Tarinaa hanhenkakasta ja tunteista

Maailma on täynnä tuotteita ja palveluita, jotka ovat jatkuvasti meidän jokaisen saatavilla (Wan 2021). On kyse sitten elämyspalveluista tai arkisemmista ravintolapalveluista, valikoima kasvaa jatkuvasti. Asiakkaat kaipaavat palveluilta yhä enemmän elämyksiä ja unohtumattomia hetkiä pelkän tuotteen sijaan. Yhteisöllisyyden merkitys kasvaa ja yritykseltä vaaditaan aitoa kommunikaatiota asiakkaan kanssa. Korkalainen (2022) pohti tätä problematiikkaa opinnäytetyössään, jossa hän kehitti maistelutuotetta lahtelaiselle panimoravintolalle.

Asiakkaan kokemuksesta myyntivaltti

Yrityksen menestyminen perustuu hyvään asiakastuntemukseen ja kykyyn tarjota asiakkaalle positiivinen kokemus (Sinisalo 2021). Nykypäivänä korostunut elämyksellisyyden trendi on osa positiivista asiakaskokemusta. Elämyksellisyydessä hyödynnetään aikaisempia tunnekokemuksia (Caracciolo 2014), jotka vaikuttavat siihen, kuinka elämyksellisenä ihminen tuntee kunkin asian (Grethlein 2018).

Hyvällä palvelulla erotutaan. Nykypäivänä ihmiset ostavat enemmänkin kokemuksia, ja lopullinen ostopäätös perustuu asiakkaan kokemaan tunteeseen. (Wan 2021.) Onko pelkällä hyvällä tuotteella enää mahdollisuus menestymiseen?

[Alt-teksti: läheltä kuvattu oluttölkki ja lasi täynnä tummaa olutta maastossa. Kuvan alareunassa on teksti Ant Brew Green Lahti Wasted Potential.]
Kuva 1. Maistelutuote kehittyi yhteistyössä paikallisen panimon kanssa. (Ant Brew 2022)

Ihmiset rakastavat tarinoita. Tuotteen ympärille rakennetut tarinat kasvattavat myyntiä ja menestystä. Asiakkaat tahtovat päästä lähemmäs yrittäjää ja tuotetta, sekä kannattaa niitä, jonka tarinaan samaistumme. Vanhoilla perinteisillä tuotteilla on etulyöntiasema, sillä yhteistä tarinaa on kasvatettu vuosikymmenet. Tuttuun ja turvalliseen on aina helpompi tarttua, kuin vieraaseen ja uuteen tuotteeseen. Sen vuoksi tarinallistaminen korostuu uusien innovaatioiden lumisessa. On mahdollista luoda uusi menestyvä tuote, mutta pelkän tuotteen sijaan siihen tulee liittyä jokin muukin kosketuspinta mahdolliselle ostajalle. On mietittävä tuotteen herättämiä tunteita, tarinan samaistuttavuutta tai sitä, kyseenalaistaako asiakas tuotteen.

Lahtelainen panimo pub Ant Brew vierastaa tuttua ja turvallista, ja tahtookin luoda jotain uutta ja mielenkiintoista. Miltä kuulostaa olut, jonka valmistukseen on käytetty hanhen jätöksiä? Varmasti aluksi hyvin kyseenalaiselta. Yhdessä Green Lahden kanssa luotiin vuonna 2021 olut nimeltä Goosebumps, joka jäi ihmisten mieleen. Vaikuttavan tarinan ja tunteita herättävän raaka-aineen avulla saatiin luotua kilpailukykyinen tuote ja viestitettyä asiakkaille, että jopa ihka oikeaa hanhenp*skaa on mahdollista myydä. Erilaisten tunteiden herättäminenhän kuuluu markkinointiin. Tämä olut sai lopulta niin paljon huomiota, että ympäri maailmaa tultiin tutustumaan tuoreeseen lahtelaiseen panimoravintolaan. (Korkalainen 2022.)

Myykö siis pelkkä tuote nykypäivänä? Ihan varmasti myy, mutta tarinat lisäävät sen arvoa huomattavasti. Yrityksiltä tarvitaan innovatiivisuutta ja mielikuvitusta kilpailun kasvaessa. Tietä menestykseen ei usein tarvitse etsiä kovin kaukaa, ja myös ne ”paskimmat” ideat voivat olla niitä parhaimpia.

Kirjoittajat

Ilona Korkalainen valmistui restonomiksi LAB-ammattikorkeakoulusta syksyllä 2022.

Johanna Heinonen toimii LABissa lehtorina ja TKI-asiantuntijana.

Lähteet

Ant Brew. 2022. Goosebumps. Ant Brew Facebook. Viitattu 8.12.2022. Saatavissa https://www.facebook.com/antbrewlahti

Caracciolo, M. 2014. Experientiality. In Handbook of narratology. De Gruyter. 149‒158. Viitattu 25.11.2022. Saatavissa https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110316469.149/html?lang=de

Grethlein, J. 2018. More than Minds: Experience, Narrative, and Plot. Partial Answers: Journal of Literature and the History of Ideas. 279‒290. Viitattu 25.11.2022. Saatavissa https://archiv.ub.uniheidelberg.de/volltextserver/24737/1/More%20than%20minds%20Fludernik%20experience%20revised.pdf

Korkalainen, I. 2022. Tasting-tilaisuuden tuotteistaminen panimo pub Ant Brew:lle. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 8.12.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022112924763

Sinisalo, J. 2021. Asiakaskokemus (CX) voi tänä päivänä ratkaista yrityksen menestymisen – Case Tosibox. Viitattu 25.11.2022. Saatavissa https://blogi.oamk.fi/2021/05/14/asiakaskokemus-cx-voi-tana-paivana-ratkaista-yrityksen-menestymisen-case-tosibox/

Wan, M. 2021. Palvelumuotoilun ABC – Mitä jokaisen tulisi tietää palvelumuotoilusta? Viitattu 25.11.2022. Saatavissa https://www.eficode.com/fi/blog/palvelumuotoilun-abc