Generatiivinen tekoäly herättää yritykset toimimaan

Generatiivinen tekoäly yhdistää koneoppimisen, syväoppimisen ja tekoälyn tehon ja pystyy luomaan alkuperäistä sisältöä esimerkiksi tekstiä, videoita, ääntä, koodia tai kuvia. Generatiivista tekoälymallia koulutetaan datan ja palautteen avulla, minkä seurauksena tekoäly oppii tekemään yhä parempia, omaperäisiä tuotoksia. ChatGPT on yksi esimerkki generatiivisesta tekoälystä. (Rose-Collins 2023.) Ict-alan tutkimus- ja konsultointiyritys Gartnerin teettämän tutkimuksen mukaan 45 prosenttia vastanneista kertoo ChatGPT:n massiivisen julkisuuden saaneen yritykset kasvattamaan tekoälypanostuksiaan. Yritysten johtajista 70 prosenttia sanoo heidän yrityksensä tutkivan ja kokeilevan generatiivisen tekoälyn käyttöä. (Virtanen 2023.)

Tietokonenäytöllä ChatGPT:n esittelysivu, jolla teksti Introducing ChatGPT.
Kuva 1. Generatiivinen tekoäly muuttaa yritystoimintaa. (Neel 2023).

Miten generatiivinen tekoäly tulee vaikuttamaan eri aloihin?

Tekoäly tutuksi -hankkeen järjestämässä tilaisuudessa Tekoäly tutuksi – datan avulla käytännön toimiin puhunut Patrik Koskinen kertoi, miten tekoäly vaikuttaa eri aloilla. Googlen MusicLM toimii niin, että tekoälyn voi pyytää tuottamaan tietynlaista musiikkia ja tekoäly säveltää musiikin hetkessä. Siihen voidaan lisätä myös kuuluisa artisti laulamaan ilman, että artisti tietää asiasta mitään eli ääni tuotetaan synteettisesti. Google ja DeepMind julkaisivat syyskuussa 2022 MedPaLMLLM:n lääketieteen tarpeisiin, joka pystyi diagnosoimaan 92,6 % tapauksista yhtä hyvin kuin lääkäri. Juuri julkaistu MedPaLM2 on jo saavuttanut 85 prosentin pistemäärän lääketieteellisissä tenttikysymyksissä (USMLE MedQA), mikä vastaa erikoislääkärin tasoa. (Koskinen 2023.)

Generatiivisella visuaalisen sisällön tuottamisella saadaan ainutlaatuisia kuvia ja videoita olemassa olevien kuvien perusteella. Tämä muuttaa työn luonnetta mm. luovilla aloilla ja markkinoinnissa. Yleiskäyttöisen robotiikan avulla voidaan luoda järjestelmiä, jotka suorittavat monenlaisia tehtäviä ilman, että niitä tarvitsee ohjelmoida uudelleen jokaisen uuden tehtävän kohdalla. Robotteja voidaan ohjeistaa esimerkiksi käskemällä niiden suorittaa jokin tehtävä. Tällaisia robotteja voi olla teollisuudessa, kotitalouksissa, terveysalalla, tutkimus- ja kehitystyössä, logistiikassa ja varastoinnissa sekä maataloudessa. (Koskinen 2023.)

Teksti FUTURE sinisellä taustalla.
Kuva 2. Tulevaisuus tekoälyn kanssa. (Winstead 2021)

Tekoäly – uhka vai mahdollisuus

Koska generatiivinen tekoäly kehittyy koko ajan ja muuttaa työn tekemistä eri aloilla, täytyy yritysten muuttua kehityksen mukana ja ottaa tekoäly haltuun. Haasteita aiheuttaa muun muassa tekijänoikeuksiin ja eettisiin kysymyksiin liittyvät asiat. Myöskään lainsäädäntö ei ole pysynyt teknologian kehityksen tahdissa. Luovilla aloilla täytyy löytää keinoja yhdistää tekoälyn tehokkuus ja ihmisen luovuus. (Niittymaa 2023.)

Tekoälytutkimuksen pioneerin Geoffrey Hintonin mukaan tekoälyn liian nopea ja hallitsematon kehitys voi olla jopa ilmastonmuutosta kiireellisempi uhka, koska sen torjumiseen ei ole tarkkaa suunnitelmaa (Pennanen 2023). Tekoälyn kehitystä ei voida kuitenkaan pysäyttää, joten nyt pitäisi keskittyä ottamaan tekoälyä haltuun ja käyttää sitä ihmisen apuna, sillä tekoäly on hyvä renki, mutta huono isäntä.

Kirjoittaja

Eija Lantta työskentelee LAB-ammattikoulussa Tekoäly tutuksi ja KoKo – Kohti Koulutusta -hankkeissa projektipäällikkönä.

Lähteet

Koskinen, P. 2023. Generatiivinen tekoäly toiminnan murroksessa. Esitys Tekoäly tutuksi -hankkeen Tekoäly tutuksi – Datan avulla käytännön toimiin -tilaisuudessa 8.6.2023.

Neel, A.  2023. Internet, teknologia, business, suunnittelu. Pexels / CCO. Viitattu 27.6.2023. Saatavissa https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/internet-teknologia-business-suunnittelu-15863066/

Niittymaa, J. 2023. Generatiivinen tekoäly – uhka vai mahdollisuus? Sherpa. Viitattu 27.6.2023. Saatavissa https://sherpa.fi/generatiivinen-tekoaly-uhka-vai-mahdollisuus/ 

Pennanen, J. 2023. Tekoäly voi olla ilmastonmuutosta kiireellisempi uhka ihmiskunnalle, varoittaa Googlen jättänyt tekoälypioneeri. Talouselämä. Viitattu 27.6.2023. Saatavissa https://www.talouselama.fi/uutiset/tekoaly-voi-olla-ilmastonmuutosta-kiireellisempi-uhka-ihmiskunnalle-varoittaa-googlen-jattanyt-tekoalypioneeri/c609aac0-8147-4831-81c4-eb7a073e5e52

Rose-Collins, F. 2023. Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää generatiivisesta tekoälystä ja sen käytöstä Linkedlnissä. Ranktracker. Viitattu 27.6.2023. Saatavissa https://www.ranktracker.com/fi/blog/all-you-need-to-know-about-generative-ai-and-its-uses-on-linked-in/

Virtanen, J. 2023. ChatGPT avasi rahahanat – tekoälyä kehitetään kuin viimeistä päivää. Tivi. Viitattu 27.6.2023. Saatavissa https://www.tivi.fi/uutiset/chatgpt-avasi-rahahanat-tekoalya-kehitetaan-kuin-viimeista-paivaa/612476ec-ab19-4d3f-83a0-e5e82435b6a0

Winstead, T.  2021. Sininen, teksti, tulevaisuus, futuristinen. Pexels / CCO. Viitattu 27.6.2023. Saatavissa https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/sininen-teksti-tulevaisuus-futuristinen-8386423/

Linkit

Linkki 1. LAB. 2021. Tekoäly tutuksi. Viitattu 26.6.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/tekoaly-tutuksi