sosiaalipalvelut

6 artikkelia

New social services – Lahdesta Eurooppaan hyviä käytäntöjä ja yhteistyömalleja

Lahteen kokoontui 21.–23.5.2024 osallistujia neljästä Euroopan maasta tutustumaan erilaisiin palveluihin, työkaluihin ja lähestymistapoihin erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Opintovierailun järjestelyistä vastasivat […]

Lähiyhteisöt mukaan sosiaaliseen ja osallisuutta edistävään työhön

Sosiaalityön tulevaisuusselvityksen (2019) mukaan tulevaisuuden sosiaalityö toimii mahdollisimman lähellä ihmisten elämänpiiriä; sosiaalityö on matalalla kynnyksellä tavoitettavaa lähipalvelua, jolle on ominaista kasvokkainen tai etäyhteyksin tapahtuva vuorovaikutus, […]