Mentorointi lähti etätapaamisiin

Aktorit ja mentorit ovat kokeneet mentoroinnin antoisana. Mentorit ovat oivaltaneet uutta ja aktorit saaneet tukea työllistymiseen. Etätapaamiset ovat mahdollistaneet paikkakunnasta riippumattomat kohtaamiset.

Miksi ja miten mentorointia?

Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat tarvitsevat tukea työllistyäkseen suomalaisille työmarkkinoille. Yksi tapa tukea heitä on mentorointi. Siinä kokeneempi henkilö (mentori) auttaa kokemattomampaa henkilöä (aktoria) etenemään työllistymispolulla. Mentorointia kehitetään LAB -ammattikorkeakoulussa hankkeessa MESH – Verkostot ja mentorointi maahanmuuttajien työllistymisen tukena. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Kevään ja kesän 2021 aikana toteutuu mentorointiohjelma, jossa mentoreina toimivat työelämässä olevat sairaanhoitajat ja aktoreina maahanmuuttajataustaiset sairaanhoitajaopiskelijat LAB-ammattikorkeakoulun englanninkielisestä sairaanhoitajakoulutuksesta. Opiskelijat ovat opintojensa loppuvaiheessa, joten heille työllistyminen on ajankohtaista. Mentorointi aloitettiin helmikuussa ja se loppuu elokuussa. Ohjelmassa on mukana kuusi mentori−aktori-paria.

Mentoripareilla on käytössä Zoom-huone, jossa he voivat tavata tai he voivat hyödyntää erilaisia videopuheluita tarjoavia sovelluksia. Etäyhteyksien kautta tapahtuva mentorointi mahdollistaa myös paikkakunnasta riippumattomat tapaamiset.

Kuva 1. Mentorin ja aktorin välinen etäkahvittelu on osa mentorointiprosessia (Kuva: Matilda Wormwood 2020)

Mentorointiohjelman toteuttamisessa on mukana Päijät-Hämeen sairaanhoitajat ry. Päijät-Hämeen sairaanhoitajat ry markkinoi ohjelmaa jäsenilleen, ja osa mentoreista tulikin mukaan tätä kautta.

Välipalautetta prosesseista

Mentoreille tähänastinen prosessi on ollut antoisa. He ovat kokeneet oppineensa uutta aktoreilta ja oivaltaneet, että aktorit tarvitsevat tukea urasuunnitteluun ja päästäkseen työelämän alkuun. He ovat myös miettineet, miten saada aktorit kiinnittymään ja sitoutumaan työskentelemään sairaanhoitajina Suomessa. Yksi mentori kertoi pohtineensa verkostoitumisen tärkeyttä työllistymisessä ja sitä, mikä merkitys on sillä, keiden tarinoita ja esimerkkejä uran alussa kuulee.

Aktorit ovat kokeneet mentorit rohkaisevina ja kannustavina. Aktorit kertoivat saaneensa keskusteluista rohkeutta, itseluottamusta ja tukea. He ovat oppineet myös uutta ammattisanastoa, jota voivat hyödyntää harjoitteluissa ja kesätyössä hoitajina. Aktorit ovat saaneet vinkkejä ja ohjausta, mistä hakea työpaikkoja, ja voineet tutustua hoitotyön eri osa-alueisiin mentoreiden työn kautta. Yksi aktori kertoi mentorin rohkaisevien sanojen motivoivan häntä työskentelemään ahkerasti kohti työllistymistä.

Mentorointitapaamiset ovat sujuneet hyvin WhatsAppin, Teamsin tai Zoomin välityksellä. Keskusteluissa on käsitelty esimerkiksi suomalaista työkulttuuria sekä työn, perheen ja harrastusten yhteensovittamisesta. Osa pareista on hyödyntänyt MESH-hankkeessa luotua mentorointisalkkua, jossa on tehtäviä mentoroinnin tueksi esimerkiksi omien vahvuuksien kartoittamiseksi, oman työunelman selkeyttämiseksi ja omien verkostojen laajentamiseksi.

Kirjoittaja

Sari Lappalainen toimii LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikön lehtorina ja MESH-hankkeen asiantuntijana.