Geopark-alueet panostavat ympärivuotisen näkyvyyden kehittämiseen

Luontomatkailu ja luonnossa liikkuminen ovat Suomen vahvimpia matkailuvaltteja. Kauniin luontoympäristön ohella luontomatkailumme vetovoiman kärkinä toimivat laadukkaat ja vastuullisesti tuotetut matkailupalvelut, jotka ovat saatavilla ympärivuotisesti (Visit Finland 2023). Suomalaiset ovat tottuneet harrastamaan eri vuodenaikoina erilaisia ulkoliikunnan muotoja ja osallistuvat vuodenajoittain vaihtuviin luontoharrasteisiin mielellään myös luontomatkoillaan (Neuvonen ym. 2020, 76).

[Alt-teksti: suomaastoa marraskuun hämärässä, pitkospuut ovat kuurassa, pitkospuilla kävelee nuori perhe, isä, äiti sekä isän selkärepussa pikkulapsi, äiti taluttaa koiraa.]
Kuva 1. Salpausselkä Geoparkiin kuuluvalla Linnaistensuolla on upeat puitteet luontoretkeilyyn  marraskuussakin. Kohde sopii hyvin lapsiperheille. (Kuva: Päivi Tommola)

Myös matkailun näkökulmasta maiseman muuntuminen vuodenaikojen mukaan on alettu nähdä mahdollisuutena erityisesti Lapissa, jossa esimerkiksi Ylläs markkinoi palvelujaan peräti kahdeksalle eri vuodenajalle (Ylläs 2023).

Ympärivuotinen blogikampanja

Myös LAB-ammattikorkeakoulun ja Suomen Geopark-alueiden yhteisessä Geopuistot kestävän matkailun vetovoimatekijöiksi -hankkeessa (LAB 2023) halutaan nostaa kiinnostavia suomalaisia luontokohteita ja niihin liittyviä aktiviteetteja ympärivuotisesti. Hankkeessa on pian käynnistymässä kampanja, jonka tavoitteena on lisätä suomalaisten Geopark-alueiden tunnettuutta ja näkyvyyttä ympärivuotisina luontomatkailukohteina.

Retkipaikan toteuttamassa kampanjassa tulevat näkymään kaikki Suomen viisi Geopark-aluetta sekä niille yhteiset Geopark-toiminnan sisällöt ja teemat. Tarkoitus on tuoda esille aitoja retkikokemuksia ja elämyksiä, jotka syntyvät hetkessä ‒vuorovaikutuksessa alueiden kiinnostavan luonnon kanssa. Geopark-alueille erityisen arvokkaita ovat kokemukset ja materiaalit talvikaudelta, joka näillä alueilla monin paikoin on vielä varsin hiljainen sesonki.

[Alt-teksti: korkea punaruskea kallioseinämä, jossa on vaaleanharmaita juovamaisia kuvioita. Kaksi retkeilijää on seinämän edessä ja heidän varjonsa heijastuvat suurina seinämään.]
Kuva 2. Vuodenaikojen ohella myös vuorokaudenajat tuovat monesti retkeilyyn uutta näkökulmaa. Paistjärven Pirunkirkko on pimeässä erittäin vaikuttava kohde. (Kuva: Päivi Tommola)

Luonnon kohtaamisen muotoja ja rentoa fiilistä

Retkipaikan kampanjan lisäksi hankkeessa on työn alla myös Geoparks Finland -video, joka tekee näkyväksi erilaisia luonnon kohtaamisen muotoja. Videota on kuvattu syksyn 2023 aikana viidessä eri kohteessa.

Kansainväliseen käyttöön suunnatun videon teemoina näkyvät muun muassa kalastus, keräilytalous ja retkeily monissa eri muodoissaan. Videon kohderyhmänä ovat erityisesti cityretkeilijät, jotka vasta hakevat omakohtaista yhteyttä luontoon. Sisällön tarkoituksena on herättää kiinnostus Geopark-alueita kohtaan ja inspiroida tutustumaan alueiden kohteisiin ja niiden palvelutarjontaan tarkemmin esimerkiksi hankkeessa aiemmin tuotetun landing pagen kautta (Geoparks Finland 2023).

Kirjoittaja

Päivi Tommola toimii LAB-ammattikorkeakoulussa projektipäällikkönä Geopuistot kestävän matkailun vetovoimatekijöiksi -hankkeessa. Hankkeen osatoteuttajina toimivat Suomen viisi Geopark-aluetta.

Lähteet

Geoparks Finland. 2023. Suomen Geopark-alueet. Geopuistot kestävän matkailun vetovoimatekijöiksi -hanke. Viitattu 6.11.2023. Saatavissa https://geoparksfinland.fi/

LAB. 2023. Geopuistot kestävän matkailun vetovoimatekijöiksi. Hanke. Viitattu 6.11.2023. Saatavissa https://issuu.com/editorhelsinki/docs/nordische_profis_2023_epaper2

Neuvonen, M., Lankia, T., Kangas, K., Koivula, J., Nieminen, M., Sepponen, A.-M., Store, R. &

Tyrväinen, L. 2022. Luonnon virkistyskäyttö 2020. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 41/2022. Luonnonvarakeskus. Helsinki. 112 s. Viitattu 6.11.2023. Saatavissa https://jukuri.luke.fi/handle/10024/551856

Visit Finland. 2020. Luontomatkailija arvostaa luonnon rauhaa. Viitattu 6.11.2023. Saatavissa https://www.visitfinland.fi/liiketoiminnan-kehittaminen/tuotekehitysteemat/luontomatkailu

Ylläs. 2023. Ylläksen 8 vuodenaikaa. Viitattu 6.11.2023. Saatavissa https://www.yllas.fi/info/yllaksen-8-vuodenaikaa.html