Tekoäly tutuksi – Datan avulla käytännön toimiin

Tekoäly tutuksi -projektin tilaisuudessa Tekoäly tutuksi – Datan avulla käytännön toimiin puhunut Hannu Hakkola kertoi keinoista tekoälyprojektin onnistuneeseen läpivientiin. Tekoäly osaa jo nyt luoda kuvia ja videoita, kirjoittaa esseitä, puhua kenen tahansa äänellä ja vastata kysymyksiin. Täytyy kuitenkin muistaa, että kysymyksessä ei ole yksi tekoäly vaan kokoelma tekoälysovelluksia ja algoritmejä. Yritysten johtajat uskovat, että tekoälyn avulla olisi mahdollista tehostaa liiketoimintaa, mutta vain 12 % yli 5 henkilöä työllistävistä yrityksistä hyödyntää tekoälyä. Yrityksissä voidaan pelätä riskejä, joita tekoälyprojektiin liittyy tai tietoturvariskejä. Myös eettiset kysymykset pohdituttavat tai osaamista ei ole tarpeeksi. Tekoälyn hyödyntäminen vaatii yrityksiltä joustavuutta ja ketteryyttä, joka on mahdollista myös isoissa yrityksissä. Toisaalta tekoälyn hyödyntäminen voi tehostaa mikroyritystenkin liiketoiminnan ihan uudelle tasolle. (Hakkola 2023.)

Ohjelma 8.6.2023 tilaisuudesta Tekoäly tutuksi – datan avulla käytännön toimiin. Kuvassa Tekoäly tutuksi logo ja ohjelma: Reilu datatalous – web 3.0 ja tekoäly tulevaisuuden mahdollistajina, Helena Mustikainen, Sitra. Näin onnistut tekoälyprojektissa, Hannu Hakkola, Artific Intelligence. Generativinen tekoäly toiminnan murroksessa, Patrik Koskinen, LAB-ammattikorkeakoulu. Terveiset Tekoäly tutuksi -hankkeesta, Eija Lantta, LAB-ammattikorkeakoulu.
Kuva 1. Tekoäly tutuksi – datan avulla käytännön toimiin. (Kuva: Eija Lantta)

Jatkuva kokeilu, kehitys, palaute, markkinoille vienti ja uusi kokeilu takaavat sen, että tekoälyprojektin riskien taso saadaan pidettyä hallinnassa. Jos suunnitelma ei toimikaan, täytyy pystyä vaihtamaan tulokulmaa nopealla aikataululla. Asiantuntijan käytöllä tekoälyprojekteissa saadaan tietää, kuinka suuresta projektista on kysymys ja kuinka paljon resursseja se vaatii. (Hakkola 2023.) Kun tekoälyprojektia lähdetään suunnittelemaan, täytyy ratkaistava ongelma muotoilla selkeäksi, merkitykselliseksi ja mielellään mitattavaksi kysymykseksi. Vaikka data on tekoälyprojektin tärkein raaka-aine, yrityksellä ei välttämättä tarvitse olla valmiina suuria datamassoja vaan voidaan hyödyntää laajemman yhteisön luomia yleisiä malleja. Tekoälyprojektissa kannattaa muistaa vanha sääntö ”Syö elefantti pienissä palasissa” eli tekoälysovelluksia kannattaa kehittää lyhyissä osissa ja pienissä palasissa ja seurata niiden onnistumista jatkuvasti. (Artific Intelligence 2023.) Liiketoiminnan kasvattamisessa tekoälyn avulla kannattaa muistaa, että tekoäly on ihmisten ja yritysten palvelija. Kun älyä ja automaatiota lisätään olemassa oleviin prosesseihin ihmisen tueksi, liiketoiminta tehostuu. (Rytkölä 2022.)

Sitran Helena Mustikaisen webinaarin aloituskuvassa on otsikko Reilu datatalous web 3.0 ja tekoäly tulevaisuuden mahdollistajina ja alla nimi Helena Mustikainen 8.6.2023 Sitra. Kuvituksena mies, joka katselee maailmaa virtuaalilasien läpi ja robotti.
Kuva 2. Reilu datatalous web 3.0 ja tekoäly tulevaisuuden mahdollistajina (Kuva: Eija Lantta)

Reilu datatalous – kilpailu digivallasta kiihtyy

Helena Mustikainen kertoi Tekoäly tutuksi – Datan avulla käytännön toimiin -tilaisuudessa Reilusta datataloudesta ja tekoälystä tulevaisuuden mahdollistajina. Yksi Sitran megatrendeistä 2023 on ”Kilpailu digivallasta kiihtyy” (Mustikainen 2023). Teknologia ja data näkyvät yhä enemmän ihmisten arjessa. Uutta teknologiaa tulee käyttöön kaikille elämän osa-alueille ja dataa kerätään yhä enemmän. Käydään keskustelua digimaailman pelisäännöistä. (Dufva & Rekola 2023.) Teknologian muutosta estävät pula osaamisesta ja resursseista, mutta juuri nyt on yritysten aika lähteä kokeilemaan, mitä hyötyä omalle liiketoiminnalle voisi tekoälystä olla. Tulevaisuudessa näkyy reilu digimaailma, jossa digijättien valta murenee ja avoimet ja yhteiset rajapinnat yleistyvät ja valta-asemat tasapainottuvat. Tulevaisuudessa halutaan nähdä myös runsauden maailma, jossa teknologinen kehitys voisi ratkaista kaikki tämän hetken ongelmat ja tuoda hyvinvointia kaikille. Data on aikamme tärkein talouden resurssi, mutta lisäarvo ei jakaudu tasaisesti. (Mustikainen 2023.)

Kirjoittaja

Eija Lantta työskentelee LAB-ammattikoulussa Tekoäly tutuksi ja KoKo – Kohti Koulutusta -hankkeissa projektipäällikkönä.

Lähteet

Artific Intelligence. 2023. Näin onnistut tekoälyprojektissa. Viitattu 27.6.2023. Saatavissa https://artific.ai/blog/fi/nain-onnistut-tekoalyprojektissa

Dufva, M., Rekola, S. 2023. Megatrendit 2023 – Ymmärrystä yllätysten aikaan. Helsinki:Sitra. Sitran selvityksiä 224. Viitattu 26.6.2023. Saatavissa https://www.sitra.fi/julkaisut/megatrendit-2023/

Hakkola, H. 2023. Näin onnistut tekoälyprojektissa. Esitys Tekoäly tutuksi -hankkeen tilaisuudessa Tekoäly tutuksi – Datan avulla käytännön toimiin 8.6.2023.

Mustikainen, H. 2023. Reilu datatalous web 3.0 ja tekoäly tulevaisuuden mahdollistajina. Esitys Tekoäly tutuksi -hankkeen tilaisuudessa Tekoäly tutuksi – Datan avulla käytännön toimiin 8.6.2023.

Rytkölä, T. 2022. Mitä on tekoäly? Salesforce. Viitattu 26.6.2023. Saatavissa https://www.salesforce.com/fi/blog/2017/mita-tekoaly-on.html#liiketoiminta  

Linkit

Linkki 1. LAB. 2021. Tekoäly tutuksi. Viitattu 26.6.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/tekoaly-tutuksi