Onks tää normaalia –chat oppimisen tukena

Saimme kevään koronatilanteen takia loistavan tilaisuuden korvata osan harjoitteluamme osallistumalla Onks tää normaalia -chat toimintaan. Anonyymi chat on nuorten matalan kynnyksen palvelu, jossa he voivat kysyä mieltä askarruttavia asioita ammattilaisilta. Toimeksianto tuli Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotelta ja ennen chat-toiminnan aloittamista kävimme etäkoulutuksen toimintaan liittyen. Aloitimme chat-vuorot maaliskuun lopulla ja viimeiset vuorot olivat kesäkuun 2020 lopussa. 

Ajatuksia chat-palveluista  

Ammatillisen harjoittelun tavoitteiden näkökulmasta olemme päässeet soveltamaan hoitotyön tietoja ja taitoja asiakkaan ohjauksessa chat-ympäristössä. Mielestämme chat-toiminnan positiivisia puolia ovat olleet matala kynnys hakeutua avun piiriin, monipuolisuus, koska jokaisen nuoren kanssa käyty keskustelu on aina uniikki, yhteistyö ja tukiverkosto sekä uudenlainen perspektiivi hoitotyöhön. Haasteellisena puolestaan koemme sen, että mahdollisuudet auttaa ovat rajalliset. Monissa tapauksissa mahdollisuus on vain ohjata asiakas lisäavun pariin, mutta kun keskustelu päättyy, ei asiakkaaseen saa enää uudelleen yhteyttä. 

Uskomme chattien tuovan sosiaali- ja terveyspalveluihin paljon hyvää. Uskomme asiakkaiden hyödyntävän palveluita, kunhan ne ovat helposti ja varmasti saatavilla. Näin poikkeusolojen aikana, on hyvä, että tällaisia palveluja on jo ollut olemassa. Chat-toimintaa olisi hyvä hyödyntää myös jatkossa ja ottaa ne suuremmaksi osaksi palvelujärjestelmää sekä terveydenhoitajienkin työtä. Jokaisella palvelulla on tärkeä rooli niin ammattilaisille kuin asiakkaillekin. 

A desk with a computer sitting on top of a table

Description automatically generated
Kuva 1. Onks tää normaalia chat- vuorossa. Kuva Ninni Airas 

Näin opettajan näkökulmasta katsottuna opiskelijat ovat saaneet hienon mahdollisuuden opetella digitaalisten palvelujen käyttöä jo opiskeluaikana. Terveydenhuollossa on meneillään digitalisoituminen ja nykyisille opiskelijoille terveydenhuollon sähköiset työkalut ovat tulevaisuudessa arkipäivää. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ajaa voimakkaasti julkisten palvelujen digitalisoitumista ja sosiaali- ja terveyspalveluissa onkin viime vuosina otettu valtavasti käyttöön uusia sähköisiä palveluita. Taustalla ovat julkisen hallinnon digitalisoinnin periaatteet, joista asiakaslähtöisyys ja asiakkaan nopea palvelu ovat muutamia esimerkkejä. (STM 2020). Chat-palvelujen tarve kasvaa koko ajan ja monet kaupalliset yhtiöt ovat tämän huomanneet ja kehittäneet voimakkaasti juuri näitä palveluja. 

Chat-kanava on varmasti tulevaisuudessa yksi työväline hoitotyön ammattilaisille ja onkin upeaa, että meidän opiskelijamme voivat viedä jo opinnoissa saamaansa kokemusta kentälle ja jakaa sitä niille ammattilaisille, joille palvelu ei ole vielä tuttua. Meidän opiskelijamme ovat tulevaisuudessa myös työelämän ja digitaalisten palvelujen kehittäjiä ja siksi onkin tärkeää, että me LABissa voimme tarjota heille tällaisen mahdollisuuden tutustua sähköiseen palvelumalliin jo opiskeluaikana. 

Kirjoittajat 

Ninni Airas, Viivi Husu ja Petra Hämäläinen ovat terveydenhoitajaopiskelijoita LAB-ammattikorkeakoulusta Lappeenrannan kampukselta. He ovat mukana Onks tää normaalia -chat toiminnassa.  

Tiina Simola, päätoiminen tuntiopettaja LAB amk:sta Lappeenrannan kampukselta, joka toimii harjoittelun ohjaavana opettajana ja on ollut aiemmin Eksoten palveluksessa mukana kehittämässä avoterveydenhuollon sähköisiä palveluja 

Lähteet 

STM 2016. Digitalisaatio terveyden ja hyvinvoinnin tukena. Sosiaali- ja terveysministeriön digitalisaatiolinjaukset 2025. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja. [Viitattu 28.5.2020]. Saatavissa: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75526/JUL2016-5-hallinnonalan-ditalisaation-linjaukset-2025.pdf  

Linkit 

Eksote. 2020. Onks tää normaalia?. [Viitattu 28.5.2020]. Saatavissa: https://normaali.fi/eksote/ 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *