IoT:n mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä

Esineiden internet (IoT) on jo monelle tuttu terminä, mutta harva ymmärtää, mitkä sen hyödyt liiketoiminnalle ja yhteiskunnalle ovat. Yksinkertaisimmillaan IoT tarkoittaa infrastruktuuria, joka mahdollistaa älylaitteiden keskinäisen viestinnän verkon välityksellä (Video 1).

Video 1. Lyhyt animaatiovideo kertoo, mitä IoT on, sekä antaa muutaman esimerkin IoT:n mahdollisuuksista. (Avovaara, Gynther & Vahto 2020)

Esineiden internetin mahdollisuudet

IoT on lavea kattokäsite. Pohdittaessa IoT:n potentiaalia liiketoiminnan kannalta yrittäjä voi nopeasti pelästyä mahdollisuuksien laajuutta ja erityisesti niihin liittyvien kustannusten kirjoa. IoT ei ole vain suuryritysten ulottuvissa, vaan sen avulla on mahdollista luoda ratkaisuja eri kokoluokissa ja erilaisiin lähtötilanteisiin. Yleisimpiä IoT:n hyötyjä yritykselle ovat muun muassa manuaalisen työn väheneminen, laadunvalvonnan automatisointi sekä inhimillisten virheiden minimointi. Erityisesti korona-ajan vaikutukset matkustamiseen ja etätöiden lisääntymiseen ovat lisänneet myös erilaisten etähallinta- ja -valvontaratkaisujen kysyntää. (Koskinen, Kulmala & Ristolainen 2021.)

KUVA 1. IoT-laitteet yhdistettyinä pilvipalveluihin tuovat lukuisia etuja yrityksille. (Kuva: AJR Solutions 2021)

AJR Solutions järjesti ilmaisen IoT:n mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä -webinaarin IoT:sta kiinnostuneille toukokuussa 2021. Webinaarin aikana listattiin mm. seuraavat IoT:n hyödyt (KUVA 1):

  1. Hiljainen tieto näkyväksi ja konkreettisesti jaettavaksi
  2. Fyysiset konesalit muuttavat ”pilveen” ja liiketoiminnalliset prosessit älyllistetään ja digitalisoidaan.
  3. Datan saavutettavuus, oikea data saatavilla oikeaan aikaan
  4. Ihminen on erehtyväinen, inhimillisten erehdysten minimoiminen tuo merkittäviä kustannussäästöjä

Kuinka madaltaa IoT:n käyttöönoton kynnystä

Kuten edellä mainittiin, voi IoT-ratkaisujen käyttöönoton esteenä olla monia melko helpostikin poistettavissa olevia esteitä. Aluksi yrityksen tulee sisäisesti pohtia, mitä halutaan ratkaista, ja sen jälkeen on yleensä tarpeen etsiä yhteistyökumppani toteutukseen. Tukeutumalla asiantuntijoihin yritys välttää varmemmin kalliit virheet, eikä uutta teknologiaa tarvitse ottaa haltuun kantapään kautta oppimalla. Hyvä kumppani auttaa muun muassa tietoturvan varmistamisessa sekä käytännön asioissa, kuten antureiden valinnassa sekä pilvipalveluiden laajuudessa ja valinnassa. (Koskinen, Kulmala & Ristolainen 2021.)

KUVA 2. AJR Solutions on koostanut neljän kohdan listan onnistuneen IoT:n käyttöönoton avuksi. (Kuva: AJR Solutions 2021)

IoT-palveluita tarjoavan yrityksen kannattaa keskittyä tuotekuvauksissaan ostamisen kynnyksen madaltamiseen sekä asiakkaan kokeman riskin tunteen lievittämiseen. Hyviä keinoja ovat selkeä hinnoittelu, aiempien asiakastöiden esittely sekä tutkimukset ja tilastotiedot. (Apunen 2021.) Tuotteistaminen IoT-liiketoiminnan vauhdittajana -artikkelista voit lukea lisää vinkkejä, kuinka omat tuotteet ja palvelut kannattaa muotoilla ostajaystävällisiksi kokonaisuuksiksi.

Kirjoittaja 

Ria Gynther työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa ja toimii IoT-osaamisloikka -hankkeen projektipäällikkönä.

Lähteet

Apunen, A. 2021. Tuotteistuksen tehopäivä. Esitys Tuotteistuksen tehopäivä -tapahtumassa 24.2.2021.  

Koskinen, J., Kulmala, K. & Ristolainen, A. 2021. Esitys IoT:n mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä -webinaarissa 19.5.2021. 

Linkit

Linkki 1. Demio. 2021. IoT: n mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä. [Viitattu 19.5.2021]. Saatavissa: https://my.demio.com/ref/qrt63WhHtRJUg4P2?fbclid=IwAR3YmN-rutRbLHpjf6ZHzeWpgUIZS6FgjyLhdof_xcXyA0ASNhRDbzo4sjw

Linkki 2. Gynther, R. 2021. Tuotteistaminen IoT-liiketoiminnan vauhdittajana. LAB Focus. [Viitattu 19.5.2021]. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/tuotteistaminen-iot-liiketoiminnan-vauhdittajana/

Linkki 3. LAB-ammattikorkeakoulu. 2021. IoT-osaamisloikka. [Viitattu 19.5.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/iot-osaamisloikka

Video

Video 1. Avovaara, A., Gynther, R & Vahto, A. 2020. Mitä IoT on | IoT-osaamisloikka 1. LAB Focus. [Viitattu 19.5.2021]. Saatavissa: https://www.youtube.com/watch?v=BK06TQA_ygY