Innovoinnista integraatioon: opiskelijoiden ratkaisut Etelä-Karjalan haasteisiin

Etelä-Karjala on tunnettu monipuolisista koulutusmahdollisuuksista, joita tarjoavat esimerkiksi LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu. Alue on kuitenkin jo pitkään taistellut tutun haasteen kanssa: miten pitää lahjakkaat opiskelijat alueella opintojen suorittamisen jälkeen?

LABeko2-hanke, jonka tavoitteena on verkostoituminen, kehittäminen, kansainvälistyminen ja menestyminen (LAB 2023; Taina 2023), pyrkii tarjoamaan opiskelijoille käytännön kokemuksia ja kontakteja työelämään, mikä edistäisi heidän mahdollisuuksiansa työllistyä alueelle opintojen jälkeen. Lisäksi hankkeen kautta pyritään tuomaan kansainvälisiä näkökulmia ja osaamista Lappeenrantaan, mikä auttaa paikallisia yrityksiä laajentamaan toimintaansa ja verkostojaan kansainvälisesti.

Kuva 1. Innovoinnin purkua LAB-ammattikorkeakoulussa Lappeenrannan kampuksella. (Kuva: Nea Lampinen)

Työllisyyttä, yhteisöllisyyttä ja viestintää

Etelä-Karjalan Yrittäjien toimitusjohtaja Pasi Toropainen tuli torstaiaamuna 23.11.2023 LAB-ammattikorkeakoululle esittämään 24 tunnin innovointihaasteen liiketalouden markkinoinnin opiskelijoista koostuvalle VOLA Marketing -osuuskunnalle (VOLA Marketing 2023). Tehtävänä oli pohtia mahdollisia keinoja juurruttamaan opiskelijoita alueelle valmistumisen jälkeen.

Innovointihaaste eteni päivän mittaa sujuvasti. Keskityttiin muun muassa opiskelijoiden työllistämisen parantamiseen, yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja paikallisen elinkeinoelämän tukemiseen. Suurimmaksi ongelmakohdaksi havaittiin kommunikaation takkuisuus kampuksen ja yritysten välillä.

24 tunnin aikana saatiin loistavia konkreettisia ideoita alueen ongelmakohtiin. Ehdotukset sisältävät  yritysten ja opiskelijoiden välisiä yhteisiä tapahtumia, trainee-ohjelmien suunnittelua Etelä-Karjalan yrityksille sekä digitaalisen kommunikaatioalustan toteuttaminen opiskelijoiden ja yritysten välille. Ideoiden tuominen käytäntöön loisi alueen yrittäjyysekosysteemistä konkreettisemman ja näkyvämmän. LABeko2-hankkeen (LAB 2023) puitteissa voitaisiinkin lähteä suunnittelemaan ja toteuttamaan näkyvää digitaalisen verkoston alustaa, joka parantaisi ja selkeyttäisi kommunikaatiota yritysten ja opiskelijoiden välillä. Kun kommunikaatioon saadaan selkeä kanava, olisi sillä todennäköisesti positiivisia vaikutuksia opiskelijoiden integraatioon eteläkarjalaisiin yrityksiin.

Ideoista toimintaan

LABeko2-hankkeen puitteissa järjestettiin tänä syksynä myös pilot-hackathon, jossa eri taustaiset opiskelijat työskentelivät PikaPay-startupin kanssa kehittääkseen ratkaisuja liiketoiminnallisiin haasteisiin (Osborne 2023). Markkinointiopiskelijoiden innovoinnin ja hackathonin kaltaiset tapahtumat eivät ainoastaan tarjoa opiskelijoille arvokasta kokemusta, vaan myös edistävät paikallisten yritysten ja opiskelijoiden välisiä verkostoitumismahdollisuuksia.

Lappeenranta on kaupunki, jolla on paljon tarjottavaa. Tämänkaltaiset projektit auttavat varmistamaan, että tulevaisuuden lahjakkaat osaajat näkevät kaupungin potentiaalin ja päättävät rakentaa uransa ja elämänsä täällä. LABeko2-hanke edistää tätä visiota tarjoamalla konkreettisia toimia, jotka yhdistävät korkeakoulut, opiskelijat ja yritykset, luoden pohjan kestävälle yhteistyölle ja alueen kehittymiselle.

Kirjoittaja

Valtteri Piisilä toimii osa-aikaisena projektityöntekijänä LABeko2-projektissa LAB-ammattikorkeakoulussa. Hän on kolmannen vuoden markkinoinnin opiskelija VOLA Marketing Osuuskunnassa.

Lähteet

LAB. 2023. LABeko2 – verkostoidu, kehitä, kansainvälisty, menesty. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 29.11.2023. Saatavissa  https://lab.fi/fi/projekti/labeko2-verkostoidu-kehita-kansainvalisty-menesty

Osborne, K. 2023. Building practical networks between students and business. LAB Focus. Viitattu 29.11.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/en/building-practical-networks-between-students-and-business/

Taina, K. 2023. Tavoitteena kansainvälinen innovaatioekosysteemi. LAB Focus. Viitattu 29.11.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/tavoitteena-kansainvalinen-innovaatioekosysteemi/

VOLA Marketing. 2023. Viitattu 29.11.2023. Saatavissa https://www.volamarketing.fi/