Case Pamplona: uusia lähestymistapoja sosiaalipalveluihin

Partnerit neljästä Euroopan maasta yhdistävät voimansa keväällä 2023 käynnistyneessä NEAR-hankkeessa (NEw sociAl seRvices) vaihtaakseen kokemuksia ja löytääkseen uusia lähestymistapojatapoja ja menetelmiä sosiaalipalveluihin (LAB 2023). Hankkeen päätoteuttaja on Regional Government of Navarre Espanjasta. LABin lisäksi hankkeeseen osallistuu partnereita Tšekistä, Belgiasta ja Italiasta sekä Suomesta Sosiaalialan osaamiskeskus Verso.

Hankkeen päätavoitteena on tukea alueita kehittämään sosiaalipalvelujen työtapoja vastaamaan paremmin yksilöllisiin asiakastarpeisiin. Lisäksi tavoitteena on tunnistaa eri maiden lähestymistapoja ja työkaluja sekä tunnistaa, siirtää ja pilotoida sosiaalialan ammattilaisille suunnattuja hyviä käytäntöjä maiden välillä.

Esimerkkejä vuoropuhelusta ja toiminnallisuudesta

Hankkeen keskiössä on kokemusten jakaminen ja oppiminen. Eri maissa koottua tietoa jaetaan muiden kumppaneiden kanssa kansainvälisellä tasolla. Hankkeen osatoteutuksen projektipäällikölle oli upea mahdollisuus päästä tutustumaan ja näkemään muiden maiden käytäntöjä itse paikalla. 

Ensimmäinen oppimistapahtuma järjestettiin Espanjan Pamplonassa 31.5–1.6. Läsnä olivat eri maiden partnerit sekä sidosryhmäedustajia. Suomesta opintokäyntiin osallistuivat toteuttajaorganisaatioina LAB-ammattikorkeakoulu sekä Sosiaalialan osaamiskeskus Verso. Lisäksi mukana olivat sidosryhmäedustajat Lahden Diakoniasäätiöstä ja Harjulan Setlementistä.

Opintovierailu sisälsi oppimisillan dialogisesta työotteesta, työpajoja sekä opintokäynnit kahdessa alueellisessa keskuksessa, jotka ovat toteuttaneet ihmiskeskeistä kokonaisvaltaista hoitomallia: residencia  El Vergel vanhuksille ja Pilar Gogorcena Day Centre kehitysvammaisille. Päivien aikana kuulimme ja näimme esimerkkejä Espanjan terveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistyöstä, lasten, vanhusten ja vammaisten kanssa toimimisesta. Näitä kaikkia yhdisti työskentely yhdessä asiakkaiden/asukkaiden kanssa dialogia ja toiminnallisuutta hyödyntäen. Perheenjäseniä otetaan mukaan suunnitteluun ja tekemiseen.

Kuva 1. Kehitysvammaisten Pilar Gogorcena Day Centressä nähtiin toiveiden puu, johon jokainen asiakas on ripustanut kolme toivettaan. Toiveet leikataan pois sitä mukaa kun ne toteutuvat. (Kuva: Outi Jokinen)

Asiantuntijoina yhdessä ja kohdaten

Sidosryhmäedustajana mukana olleen, Lahden Diakoniasäätiötä edustavan Kati Lampénin mukaan monet kysymykset ja huolenaiheet ovat samanlaisia eri puolilla maailmaa. Perinteisessä keskustelussa asiantuntijat kertovat, miten toimia ja mitä kuuluu tehdä. Dialogi tuo ihmisen itsensä keskiöön ja vaikuttamaan omiin asioihinsa. Avoimessa dialogissa ajatellaan yhdessä ja keskustelu on tasa-arvoista. Dialogissa arvostetaan jokaisen ihmisen ainutlaatuisuutta (Lampén 2023). 

Sidosryhmäedustajien mukanaolo opintovierailuissa edesauttaa siinä, että uusia oppeja pääsee viemään heti mukaansa käytännön työhön. Kotona on hyvä pysähtyä miettimään, miten dialogia on omassa työssä hyödynnetty. Riku Ilmivalta Harjulan Setlementistä aikoo ottaa Harjulan päiväkotien arkeen mukaan tukea tarvitsevien lasten ja vanhempien perhekeskeiset dialogiset tapaamiset säännöllisemmäksi ja tiiviimmäksi toimintatavaksi. Lisäksi hän ideoi uudenlaisia Mitä kuuluu?/Kerro vaan! -aamukahveja.

Opintovierailu palautti perusasioiden äärelle ja muistutti dialogin ja verkostoitumisen tärkeydestä sekä asiakkaan läheisten mukaan ottamisesta työhön. Ihmisten tarpeet ovat samat, vaikka maa ja kieli vaihtuvat. Pysähdytään kuulemaan ja kohtaamaan, ajatellaan yhdessä ja ollaan yhdessä asiantuntijoita. Muistetaan, että asiakas on oman tilanteensa asiantuntija.

Kirjoittaja

Outi Jokinen toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä ja NEAR-hankkeessa (LAB 2023) osatoteutuksen projektipäällikkönä.

Lähteet

LAB. 2023. NEAR – NEw sociAl seRvices: innovative tools and skills for person-centred and community-based social models. Hanke. Viitattu 7.6.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/en/project/near

Lampén, K. 2023. Lahden Diakoniasäätiö. Keskustelu. Pamplona, Espanja. 1.6.2023.