Päivittäiset arkistot: 10.12.2021

10 artikkelia

Luottamuksen merkitys osana onnistunutta vertaisoppimista

SafeInLog-hankkeessa järjestetään yritysvierailukierroksia, safareita, joiden keskiössä on havainnointi ja vertaisoppiminen. Safareille yritykset oppivat toisiltaan kulloisenkin isäntäyrityksen käytännöistä valitun teeman aihepiiristä. Arjen jakaminen ja ajatusten ilmaiseminen […]

Tekoälyn käyttöönotto avaa uusia mahdollisuuksia kiinteistö- ja rakennusalalle

Kansainvälisissä vertailuissa Suomi sijoittuu kärkimaiden joukkoon tekoälyn käyttöönottovalmiuksia, investointeja ja tekoälyn soveltamista tarkasteltaessa. Vuonna 2020 noin 3 % suomalaisista yrityksistä hyödynsi tekoälyä päivittäin toiminnassaan. Luku […]