Idearace-konsepti laajeni Päijät-Hämeeseen

Idearace -liikeideakilpailu on Business Millin ja LUT Entrepreneurship Society ry:n kehittämä konsepti edistämään opiskelijoiden sekä yrittäjien ja yksityishenkilöiden uusia liikeideoita. Vuonna 2022 kilpailu järjestettiin Etelä-Karjalassa ensimmäistä kertaa ilman koronan tuomia rajoituksia (Vainikka 2022). Lappeenrannan Finnkinossa järjestettyä finaalitilaisuutta seuraamassa olivat myös starthubilaisia sekä Growth-hankkeen asiantuntijoita LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampukselta. Tapahtuma vakuutti kyseiset henkilöt, joten yhteistyö konseptin laajentamiseksi Päijät-Hämeeseen aloitettiin toukokuussa 2022. Tavoitteena luoda LAB-ammattikorkeakoulun sekä myös koko LUT-konsernin läpileikkaava ja tunnettu liikeideakilpailun konsepti.

Yhteistyökumppaneita oli helppo saada mukaan

Idearace-kokonaisuutta oli kehitelty jo kolme vuotta ennen kuin konsepti laajentui Päijät-Hämeeseen. Paketti oli selkeä ja helposti laajennettavissa. Yhteistyökumppaneiden mukaan saaminen oli helppoa. Idearace Lappeenrannan yhteistyökumppaneina olivat olleet muun muassa Tilitoimisto Rantalainen sekä Etelä-Karjalan osuuspankki. Lahdessa esimerkiksi Osuuspankki oli helppo saada mukaan, kun positiiviset kommentit tapahtumasta olivat kiirineet maakunnasta toiseen.

Lahdessa myytiin potentiaalisille yhteistyökumppaneille selkeitä paketteja, jolla kyseinen organisaatio sai laajaa näkyvyyttä tapahtuman markkinoinnin yhteydessä sekä tuomaristopaikan. Idearace Lahden tuomareina toimivat Lahden kaupungin elinvoimajohtaja Markus Lankinen, KPMG:n vero- ja lakiasiantuntija Pauli Liiri, OP Päijät-Hämeen luottojohtaja Jarkko Ylöstalo, Ladec Oy:n projektipäällikkö Kimmo Seppänen, ELY-keskuksen yrittäjyys ja osaaminen -yksikön päällikkö Kari Sartamo, Olli Manninen TE-toimiston palveluasiamies sekä Starthubin vetäjä Mark Poutanen (Idearace 2022).

Kuva 1. Idearace-finaali Lahdessa. (Kuva: Kaisa Vainikka)

Kommentit ja jatkosuunnitelmat

Finalisteilta saatu palaute oli järjestäjien mieltä lämmittävää. Finalistit saivat arvokasta esiintymiskokemusta, sparrausta sekä hyödyllisiä kontakteja jatkoa ajatellen. Erityiskiitosta antoi student-luokan voittaja julkisella LinkedIn-päivityksellään, jossa hän kehui kokonaisuutta hyvin pyyteettömästi ja konkretisoi saamiaan hyötyjä.

Kokonaan miesvaltainen tuomaristo herätti huomion, ja siihen toivottiinkin muutosta jatkoa ajatellen. Järjestäjien oli haastavaa vaikuttaa tuomariston kokoonpanoon, sillä yhteistyökumppanit saivat valita, kuka heiltä on oikea henkilö osallistumaan. Tulevaisuudessa tapahtuman viestinnässä on syytä huomioida tasavertaisuus.

Idearace Lahti -kilpailuun osallistuneilta finalisteilta, yhteistyökumppaneilta sekä yleisöltä kerätty palaute antoi vauhtia kokonaisuuden konseptoimiseksi. Yhteistyö Business Millin ja Lahden yrittäjyyttä edistävien toimijoiden kanssa on tiivistynyt kilpailujen myötä. Tavoitteena on luoda konsepti, joka edistää LAB-ammattikorkeakoulun sekä koko LUT-konsernin strategisia tavoitteita. Tulevaisuudessa Idearace luo vetovoimaisia työpaikkoja korkeakouluopiskelijoille ja kasvattaa yrittäjyyskulttuuria alueilla, sekä on tunnettu koko valtakunnan tasolla. 

Kirjoittaja

Kaisa Vainikka, tradenomi, toimii LAB-ammattikorkeakoulussa Business Mill -yrityshautomossa asiantuntijana.

Lähteet

Idearace. 2022. Viitattu 5.12.2022. Saatavissa https://www.idearace.fi/

Vainikka, K. 2022. Idearace – jatkuvaa kehitystyötä. LAB Focus. Viitattu 5.12.2022. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/idearace-jatkuvaa-kehitystyota/