotoisen harjoittelun puitteissa viime syksyn ja tämän kevään aikana.

Arjen taitojen oppimiskielenä englanti

Molempien koulutusasteiden opettajat suunnittelivat toteutusta ja sisällöllisiä teemoja yhteisissä tapaamisissa. NURS18-ryhmän opiskelijat valmistelivat sisällöt oppilaiden arjen taitoja ja hyvinvoinnin edistämistä tukeviksi. Oppimistilanteet toteutettiin torstaisin Kosken koulun metsämoduulin tiloissa yhteisten koulupäivien aikana kullekin luokka-asteelle soveltuvin menetelmin. NURS18-ryhmän opiskelijoiden oppimistapahtumat käsittelivät muun muassa terveellistä ravitsemusta, levon ja liikunnan merkitystä, vuorovaikutus- ja tiimityön taitoja sekä lapsen ja nuoren kehitystä.

Hoitotyön opiskelijat edustivat useita eri kansalaisuuksia, kuten Vietnam, Kamerun, Thaimaa ja Venäjä. Ryhmässä oli myös yksi suomalainen opiskelija. Kosken koulun oppilaat olivat puolestaan yhtä venäläistaustaista oppilasta lukuun ottamatta suomalaisia. Kenenkään äidinkieli ei siis ollut englanti, mutta kummankin koulutusohjelman kielenä oli englanti – niin myös projektin kieli. Korkeakouluopiskelijat hämmästelivät suomalaislasten hyvää kielitaitoa ja valmiutta vuorovaikutukseen oppituntien ja välituntien yhteisissä kohtaamisissa.

Missä onnistuttiin

Kaikki projektiin osallistuneet olivat erityisen tyytyväisiä siitä, että se saatiin onnistuneesti toteutetuksi vallinneesta koronatilanteesta huolimatta. Kaikessa toiminnassa huolehdittiin kaikkien osapuolten terveydestä ja turvallisuudesta.  Yhtä etäyhteyksin toteutettua päivää lukuun ottamatta projekti vietiin läpi lähiopetuksena.

Alakoulun oppilaiden ehdoton suosikki oli ensiaputaitojen harjoittelun teemapäivä. Toiminnallisten harjoitusten ja osallistavien menetelmien avulla opittiin käsiteltyjen aiheiden lisäksi kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta ja tiimityötaitoja.

Pilotoidun projektin saama palaute oli erinomaisen myönteistä. Tämä kannustaa jatkamaan koulutusalojen välistä jatkuvan oppimisen yhteistyötä seuraavan lukuvuoden aikana.

Kirjoittajat

Sini Hämäläinen ja Ulla Vehviläinen toimivat terveysalan lehtoreina LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikössä, ja he olivat projektin ohjaavia opettajia.