Liiketoiminnan digitalisointi on syvällinen muutos

“Like air and drinking water, being digital will be noticed only by its absence, not it’s presence.”

(Negroponte 1998, Rowlesin & Brownin 2017, 33 mukaan)

Digiratkaisujen rooli yritysten toiminnassa on jatkuvasti tärkeämpää. Teknologian kehittyminen vauhdilla kasvattaa yritysten tarvetta panostaa uusiin digiratkaisuihin (Karkimo 2021), joskin motivoivia tekijöitä on myös muita, kuten muutokset markkinoissa, kilpailijoiden toiminnassa ja asiakkaiden käyttäytymisessä (Rowles & Brown 2017, 33-34). On myös ylivoimaisia todisteita siitä, että onnistuessaan liiketoiminnan digitalisointi lisää yrityksen suorituskykyä ja kilpailuetua (Forth ym. 2020, 1). 

KUVA 1. Liiketoiminnan digitaalisoinnissa on kyse muun muassa toimintatapojen muutoksesta (fauxels 2019)

Yrityksissä muutostarve tiedossa 

Boston Consulting Groupin (BCG) keväällä 2020 teettämän maailmanlaajuisen tutkimuksen mukaan yli 80 prosenttia vastaajayrityksistä aikoo nopeuttaa liiketoimintansa digitalisointia. Osasyy korkeaan lukuun on Covid-19-pandemia, joka on lisännyt kokemusta muutoksen kiireellisyyden tarpeesta. Samaan aikaan painopiste digitaalisessa muutoksessa on siirtynyt kustannusten leikkaamisesta tulojen tuottamiseen ja lähentymiseen asiakkaiden kanssa. Siten digitaalinen muutos on enenevässä määrin keskeinen osa liiketoimintaa, ja yli 70 prosenttia BCG:n kyselyyn vastanneista yrityksistä kokee digitaalisen muutoksen kuuluvan liiketoiminnan johdolle, ei enää teknologian johdolle, kuten vielä joitain vuosia sitten. (BCG 2020.) Tahtotilasta ja pyrkimyksestä huolimatta 70 prosenttia digitaalisista muutoksista ei kuitenkaan täytä sille asetettuja tavoitteita. Toisin sanoen, vain 30 prosenttia muutoksista saavuttaa tai ylittää tavoitteensa. Näissä tapauksissa johto on kokenut, että muutos on myös kestävää. (Forth ym. 2020, 4-5.) 

”Companies that rapidly adapt to digital business models don’t just “do digital”; they “act digital.”  

(Bersin 2016).

Ihmisten rooli ratkaisee 

Laajalti tunnettu tosiasia on, että teknologia ei yksin edistä liiketoiminnan arvon luontia, ihmisten rooli on ratkaiseva (mm. Powell & Dent-Micallef 1997; Chuang & Lin 2017). Tästä huolimatta Ollilan (2020) haastattelema Aaltonen toteaa, että ”ihmisten väistämätön osuus jää usein vajaalle huomiolle teknisen ratkaisun rakennuksen ohessa”. Onnistunut liiketoiminnan digitalisointi vaatii johdon ymmärrystä vaikutuksista, joita muutoksella on yrityksessä työskenteleviin ihmisiin (Kohnke 2017, 69). Vaikutukset yltävät koko organisaatioon, kyvykkyyksistä, rakenteista ja toimintatavoista asiakasrajapintaan asti, joten kyse on isosta muutoksen johtamisesta (Ilmarinen & Koskela 2015, 247). Liiketoiminnan digitalisoinnissa ovat siis erityisesti muutosjohtamisen taidot ratkaisevassa roolissa.  

Kirjoittaja 

Sariseelia Sore työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina ja koordinaattorina digitaaliset ratkaisut YAMK-koulutuksessa. Lisäksi hän toimii digiUP-projektissa LABin osatoteutuksen projektipäällikkönä.  

Lähteet 

Bersin, J. 2016. Digital Leadership Is Not an Optional Part of Being a CEO. Harvard Business Review. [Viitattu 25.2.2021]. Saatavissa: https://hbr.org/2016/12/digital-leadership-is-not-an-optional-part-of-being-a-ceo 

BCG. 2020. The Evolving State of Digital Transformation. [Viitattu 24.2.2021]. Saatavissa: https://web-assets.bcg.com/1f/a3/c14cefc747b695e28155f732a556/bcg-the-evolving-state-of-digital-transformation-slideshow-sept-2020.pdf  

Chuang, S.-H. & Lin, H.-N. 2017. Performance implications of information-value offering in e-service systems: Examining the resource-based perspective and innovation strategy. Journal of Strategic Information Systems. Vol. 26 (1), 22–38. 

Forth, P., de Laubier, R., Reichert, T. & Chakraborty, S. 2020. Flipping the Odds of Digital Transformation Success. Boston Consulting Group. [Viitattu 24.2.2021]. Saatavissa: https://web-assets.bcg.com/c7/20/907821344bbb8ade98cbe10fc2b8/bcg-flipping-the-odds-of-digital-transformation-success-oct-2020.pdf  

Ilmarinen, V. & Koskela, K. 2015. Digitalisaatio – Yritysjohdon käsikirja. Helsinki: Talentum Media Oy. 

Karkimo, A. 2021. ”Kovaa kasvua luvassa” – näin tunnistat huonon it-kumppanin ajoissa. Tivi. [Viitattu 5.1.2021]. Saatavissa: https://www.tivi.fi/uutiset/kovaa-kasvua-luvassa-nain-tunnistat-huonon-it-kumppanin-ajoissa/eba8c1a7-38f7-4aa5-acc6-08e2188b3718  

Kohnke, O. 2017. It’s Not Just About Technology: The People Side of Digitization. Teoksessa: Oswald, G. & Kleinemeier, M. (toim.). Shaping the Digital Enterprise. Switzerland: Springer International Publishing. 69-91.  [Viitattu 19.3.2021]. Saatavissa: https://www.doi.org/10.1007/978-3-319-40967-2  

Ollila, K. 2020. Erp-hanke voi nostaa ongelmia pintaan – ”Ihmisten osuus jää usein vajaalle huomiolle”. Tivi. [Viitattu 9.1.2021]. Saatavissa: https://www.tivi.fi/uutiset/tv/2015fc85-776d-4b96-aea1-bc56d9a67f89?ref=newsletter:6f2c   

Powell, T. C. & Dent-Micallef, A. 1997. Information technology as competitive advantage: The role of human, business, and technology resources, Strategic Management Journal. Vol. 18 (5), 375-405. 

Rowles, D. & Brown, T. 2017. Building digital culture: a practical guide to successful digital transformation. London: Kogan Page Publishers. 

Räisänen, P. 2021. Teollisuusyritykset pestaavat omia it-osaajia – ”digitalisaatio keskeinen osa kilpailukykyä”.  Tivi. [Viitattu 24.2.2021]. Saatavissa: https://www.tivi.fi/uutiset/tv/ab63dc63-fed4-43a4-9f81-358149be5a4a?ref=newsletter:3ea0&utm_source=Tivi_Uutiskirje_ilta&utm_medium=email&utm_campaign=Tivi_Uutiskirje_ilta  

Linkit 

LAB 2021. Digitaalisen transformaation johtaminen. [Viitattu 25.2.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/digiUP 

Kuvat  

Kuva 1. fauxels. 2019. Ihmiset, toimisto, toissa, teknologia. Pexels. [Viitattu 25.2.2021]. Saatavissa: https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/ihmiset-toimisto-toissa-teknologia-3183183/ 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *