Innovaatioagentit opiskelijayrittäjyyden asialla

LAB-ammattikorkeakoulun LAMK StartUp Accelerator (LSA) -hankkeessa tuetaan yrittäjyyttä ja innovaatioiden kaupallistamista. LSA-hanke kytkeytyy LABin opiskelijayhteisöön. Hankkeessa on mukana kaksi innovaatioagenttia, jotka ovat opettajia ja toimivat erityisesti opiskelijarajapinnassa.   

A picture containing fruit, food, glass

Description automatically generated
Kuva 1. Innovaatioagentit osallistuvat liikeideoiden seulontaan ja jalostamiseen. (Pixabay 2017)

Innovaatioagenttien tehtävä 

LSA-hankkeessa kehitetään käytäntöjä uusien liikeideoiden tunnistamiseen ja olemassa olevien yritysten liiketoiminnan kiihdyttämiseen. Erityisenä kehittämiskohteena hankkeessa on korkeakoululähtöinen yrittäjyys. Innovaatioagentit toimivat yhteyksien tekijöinä koulutusalojen, opiskelijoiden ja yritysten välillä sekä opiskelijoiden ja yrityskiihdyttämön välillä.  

Agenttitoimintaa keväällä 2020 

Tammikuussa alueellinen yritystapahtumien markkinointisivusto, Business Events Lahti, kytkettiin LAB-ammattikorkeakoulun osalta osaksi yrityspalveluita. Sivustoon liittyvä koordinointi siirtyi samalla innovaatioagenteilta (ja siis opettajilta) TKI-asiantuntijoille. 

Tammikuun lopussa LSA-kiihdyttämön tiimi osallistui Wanhan Walimon Yritystreffeille yhteistyössä Business Culture Agents -hankkeen (BCA) kanssa. Yritystreffeillä verkostoiduttiin yritysten kanssa, keskusteltiin konkreettisista yhteistyömahdollisuuksista sekä päivitettiin tietoa ja osaamista yrityspalveluorganisaatioiden kanssa. Samalla viestittiin alueellisesti uuden, LABin tiloissa toimivan StartHub startup -keskuksen toiminnan käynnistymisestä ja avajaisista. 

Helmikuussa osallistuttiin DuuniExpo-tapahtumaan. DuuniExpossa käynnistettiin vuoden 2020 kiihdytysohjelma. Kiihdytysohjelma tarjoaa niin innovaatioagenteille kuin kaikille muillekin osallistujille mahdollisuuden verkostoitua ohjelmassa mukana olevien asiantuntijatahojen, yrittäjien ja opiskelijoiden kanssa.  

Kevään aikana LAB-ammattikorkeakoulun NiemiCampukselle valmisteltiin LAB-akatemiaa eli monialaisia tiimejä. Yrittäjämäiseen ja osuuskuntamuotoiseen toimintaan perustuvan toiminnan on tarkoitus käynnistyä syksyllä 2020. Tekemällä oppimisesta, yritysyhteistyöstä ja yrittäjyydestä kiinnostuneita opiskelijoita on ohjattu tulevaan toimintaan mukaan. 

Lahti Venture Program -ohjelma toteutetaan taas syksyllä yhteistyössä Ladecin, LUT-yliopiston ja Helsingin yliopiston kanssa. Mukaan on lupautunut nimekkäitä Lahden alueen yrityksiä. Opiskelijoilta ja yrityksiltä saatu palaute on ollut niin hyvää, että ohjelmaa kannattaa jatkaa ja kehittää eteenpäin. 

Kevään aikana innovaatioagentit sparrasivat ja kokosivat yhteen 25 uutta liikeideaa. Yhteensä hankkeen aikana tuotettuja liikeideoita on koossa jo yli 100. Opinnäytetöihin liittyvistä yritysideoista ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista on valmisteilla opinnäytetyö. LSA-palveluista on tähän mennessä viestitty sadoille opiskelijoille. Opiskelijoiden kanssa on käyty henkilökohtaisia keskusteluja ja heitä on ohjattu niin projektipäällikön puheille, StartHub startup -keskukseen kuin Ladecin palveluihin.  

Lue lisää LSA-hankkeesta täältä

Innovaatioagenttien yhteystiedot:  

Kirjoittaja 

Sari Suominen toimii lehtorina ja innovaatioagenttina LAB-ammattikorkeakoulussa. 

Linkit 

Linkki 1. LAB. 2020. LAMK StartUp Accelerator. [Viitattu 24.5.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/lsa 

Linkki 2. LAB. 2020. Business Culture Agents. [Viitattu 23.5.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/BCA 

Linkki 3. LAB. 2020. StartHub. LAB-ammattikorkeakoulu. [Viitattu 3.9.2020]. Saatavissa: https://www.lab.fi/fi/palvelu/starthub 

Linkki 4. Lahti Venture Program. 2020. [Viitattu 26.7.2020]. Saatavissa: https://lahtiventureprogram.com/ 

Kuvat 

Kuva 1. Pixabay. 2017. Hehkulamppu-lehti-klorofylli-2631864. [Viitattu 24.5.2020]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/hehkulamppu-lehti%C3%A4-klorofylli-2631864/ 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *