Biofilinen suunnittelu ­- ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­hyvinvointia rakennettuun ympäristöön luonnosta 

Kolmannen vuoden kokemus- ja palvelumuotoilun opiskelijat olivat syksyllä 2022 mukana KEKO-hankkeessa luomassa käyttäjäymmärrykseen pohjaavia tilakonsepteja tulevaisuuden palveluasumisen tueksi. Opiskelijaryhmät suunnittelivat skaalautuvia interiöörejä, joissa huomioitiin käyttäjien tarpeita ja toiveita. Kyselyissä ja haastatteluissa nousi vahvana eri käyttäjäryhmien luontosuhde. Yksi näkökulma ihmislähtöisen ja terveyttä edistävän tilakokemuksen luomiseen löytyy biofilisesta suunnittelusta. 

Toimistoympäristö, jossa suuret lattiasta kattoon ulottuvat ikkunat, joista tulvii sisään luonnonvaloa ja näkyy vihreitä puita. Tilassa harmaa kivilattia, suuri valoa tuova kattoikkuna sekä tiiliseinä. Tilan keskellä kasvaa kolme koivua. Tilan kalusteet ovat tummaa puuta.
Kuva 1. Luonnonvalo, ikkunoista avautuva luonnonmaisema sekä kasvien ja luonnonmateriaalien hyödyntäminen rakennetussa ympäristössä ovat osa biofilista suunnittelua (Kaveen 2022)

Mitä on biofilinen suunnittelu? 

Ihmisillä on vahva sisäinen tarve olla yhteydessä luontoon. Emme ole juurikaan muuttuneet biologisesti niistä ajoista, jolloin elimme metsästäjinä ja keräilijöinä luonnossa. Tarve luontoyhteyteen kumpuaa evoluutiostamme ja ilmiölle on annettu nimi biofilia. Biofilia tarkoittaa sanamukaisesti rakkautta luontoa ja kaikkea elävää kohtaan. Biofilista suunnittelua hyödynnetään yhä laajemmin rakennetuissa ympäristöissä ja sen avulla voidaan simuloida luonnosta tuttuja kokemuksia ja luoda tiloja, jotka tukevat terveyttä ja hyvinvointia. (Kellert & Calabrese 2015, 3–5.)

Biofilista suunnittelua tutkinut sosiaaliekologi Stephen Kellert on määritellyt kolme kategoriaa, joiden avulla biofilista suunnittelua voidaan toteuttaa ja tarkastella rakennetuissa ympäristöissä. Ensimmäinen näistä on suora luontokokemus, joka sisältää luonnonvalon hyödyntämisen tilassa, ikkunoista avautuvan luonnonmaiseman, hyvän ilmanvaihdon sekä luonnonelementtien kuten kasvien, tulen tai veden hyödyntämisen rakennetussa ympäristössä. Toinen kategoria on epäsuora luontokokemus, joka pitää sisällään luonnosta ammennettuja viittauksia, kuten luontoon liittyviä kuvia, luonnonmateriaaleja, luonnonvärejä, valon ja tuulen simulointia sekä orgaanisten muotojen hyödyntämistä tilassa. Kolmas kategoria, tilan ja paikan kokemus, viittaa luontoa jäljittelevien ympäristöjen tuomiseen tilaan ja tilan luomaan tunnelmaan. Tiloihin olisi hyvä luoda paikkoja vetäytymiselle ja rauhoittumiselle sekä kiinnittää huomiota turvallisuuden tunteen luomiseen ja tilassa kulkemisen helppouteen. (Kellert & Calabrese 2015, 9–20.)

Biofilisen suunnittelun hyödyt 

Luonnon hyvinvointivaikutuksia on tutkittu vuosikymmenten ajan. SRT-teorian (Stress Reduction Theory) mukaan luonnon elementit vaikuttavat positiivisesti verenpaineeseen, sykkeeseen, stressihormonien määrään sekä mielialaan (Ulrich ym. 1991). ART-teorian (Attention Restoration Theory) mukaan ihminen puolestaan pystyy palautumaan ja keskittymään paremmin luontokokemusten jälkeen (Kaplan 1995). Elämme jatkuvasti urbaanimmaksi muuttuvassa maailmassa, jossa kaupungistuminen kiihtyy ja vietämme yhä enemmän aikaa sisätiloissa. Biofilisen suunnittelun periaatteita hyödyntämällä voimme rakentaa ympäristöjä, joissa luonnon positiiviset vaikutukset tulevat osaksi jokapäiväistä arkeamme. 

Myös KEKO-hankkeessa mukana olleet kokemus- ja palvelumuotoilun opiskelijat nostivat tilakonsepteissaan biofilisen suunnittelun yhdeksi tärkeäksi näkökulmaksi, joka tulisi huomioida Ruskorinteen tulevia tiloja suunniteltaessa. Luonnonläheisyys on iso osa Ruskorinne-palvelukodin ideologiaa ja biofilisen suunnittelun avulla luonto saadaan tuotua myös osaksi palvelukodin rakennettua ympäristöä.

Kuusi riviä Alvar Aallon suunnittelemia 68-mallin tuoleja sekä nojatuoleja sivultapäin kuvattuna. Tuolien taustalla näkyy koko seinän levyinen ikkuna, josta näkyy ruskan värjäämiä puita. Tilan katto on vaaleaa puuta ja siinä on aaltoileva muoto.
Kuva 2. Alvar Aalto oli Suomessa biofilisen suunnittelun pioneeri, jonka suunnittelemissa rakennuksissa luonto on suuressa osassa valon, materiaalien sekä orgaanisten muotojen kautta. Kuvassa Aallon suunnittelema Viipurin kirjasto (Shahabudin 2022)

Kirjoittajat

Auli Haarnio toimii LAB-ammattikorke​akoulussa TKI-asiantuntijana sekä kokemus- ja palvelumuotoilun lehtorina.

Heli Viitanen on kolmannen vuoden kokemus- ja palvelumuotoilun opiskelija LAB-ammattikorkeakoulussa ja häntä kiinnostaa käyttäjälähtöisten, hyvinvointia edistävien tilojen muotoilu.

Lähteet

Kaplan, S. 1995. The restorative benefits of nature: Toward an integrative framework. Journal of Environmental Psychology. Vol. 15 (3). 169–182. Viitattu 31.1.0.2022. Saatavissa
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0272494495900012

Kaveen, D. 2022. Unsplash. Viitattu 31.10.2022. Saatavissa
https://unsplash.com/photos/p2u7eu00DCA

Kellert, S. & Calabrese, E. 2015. The Practice of Biophilic Design. Viitattu 31.1.0.2022. Saatavissahttp://docs.wixstatic.com/ugd/21459d_81ccb84caf6d4bee8195f9b5af92d8f4.pdf

Shahabudin. 2022. Unsplash. Viitattu 31.10.2022. Saatavissa
https://unsplash.com/photos/d16MPa2ZBY0

Ulrich, R., Simons, R., Losito, B., Fiorito, E., Miles, M. & Zelson, M. 1991. Stress recovery during exposure to natural and urban environments. Journal of Environmental Psychology. Vol. 11 (3). 201–230. Viitattu 31.1.0.2022. Saatavissa
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272494405801847

Linkit

Linkki 1. LAB-ammattikorkeakoulu. 2022. Kestävän palveluasumisen ekosysteemi -KEKO. Viitattu 31.10.2022. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/kestavan-palveluasumisen-ekosysteemi-keko

Linkki 2. Ruskorinne. 2022. Viitattu 28.11.2022. Saatavissa https://www.ruskorinne.fi/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *