Monipuolista työkokemusta- opiskelijana hankkeessa

Opiskelen pakkaus- ja brändimuotoilua LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa. Hain kyseisiin opintoihin, koska tiesin niiden sisältävän graafista- ja rakennesuunnittelua, värinkäyttöä sekä sommittelua, typografiaa ja pakkausten informaatiomuotoilua. Minua houkutti se, että opintojen aikana on oikeasti hyvät mahdollisuudet kokeilla erilaisia alan suuntia, valita niistä kiinnostavimmat ja oppia niiden kautta paljon uutta. Ja nyt ymmärrän, että valintani on ollut oikea. Opinnoissa käytiin läpi kursseja, jotka käsittelevät graafisen suunnittelun lisäksi myös brändäämisen teoriaa sekä laajaa taustatutkimusta ja analysointia erilaisin menetelmin. Olen myös kehittänyt osaamistani esiintymisessä sekä projektien, prosessien ja tuloksien esittämisessä, mikä on omasta mielestäni ollut tärkeää tulevaisuuden kannalta.

Nykyaikana jokainen yritys haluaa erottua ja olla persoonallisempi, ja meidän, suunnittelijoiden, tehtävänä on tuoda näiden yritysten vahvuudet esiin visuaalisin keinoin. Toivon siis valmistumisen jälkeen pääseväni työskentelemään brändisuunnittelun ja markkinoinnin pariin. Tämä yhdistäisi täydellisesti sekä graafista osaamistani että teoriaa.

Kolmannella vuosikurssilla pääsin projektiassistentiksi KUPARI-hankkeeseen. Kuitupohjaisten pakkausratkaisuiden integrointi PK-yritysten tarpeisiin -projektin päätavoitteena on kehittää ja pilotoida vähähiilisiä kuitu- ja biopohjaisia pakkausratkaisuja Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen alueen yrityksille. Uusilla pakkausinnovaatioilla pyritään edistämään ekologisten pakkausratkaisuiden käyttöä sekä vähentämään ruokahävikkiä. Yritysten tietoisuuteen tuodaan uusimmat ekologiset pakkausratkaisut sekä mahdollistetaan niiden käyttöönotto ja pilotointi.

Kuva 1. LUT-kartonkivuokapakkaus (Kuva ja kuosisuunnittelu: Khelli Palmgren)

Hankkeen aikana olen osallistunut erilaisiin työpajoihin, tutustunut pakkausteknologian ammattilaisiin Lappeenrannan yliopistosta ja käynyt vierailuilla alueen yrityksissä, esimerkiksi marjatiloilla. Tehtäviini on kuulunut muun muassa KUPARI-hankkeen aikana kehitetyn pakkauksen grafiikan suunnittelua, prototyyppien valokuvausta sekä ekologisten pakkausten brändäyksen ja pakkaustrendien kartoitusta kaupassa ja netissä. Lisäksi olen tehnyt hankkeen visuaalista viestintää ja avustanut työpajoissa sekä dokumentoinut niiden tuloksia. Työ on opintojen ohessa ollut todella joustavaa.

Kuva 2. Vierailu Lahden Tilalla Haminassa (Kuva: Khelli Palmgren)

Haasteellista mutta kiinnostavaa on työssäni ollut se, että opiskelijana olen päässyt pilotoimaan ja testaamaan hankkeen pakkausprototyyppiä, esittelemään hanketta sekä keräämään keskustelujen kautta palautetta ja kehitysehdotuksia. Opin olemaan rennompi ihmisten keskuudessa ja kertomaan työni tavoitteista sillä tavoin, että sain ihmiset kiinnostumaan ja olemaan aktiivisempia keskustelun aikana. Näin sain pakkauksesta rakentavaa ja rehellistä palautetta, jota myöhemmin käytimme jatkokehityksessä.

Kuva 3. Kartonkivuoan pilotointi Uotilan Tilalla Kärkölässä (Kuva: Khelli Palmgren)

Hankkeeseen osallistuminen avaa myös laajoja mahdollisuuksia: maaliskuussa pääsin käymään PacTec&FoodTec -messuilla Helsingissä. Messuilla tutustuin uusiin pakkausmateriaaleihin, muotoihin ja rakenteisiin, trendeihin, koneisiin ja eri alan yrityksiin. Vahvaksi trendiksi on noussut pakkauksen ekologisuus: materiaaleihin yhä useammin lisätään puupohjaista komposiittia tai pakkaus tehdään kokonaan uudelleenkäytetystä muovista. Mukana oli myös elintarvikealan yrityksiä, jotka esittivät ruokauutuuksia.
Työskentelyni hankkeen parissa jatkuu seuraavaksi muun muassa havainnoimalla ja keräämällä käyttäjäkokemuksia jatkokehitetyistä tuoremarjapakkauksista.

Kuva 4. PackID osasto PacTec&FoodTec -messuilla Helsingin messukeskuksessa (Kuva: Khelli Palmgren)

Kirjoittaja

Khelli Palmgren on 4. vuosikurssin pakkaus-ja brändimuotoilun opiskelija LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutista. Hän on työskennellyt KUPARI-hankkeessa projektiassistenttina.

Kati Kumpulainen, TKI-asiantuntija, KUPARI- projektipäällikkö 

Linkit

LAB. 2020. KUPARI – Kuitupohjaisten pakkausratkaisuiden integrointi PK-yritysten tarpeisiin. [Viitattu 15.4.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/kupari

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *