Lisää digiliiketoimintaa Päijät-Hämeeseen

Digitaalisuus on tullut yhteiskunnassamme osaksi lähes kaikkea. Se mahdollistaa liiketoiminnan kannattavuuden parantamisen esimerkiksi tehostamalla prosesseja ja parantamalla asiakaskokemusta. Tuotekoodit voidaan skannata, esineet osataan tunnistaa kuvantunnistamistekniikoilla, hintoja on mahdollista vertailla ja ostoksia tehdä ajasta tai paikasta riippumatta. (Salmenkivi 2012, 172-173.) Markkinointi on muuttunut pääosin digitaaliseksi muun muassa sosiaalisen median, älykkäiden algoritmien ja mobiilisovellusten ansiosta. (Ahola, Koivumäki & Oinas-Kukkonen 2002, 15-17.)

Kuva 1. Digiliiketoiminta edellyttää tulosten seuraamista. (Kuva: Pixabay, PhotoMIX-Company /CC0)

Digiliiketoiminnan edistäminen Päijät-Hämeessä

Yhtenä tavoitteena #DigiLAHTI-projektissa oli digiliiketoiminnan edistäminen Päijät-Hämeessä. Tavoitteen toteutumista tuettiin järjestämällä pk-yrityksille erilaisia tilaisuuksia digiliiketoimintaan liittyen. Aiheita, kuten asiakaskäyttäytymisen muutos, verkkonäkyvyys, digimarkkinointi, big data, tekoäly ja robotiikka käsiteltiin pk-yritysten näkökulmasta. Uuden tiedon ja konkreettisten esimerkkien lisäksi yritykset saivat tilaisuuksissa ratkaisuja omiin digihaasteisiinsa LAB-ammattikorkeakoulun opettajien ja opiskelijoiden järjestämillä digipalvelujen klinikoilla.

Digiliiketoiminnan edistämistä tuetaan myös projektissa tehdyllä vuorovaikutteisella DigiRuori-palvelulla. DigiRuorissa yrittäjä voi valita, onko hän esimerkiksi kiinnostunut verkkokaupasta, www-sivuista tai someosaamisesta, ja haluaako hän ostaa palvelut kokonaisuudessaan ulkopuolelta vai toteuttaa ne itse. DigiRuori auttaa annettujen vastausten perusteella yrittäjää eteenpäin.

Uusia työpaikkoja digiliiketoiminnassa

Digitalisoinnin ansiosta syntyy uusia yrityksiä ja uusia työpaikkoja toimintaansa digitalisoiviin tai digipalveluja tarjoaviin yrityksiin. LUT-yliopisto selvitti #DigiLAHTI-projektissa päijäthämäläisten pienyritysten digitaalisuuden käytön nykytilaa ja tarpeita. Selvityksen pohjalta projektissa tartuttiin niihin digiteemoihin, jotka olivat relevantteja alueen yritysten liiketoiminnan kehityksen näkökulmasta. Verkkokauppa osoittautui olevan selvästi alihyödynnetty työväline Päijät-Hämeessä (Toppari ym. 2019), joten se nostettiin yhdeksi projektissa edistettäväksi teemaksi. LABin verkkokauppaan liittyviä opintojaksoja kehitettiin yhteistyössä alueen verkkokauppatoimijoiden kanssa, verkkokaupan toteutus otettiin opiskelijaprojektiteemaksi, ja se nostettiin teemaksi yrityksille suunnattuun tilaisuuteen sekä projektissa luotuun palveluiden valintaa tukevaan DigiRuori-palveluun.

Kuva 2. Opiskelijoiden ja työelämän yhteistyöhankkeet edistävät opiskelijoiden yrittäjyystaitoja. (Kuva: Pexels, Daria Shevtsova /CC0)

Yritysyhteistyö vahvistaa opiskelijoiden yrittäjämäistä toimintaa ja kehittää useita yrittäjyystaitoja. Bacigalupo ym. (2016) jakavat nämä kolmeen osa-alueeseen, joista jokainen sisältää viisi eri ydintaitoa. #DigiLAHTI-projektissa näitä taitoja kehitettiin erilaisin yhteistyömuodoin. Yksi näistä oli Positiivinen kierre projektin kanssa yhteistyössä järjestetty hackathon. Hackathon-työskentelyssä kehittyvät kaikkien kolmen osa-alueen ydintaidot (Bacigalupo ym. 2016), parantaen siten merkittävästi opiskelijoiden yrittäjyysvalmiuksia.

Kirjoittajat

Eija Lantta työskentelee #DigiLAHTI-projektissa (EAKR), IoT-osaamisloikka projektissa (ESR) ja AuNe – Automation in Network projektissa (OKM) LAB-ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä.

Sariseelia Sore työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina ja koordinaattorina digitaaliset ratkaisut YAMK-koulutuksessa. Lisäksi hän toimii LABin osatoteutuksen projektipäällikkönä sekä #DigiLAHTI- että digiUP-projekteissa.

Lähteet

Ahola, H., Koivumäki, T. & Oinas-Kukkonen, H. 2002. Markkinointi, liiketoiminta, digitaalinen media. Helsinki: WSOY.

Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y. & Van den Brande, G. 2016. EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework. Luxembourg: Publication Office of the European Union. [Viitattu 22.4.2020]. Saatavissa: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5e633083-27c8-11e6-914b-01aa75ed71a1

Salmenkivi, S. 2012. Digitaalitodellisuus: Seuraava murros on täällä. Helsinki: Talent Media Oy.

Toppari, J., Saunila, M., Rantala, T., Ukko, J. & Rantanen, H. 2019. Digipalveluntarjoajana Päijät-Hämeessä, LUT Scientific and Expertise Publications, Tutkimusraportit – Research Reports No. 95. [Viitattu 21.4.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-361-9

Linkit

Linkki 1. LAB. 2020. DigiLAHTI – Uutta kasvua digitaalisuudesta PK-yrityksille. [Viitattu 22.4.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/digilahti-uutta-kasvua-digitaalisuudesta-pk-yrityksille

Linkki 2. Sandelin, J.-E. & Sore, S. 2020. DigiRuori-palvelu auttaa pk-yrityksiä digitarpeiden tunnistamisessa ja digivalmiuksien kehittämisessä. [Viitattu 17.6.2020]. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/digiruori-palvelu-auttaa-pk-yrityksia-digitaalisten-tarpeiden-tunnistamisessa-ja-valmiuksien-kehittamisessa/

Linkki 3. Vainio, A. & Sore, S. Digitaalisten liiketoimintamahdollisuuksien edistäminen opiskelijayhteistyöllä. [Viitattu 17.6.2020]. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/digitaalisten-liiketoimintamahdollisuuksien-edistaminen-opiskelijayhteistyolla/

Kuvat

Kuva 1. PhotoMIX-Company. 2016. Digitaalinen Markkinointi Seo Google Emarketing Sem. [Viitattu 12.6.2020]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/digitaalinen-markkinointi-seo-google-1725340/

Kuva 2. Shevtsova, D. 2018. Aikuinen huone ihmiset istuminen. [Viitattu 12.6.2020]. Saatavissa:  https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/aikuinen-huone-ihmiset-istuminen-1560932/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *