Kohti kestäviä ratkaisuja yhteiskuntasitoumuksella hoitotyön koulutuksessa

Yhteiskuntavastuun osoittaminen yhdistää YK:n kestävän kehityksen globaalit tavoitteet paikallisiin ratkaisuihin. Jokainen meistä voi osallistua yhteiskuntavastuuseen omilla valinnoillaan. Ympäristövastuulliset valinnat voidaan tehdä houkutteleviksi ja helpoiksi. Esimerkiksi sujuva ja turvallinen pyörätieverkosto kannustaa työmatkapyöräilyyn, kierrätys voi toteutua vaivattomasti, tietoa jaetaan terveysvalintojen vaihtoehdoista ja mahdollisista ekologisista seurauksista. Kokonaisuudessaan ihmisen terveyttä määrittävät tekijät ovat yhteydessä luontoon ja ekosysteemiin.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050 on yhteinen vastuullisuuden osoitus, jossa sovitaan toimintatavoista ja tavoitteista hyvän elämän mahdollistamiseksi nyt ja tulevaisuudessa. Visiona on luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi. Yhteiskuntasitoumuksessa eri toimijat sitoutuvat edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään ja toiminnassaan globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda 2030:n, tavoitteiden toteuttamiseksi Suomessa. Uutta ammattikorkeakouluissa on, että kestävän kehityksen toimenpidesitoumus integroidaan osaksi tutkintoon johtavaa koulutusta. LAB-ammattikorkeakoulu työ- ja elinkeinoelämän innovaatiokorkeakouluna toimii tässä kansallisesti edelläkävijänä.

Kuva 1. Suomi, jonka haluamme 2050 (Kuva: https://sitoumus2050.fi)

Yhteiskuntasitoumuksen tavoitteet

Toimenpidesitoumukset tähtäävät 5–10 vuoden aikana toteutettaviin konkreettisiin toimenpiteisiin, toimintatapojen muutoksiin ja innovatiivisiin kokeiluihin, jotka edistävät yhteisesti sovittuja tavoitteita.  Sitoumuksen laatija asettaa sitoumukselleen tavoitteet, mittarit sekä aikataulun. Sitoumuksen on luotava uutta, oltava mitattava sekä noudatettava kestävän kehityksen periaatteita. Sitoumuksen voi kohdistaa yhteen tai useaan yhteiskuntasitoumuksen kahdeksasta tavoitteesta, jotka ovat: 1) Yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin, 2) Vaikuttavien ihmisten yhteiskunta, 3) Työtä kestävästi, 4) Kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt, 5) Hiilineutraali yhteiskunta, 6) Resurssiviisas talous, 7) Luonnon kantokykyä kunnioittavat elämäntavat sekä 8) Luontoa kunnioittava päätöksenteko.

Yhteiskuntasitoumus hoitotyön koulutuksessa

LAB-ammattikorkeakoulussa syksyllä 2020 aloittavat sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja- ja ensihoitajakoulutusten opiskelijat tulevat tavoitteellisesti opiskelemaan yhteiskuntasitoumuksen mukaisesti joka lukukaudella. Kestävän kehityksen ulottuvuuksia voi tarkastella kontekstisidonnaisesti case-tehtävien avulla. Opintojen alussa osaamistavoitteena on, että opiskelija tunnistaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaista toimintaa terveydenhuollossa. Opintojen edetessä opiskelija oppii toimimaan ja jopa kehittämään kestävän kehityksen mukaisia toimintamalleja terveydenhuoltoon. Tulevaisuudessa LAB-ammattikorkeakoulusta valmistuu terveydenhuollon ammattilaisia, jotka osaavat toimia ammatissaan kestävän kehityksen tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Opiskelijoiden ympäristövastuullisuus, innostus ja avarakatseisuus voidaan valjastaa innovaatiotoimintaan vahvan työelämäyhteistyön avulla. Ammatillisesti eettiset periaatteet velvoittavat terveydenhuollon varautumiseen ja vastuulliseen toimintaan suhteessa ihmisiin ja elinympäristöön.

Kirjoittajat

Anja Liimatainen on LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikön yliopettaja.

Anne Suikkanen on terveysalan lehtori LAB-ammattikorkeakoulussa. Kirjoittajat käynnistävät hoitotyön koulutuksen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta.

Lähteet

Erkkola M., Fogelholm M., Silvasti T. 2019. Ilmastokriisi ja kansanterveys – on tekojen aika. Sosiaali-lääketieteellinen aikakauslehti 4/2019,56:269-271.

Moilanen T., Siipi H., Kangasniemi M. 2019. Yksilön Ympäristövastuulliset terveysvalinnat ja niitä selittävät tekijät: kirjallisuuskatsaus. Sosiaali-lääketieteellinen aikakauslehti 4/2019, 56: 327-340.

Linkit

Kestävä kehitys. https://kestavakehitys.fi/sitoumus2050

Sitoumus2050 -sivusto. https://sitoumus2050.fi/mika-on-sitoumus-#/

YK kestävä kehitys. https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *