dialogisuus

5 artikkelia

Lastensuojelu murroksessa – haasteisiin vastataan osallisuuden ja lainmukaisuuden vahvistamisella

Lastensuojelun sosiaalityö on professionaalisessa murroksessa. Lakiin perustuvasta työnkuvasta on siirrytty psykososiaaliseen muutokseen pyrkivään työhön, jonka edellyttämää tietosisältöä ja osaamista tulee pohtia. Murroksesta huolimatta julkista valtaa ja vastuuta sisältävän työn […]