Kulttuurireitistä yhteistä vetovoimaa pohjoismaisille geopark-alueille?

Vaikka UNESCO Global Geopark -konseptin perusidea nouseekin alueiden luontoarvoista, on kulttuuriperinnön näkyväksi tekeminen ja vaaliminen luonnollinen osa toimintaa kaikilla maailman 195:llä UGG-alueella. Luontoympäristön ja siihen liittyvän kulttuuriperinnön yhteys näkyy myös monen geopark-alueen valitsemassa pääteemassa; tarinassa siitä, miten ihmisen toiminta on aikojen saatossa muuttanut maisemaa.

Yhteisiä kehittämisen teemoja

LAB-ammattikorkeakoululla ja Suomen geopark-alueilla on tällä hetkellä käynnissä yhteinen valtakunnallinen kehittämishanke (LAB 2024a), jossa on luotu pohjia alueiden yhteismarkkinoinnille ja visioitu mahdollisia tulevia yhteistyön teemoja. Tästä näkökulmasta kiinnostavaksi mahdollisuudeksi on noussut kulttuurimatkailun kehittäminen pohjoismaisena yhteistyönä. Suomessa virallisia UGG-alueita on tällä hetkellä neljä ja Kraatterijärvi Geoparkin odotetaan liittyvän UGG-alueiden joukkoon vielä tämän kevään aikana. Norjassa UGG-statuksen on saanut neljä aluetta ja Ruotsissa yksi alue (UNESCO 2024).

Jokaisella UGG-alueella on jo hakuprosessin yhteydessä koottu tietoa myös alueen kulttuuriperinnöstä. Suomessa tähän liittyvää työtä täydennetään tällä hetkellä esimerkiksi Salpausselkä Geoparkin ja Saimaa Geoparkin alueilla (LAB 2024 b; LAB 2024c), teemoina muun muassa rakennusperintö, luontaiselinkeinojen historia sekä elävä perintö. Ruotsin ja Norjan geopark-alueilta näitä teemoja täydentämään löytyy ainakin kiinnostavaa teollisuushistoriaa, hautamuodostelmia sekä kalliomaalauksia.

Reittiyhteistyöstä uusia näkökulmia

Euroopan Neuvoston kulttuurireitti-sertifikaatin avulla pyritään lisäämään tietoisuutta eurooppalaisista arvoista ja monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä, vahvistamaan kulttuurien välistä vuoropuhelua sekä kehittämään kestävää kulttuurimatkailua. Sertifioituja reittejä on tällä hetkellä yhteensä 47 ja suosittuja reittien teemoja ovat arkkitehtuuri, teollinen perintö, uskonto, taide ja kulttuuri (Euroopan Neuvosto 2024). Geopark-verkoston näkökulmasta virallisen reitin kriteerit ovat erittäin kiinnostavat, sillä niissä näkyvät teemat, joita UGG-alueet tälläkin hetkellä toteuttavat toiminnassaan.

[Alt-teksti: perinteinen hieman kumpuileva maalaismaisema, peltoja ja rakennuksia kesällä.]
Kuva 1. Kaskiin maisema-alue Juvalla esittelee kyläkulttuuria ja maalaismaisemia; molemmat kiinnostavia nähtävyyksiä eurooppalaisen kulttuurireitin suunnittelun näkökulmasta. (Kuva: Saimaa Geopark)

Geopark-toiminta on verkostoyhteistyötä, ja alueilla on valmiina vahvat kansainväliset verkostot. Pohjoismaisten geopark-alueiden yhteistyöhön ei kuitenkaan vielä tähän mennessä ole ehditty panostamaan. Kansainvälisesti kiinnostavan, alueiden luonnon ja kulttuuriperinnön yhteisiä piirteitä esittelevän matkailureitin kautta tähän voisi olla löydettävissä kokonaan uusia näkökulmia, jotka veisivät samalla eteenpäin myös alueiden kulttuuriperinnön suojelua sekä teemaan liittyvää kasvatusta ja opetusta.

Kirjoittaja

Päivi Tommola toimii LAB-ammattikorkeakoulussa Geopuistot kestävän matkailun vetovoimatekijöiksi -hankkeen (LAB 2024a) projektipäällikkönä.

Lähteet

LAB. 2024a. Geopuistot kestävän matkailun vetovoimatekijöiksi. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 5.2.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/geopuistot-kestavan-matkailun-vetovoimatekijoiksi

LAB. 2024b. Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 5.2.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/luontokohteiden-kulttuuriperinto-elavaksi

LAB. 2024c. Luontokohteiden kulttuuriperinnöstä vetovoimaa rajaseudun matkailuun. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 5.2.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/luontokohteiden-kulttuuriperinnosta-vetovoimaa-rajaseudun-matkailuun

Museovirasto. 2024. Euroopan Neuvoston kulttuurireitti. Viitattu 5.2.2024. Saatavissa https://www.museovirasto.fi/fi/tietoa-meista/kansainvalinen-toiminta/euroopan-neuvosto-ja-kulttuuriperinto/euroopan-neuvoston-kulttuurireitti

UNESCO. 2024. UNESCO Global Geoparks. Viitattu 5.2.2024. Saatavissa https://www.unesco.org/en/iggp/geoparks/about