European Creative Futures: innovatiivisia liiketoimintaideoita viikossa

European Creative Futures (ECF) on viiden eurooppalaisen korkeakoulun vuosittain järjestämä intensiivikurssi, jonka tavoitteena on kannustaa eri alojen opiskelijoita yrittäjyyteen. Ohjelmarunko on hioutunut uomiinsa viidentoista vuoden aikana, ja osallistujista on muotoutunut tiivis ”ECF-family”.

ECF:ssä järjestelyvastuu kiertää vuosittain eri korkeakoulujen kesken. Tällä kertaa vuoro oli Alankomaiden HU University of Applied Sciences Utrechtilla. ECF-verkostoon kuuluvat LABin ohella myös Norwegian Academy of Music Norjasta, Munster Technological University Irlannista ja Universitat Politècnica de València Espanjasta.

Monialaista oppimista

Kurssille osallistui tänä vuonna yhteensä 56 opiskelijaa, jotka edustivat 21 eri kansallisuutta. LABin eri aloilta mukaan valikoitui tällä kertaa kahdeksan AMK- ja kolme YAMK-opiskelijaa. Opiskelijoista muodostettiin monialaisia ryhmiä jo ennen intensiiviviikkoa, jotta ryhmäytyminen ja ideointi pääsi vauhtiin. Intensiiviviikon aikana nämä ryhmät kehittivät ideoistaan mahdollisimman pitkälle vietyjä liiketoimintasuunnitelmia oppien matkan varrella sekä toisiltaan että asiantuntijoilta.

LABin opettajista intensiiviviikolle osallistuivat liiketoimintayksikön IT-alan asiantuntija Sariseelia Sore ja Muotoiluinstituutin pakkaussuunnittelun ja muotoilun asiantuntija Oona Casalegno. Monialainen yhteistyö oli molempien tahtotila, jonka tuloksena kurssille syntyi eettinen aivoriihityöpaja. Lisäksi kumpikin opettaja piti oman asiantuntijaluennon. ECF:n ainutlaatuinen hienous piilee siinä, että kaikki kontribuoivat ja oppivat toisiltaan.

[Alt-teksti: kaksi nuorta naista tutkimassa lasiseinälle kiinnitettyjä post it -lappuja.]
Kuva 1. Opiskelijat tuottavat ideoita aivoriihityöpajassa. (Kuva: Oona Casalegno)

Ideoista suunnitelmiin

Opiskelijat työskentelivät liiketoimintaideoidensa parissa intensiivisesti heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Asiantuntijaluennot, työpajat, yritysvierailut sekä jatkuva ohjaus ja palaute auttoivat ideoita kehittymään liiketoimintasuunnitelmiksi. Kurssin päätteeksi ryhmät palauttivat kirjalliset tuotoksensa ja esittelivät yritysideansa loppuseminaarissa.

Opiskelijat hyödynsivät tehokkaasti ryhmän jäsentensä vahvuuksia ja taustoja. Joissain suunnitelmissa digitaaliset ratkaisut olivat avainroolissa, kun taas toisissa niitä hyödynnettiin liiketoiminnan osana. Panostus visuaaliseen suunnitteluun ja tarinankerrontaan näkyi yrityksille, tuotteille, käyttöliittymille ja palveluille luoduissa näyttävissä kokonaisuuksissa. Lisäksi tämän vuoden projekteissa korostettiin eettisyyttä ja kestävää kehitystä.

Rankka mutta antoisa kokemus

Intensiiviviikko oli kaikille rankka, mutta antoisa kokemus. Pitkien päivien piristysruiskeina toimivat muun muassa Norjaa edustavien opiskelijoiden korkeatasoiset musiikkiesitykset. Viikon kruunasi gaalaillallinen, jonka yhteydessä jaettiin lukuisia palkintoja. Osallistujat saivat ECF:stä uusia näkemyksiä, inspiraatioita ja myös elinikäisiä kontakteja. Kun uskaltaa heittäytyä ja aloittaa puhtaalta pöydältä, ei voi koskaan etukäteen tietää, mihin uudet kokemukset vievät.

Kirjoittajat

Sariseelia Sore työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina ja koordinaattorina liiketoiminnan digitaaliset ratkaisut (YAMK) koulutuksessa. Viime vuosina hän on johtanut ja osallistunut useisiin yritysten digitaaliseen transformaatioon liittyviin kehitysprojekteihin. ECF-intensiivikurssilla hänen roolinsa on tuoda näkemystä IT-ratkaisujen arvonluonnin mahdollisuuksista.

Oona Casalegno työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin lehtorina. Hänellä on vankka työkokemus muotoilijana pakkauskehitysprojekteissa osana suuryritysten tuotekehitys- ja hankintaorganisaatioita. ECF:ssä hän auttaa opiskelijoita synnyttämään ja kehittämään eettisiä ja kestäviä tuote- ja palvelukokonaisuuksia.