Itseohjautuvuus korostuu hybridityössä

Hybridityö on tullut tietotyöhön jäädäkseen. Se on ollut aiheena ajankohtaisissa kehityshankkeissa, kuten HYMY – Hybridityöllä muutoskyvykkyyttä (LAB 2023a), ja siitä on käyty vilkasta yhteiskunnallista keskustelua pandemian jälkeisenä aikana. Muun muassa Helsingin Sanomat (Mattila 2023) kirjoittaa 10.10.2023 etätyön monista haasteista. Artikkelissa viitataan tuoreeseen intialaiseen tutkimukseen (Atkin ym. 2023), jossa oli havaittu etätyön olevan 18 % tehottomampaa, ja lehden aiempaan artikkeliin (Närhi 2023), jossa pohditaan hybridityötä tehokkuuden ja työhyvinvoinnin näkökulmista.

Hybridi- eli monipaikkatyö tarkoittaa sellaista työskentelytapaa, jossa työntekijä tekee osan työajastaan etänä ja osan työpaikalta. Se on moninainen aihe, johon liittyvät tiiviisti digitaalisuus, itsensä johtamisen taito, työhyvinvointi ja organisaatioiden sosiaalinen ulottuvuus (LAB 2023a).

Toisaalta digitalisuus auttaa yrityksiä korkeamman kilpailukyvyn saavuttamisessa (TTL 2022), mutta LABin HYMY-hankkeen (LAB 2023a) tulosten mukaan etätyö vaatii merkittävästi motivaatiota ja itsen johtamisen taitoja hyvän esihenkilötyön lisäksi. Aiheesta on ilmeisen vaikea löytää yksimielisyyttä ymmärrettävistä syistä. Se, millaisena etä- ja hybridityö näyttäytyy, on hyvin paljon kiinni henkilöstä ja organisaatiosta.

[Alt-teksti: nuori silmälasipäinen mies istuu ryhdikkäänä tietokoneen äärellä konttoritilassa.]
Kuva 1. Projektisuunnittelija Antti Tykkyläinen lähitöissä. (Kuva: Teemu Rasi)

Itseohjautuva projektisuunnittelijoiden tiimi 

Hybridityö on läsnä myös LAB-ammattikorkeakoulun työntekijöiden arjessa. TKI-asiantuntijat ja opettajat tekevät työtänsä joustavasti osin kampuksilta ja osin etänä. Syksyllä 2023 LABin Hyvinvointi-yksikössä aloitettiin pilotti, jossa eri TKI-projektit voivat tilata talon projektisuunnittelijoiden palveluita ketterästi ilman työntekijän kokoaikaista sitomista hankkeen budjettiin.

Malli toimii projektisuunnittelijoiden keskenään organisoimana tiiminä, jossa saapuneet toimeksiannot käydään läpi ja niille sovitaan osaavin tekijä, jolla on aikaa toteuttaa toimeksianto. Hyötyinä itseohjautuvasta tiimistä ovat muun muassa, että hankkeet voivat tuottaa nopeallakin aikataululla kuvia, verkkosivuja, grafiikkaa ja muita toimeksiantoja. Etuna on myös eri projektisuunnittelijoiden vahvuuksien käyttö laajasti koko organisaation projektien käyttöön.

Jo kesällä 2023 projektisuunnittelija Teemu Rasi kuvasi ja editoi videon toimeksiantona Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeeseen (LAB 2023b).

Kuva 2. Salpausselkä Bike Fest -tapahtuman pyöräretki Vierumäellä. Kuva videolta (LAB 2023b). (Kuva: Teemu Rasi) 

Tämänkaltaisilla työskentelytapoja uudistavilla kokeiluilla voidaan saavuttaa hyötyjä työn tehokkuudessa ja mielekkyydessä. Kaiken kaikkiaan hybridityö näyttäytyy TKI-hankkeiden ketterille työelämän uudistajille ennen kaikkea mahdollisuutena, kunhan johtaminen toimii sekä muistetaan pitää huolta omasta ja työkaverin hyvinvoinnista.

Kirjoittajat

Antti Tykkyläinen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa projektisuunnittelijana.

Teemu Rasi työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa projektisuunnittelijana.

Lähteet

Atkin, D., Schoar, A. & Shinde, S. 2023. Working from Home, Worker Sorting and Development. National Bureau of Economic Research. Working paper 31515. Viitattu 10.10.2023. Saatavissa https://www.nber.org/papers/w31515

LAB. 2023a. Hybridityöllä muutoskyvykkyyttä. HYMY. Hanke. Viitattu 5.10.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/hybridityolla-muutoskyvykkyytta

LAB. 2023b. Salpausselkä Bike Fest. Video. Pyörämatkailijan Päijät-Häme. Viitattu 5.10.2023. Saatavissa https://www.youtube.com/watch?v=Aat89tx7Vwc&ab_channel=LABfinland

Mattila, R. 2023. Parempaa etätyötä. Helsingin Sanomat. Viitattu 10.10.2023. Saatavissa rajoitetusti https://www.hs.fi/visio/art-2000009894015.html

Närhi, J. 2023. Etätyöt voivat ajaa osan ulkokehälle. Helsingin Sanomat. Viitattu 10.10.2023. Saatavissa https://www.hs.fi/talous/art-2000009772068.html

TTL. 2022. HELP-projekti. Johtamisen on sujuttava monipaikkatyössäkin niin, ettei työhyvinvointi kärsi. Työterveyslaitos. Viitattu 5.10.2023. Saatavissa https://www.ttl.fi/ajankohtaista/uutinen/help-projekti-johtamisen-on-sujuttava-monipaikkatyossakin-niin-ettei-tyohyvinvointi-karsi