Blogisarja: Metataidot – Osa 1. Miksi metataitoja tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa?

Työelämän murros puhututtaa meitä kaikkia. Monien ennusteiden mukaan robotit ja automaatio tulevat korvaamaan kaiken automatisoitavissa olevan työn. Iso osa suorittavasta työstä katoaa tai muuttuu. (Studentwork 2019.) Sitra puhuu uudesta työstä, joka on joustavaa, monimuotoista, mahdollistavaa, verkottunutta, kokeilevaa ja ”purskeista”, eli omaan tahtiin ja monessa roolissa yhtä aikaa tehtävää. Työn merkityksellisyys korostuu ja eri-ikäiset ja -taustaiset tekevät töitä yhdessä. Työ ei ole enää myöskään lineaarista tai vuosikelloon sidottua. Uuden työn maailmassa ihmiset liikkuvat joustavasti yli perinteisten rajojen. (Sitra n.d.)

Opiskelijat tulevat korkeakouluun hankkimaan osaamista tulevaisuutta varten ja oppimaan taitoja, joita he tulevaisuudessa tarvitsevat. Mitä taitoja he siis tulevaisuudessa tarvitsevat?

Metataidot – mitä ne ovat?

Metataidot tukevat subtanssitaitojen rinnalla työn tekemistä. Alla olevaan taulukkoon on koottu tiedot tulevaisuudessa tarvittavista metataidoista pohjautuen seuraavien tahojen tutkimuksiin ja selvityksiin: Sitra (n.d.), World Economic Forum (Studentwork 2019), Ilmarinen/Future Score (Ilmarinen 2017) ja Opetushallitus (2019).

Taulukko 1 Tulevaisuuden työelämässä tarvittavat metataidot

Kun tarkastellaan taulukkoa 1, niin eniten, eli kolme mainintaa, ovat saaneet oppimaan oppiminen, ongelmanratkaisukyky, vuorovaikutustaidot, yhteistyötaidot ja luovuus. Kaksi mainintaa ovat saaneet itsetuntemus ja itseohjautuvuus, kriittinen ajattelu, verkostoitumiskyky, tunneäly, resilienssi eli muutosjoustavuus, sekä monikulttuurisuustaidot. Näitä taitoja tulevaisuuden työelämässä tarvitaan ja arvostetaan.

Tämän päivän opetussuunnitelmat ja opintojaksot keskityttävät lähes pelkästään substanssiosaamiseen eli siihen mitä opiskellaan. Vähintään yhtä tärkeää on miettiä, miten opiskellaan. Tätä on nostanut esiin myös Elinkeinoelämän keskusliitto EK (2012). Ratkaisun voi tarjota metataitojen opiskelu. Missä ja miten näitä tärkeitä metataitoja sitten voisi oppia ja opiskella? Niihin vastauksia etsitään blogikirjoitussarjamme toisessa, 19.2.2020 ilmestyvässä, ja kolmannessa, 26.2.2020 ilmestyvässä osassa.

Lähteet

Elinkeinoelämän keskusliitto EK. 2012. Oivallus: Millaista on työ tulevaisuuden Suomessa? . [Viitattu 22.4.2020]. Saatavissa: https://www.youtube.com/watch?v=LrSkpObJpEY

Opetushallitus. 2019. Osaaminen 2035. Osaamisen ennakointifoorumin ensimmäisiä ennakointituloksia. Raportit ja selvitykset 2019: 3. [Viitattu 22.4.2020]. Saatavissa: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaaminen_2035.pdf [pdf-tiedosto, 472 KB]

Sitra n.d. Millainen on uusi elinvoimainen työelämä? [Viitattu 22.4.2020]. Saatavissa: https://www.sitra.fi/aiheet/uusi-tyo/#mista-on-kyse

Studentwork 2019. Top 10 -taidot tulevaisuuden työelämässä. [Viitattu 22.4.2020]. Saatavissa: https://www.studentwork.fi/blogi/top-10-taidot-tulevaisuuden-tyoelamassa


Kirjoittajat

Sami Heikkinen toimii lehtorina LAB Liiketoiminta-yksikössä.

Tapio Kari toimii lehtorina LAB Liiketoiminta-yksikössä.

Minna Ulmala toimii lehtorina LAB Liiketoiminta-yksikössä.

Kaikki kirjoittajat ovat suorittaneet MTO-koulutuksen.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ajatus aiheesta “Blogisarja: Metataidot – Osa 1. Miksi metataitoja tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa?”