Miltä palvelumuotoilu voisi näyttää pelialalla

Palvelumuotoilu tarkoittaa palveluiden kehittämistä systemaattisesti, analyyttisesti ja intuitiivisesti, asiakastutkimus ja erilaiset datalähteet huomioiden (Tuulaniemi 2011, 12). Myös pelisuunnittelussa samat periaatteet ovat läsnä. Esimerkiksi markkinoinnin ja itse pelin toiminnallisuuksien ja sisältöjen muokkaaminen käyttäjiltä kerättyyn ja kerääntyvään digitaaliseen dataan perustuen on ainakin teoriassa helpompaa kuin koskaan (Foust & Jerome 2021).

Palvelumuotoilu ei ole pelisuunnittelussa kovin tuttu käsite, mutta tarvetta sille on: pelinkehittäjät ovat huomanneet, että positiivinen käyttäjäkokemus sitouttaa pelaajan vahvemmin pelituotteen pariin (Starloopstudios 2023). Ilman käyttäjädataa niin pelin, kuin minkä tahansa muun tuotteen suunnittelu tapahtuu pimennossa, eikä lopputulos useinkaan saa kovin myönteistä vastaanottoa. (Game Design Lounge 2023.)

Pelisuunnitteluprosessi halutaan kuitenkin usein pitää salaisena, jolloin pelaajien osallistaminen on hankalaa. Tämä on harmittanut myös pelaajia, jotka toivoisivat voivansa antaa palautetta jo ennen kuin tuote on loppuun asti suunniteltu. Lisäksi etenkin monessa pienessä peliyhtiössä osallistamisen resurssit ovat rajalliset. (Reddit 2021.)

Poika istuu lattialla ja pelaa Playstationia.
Kuva 1. Pelaajien osallistaminen pelien kehittämiseen voisi tuottaa parempia lopputuloksia (Regen 2021).

Suunnitteluvaiheessa mukaan

Suurin osa ongelmista voitaisiin ratkaista, kun loppukäyttäjiltä saatava ensikäden informaatio huomioitaisiin jo suunnitteluvaiheessa (Game Design Lounge 2023). Keinoja on useita, kyselytutkimuksista ja fokusryhmähaastatteluista erilaisiin digitaalisiin luotaimiin (Suomidigi 2019), joilla käyttäjä dokumentoi omaa arkeaan tai käyttökokemukseen liittyviä tilanteita.

Muutama peliyhtiö onkin avannut suunnitteluprosessia yleisölle hyödyntämällä erilaisia sosiaalisen median kanavia, kuten keskustelupalvelu Discordia. Esimerkiksi peliyhtiö Stairway Gamesin (2022) Coral Island -pelin Discord-kanavalle on liittynyt yli 60 000 pelaajaa jakamaan mielipiteitä pelin kehittämisestä. Discordissa keskustellaan erilaisista aiheista vapaasti, mikä tuottaa rikasta tietoa, mutta toisaalta aiheuttaa haasteita. Datan työläs kerääminen ja analysoiminen jää pelinkehittäjän harteille, jolloin suuri osa tiedosta voi jäädä huomioimatta.

Palvelumuotoilusta työkaluja

Käyttäjälähtöisyys on palvelumuotoilun ytimessä (Tuulaniemi 2011). Palvelumuotoiluun perustuvia menetelmiä systemaattisesti hyödyntämällä osallistaminen tai vähintäänkin monipuolinen käyttäjätiedon hankinta tulisi konkreettisesti pelisuunnittelun ytimeen, aina pelin ideoinnista sen julkaisuun saakka. Ella Lehtiö tarkasteli opinnäytetyössään Osallistavan pelisuunnittelutyökalun muotoilu (2023) sitä, millä tavalla muotoiluajattelua soveltamalla voitaisiin luoda palvelupolku, jonka avulla pelaajalta voitaisiin kerätä tietoa ja kokemuksia koko pelinkehitysprosessin ajan: Tarjoamalla erilaisia mahdollisuuksia vaikuttaa luotaisiin pelikokemus, joka huomioisi käyttäjän aina mielenkiinnon heräämisestä palautteen antamiseen, pelin hankkimisesta aina pelin läpäisyyn saakka. Kertyvän datan avulla voitaisiin suunnitella pelin markkinointia ja käyttäjäpalautetta eri tilanteissa ja tuottaa lopulta käyttäjälähtöisempi pelituote.

Osallistamisen tulee olla kuitenkin helppoa itse pelinkehittäjälle. Sen tulisi tapahtua ilman liiallista työmäärä ja monipuolisesti peliyhtiön koosta riippumatta. Tärkeää on myös, että pelaajille annetaan useita keinoja vaikuttaa, ja että heidät otetaan huomioon nykyistä syvällisemmin. Palvelumuotoilijalla olisi näin ollen keskeinen rooli myös pelialan osaajana.

Kirjoittajat

Ella Lehtiö on kokemus- ja palvelumuotoilun opiskelija LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutista ja hän tarkasteli opinnäytetyössään pelaajien osallistamista pelisuunnitteluprosessiin.

Ari Hautaniemi toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa ja on erikoistunut tulevaisuuden digitaalisuuteen.

Lähteet

Game Design Lounge. 2023. What Is Bad Game Design? Viitattu 2.5.2023. Saatavissa https://gamedesignlounge.com/what-is-bad-game-design/?utm_content=cmp-true

Foust, J. & Jerome, J. 2021. A guide to reining in data-driven video game design. Brookings.edu. Viitattu 2.5.2023. Saatavissa https://www.brookings.edu/techstream/a-guide-to-reining-in-data-driven-video-game-design-privacy/  

Lehtiö, E. 2023. Osallistavan pelisuunnittelutyökalun muotoilu. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 2.6.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202304246045

Reddit. 2021. Why is game development so secretive? Viitattu 2.5.2023. Saatavissa https://www.reddit.com/r/gaming/comments/ng2yih/why_is_game_development_so_secretive/

Regen, V. 2021. Tietokonepelit-pelikonsoli-vauva-6578102. Viitattu 2.5.2023. Saatavissa https://pixabay.com/images/id-6578102/

Starloop. 2023. Starloopstudios.com. Viitattu 14.2.2023. Saatavissa https://starloopstudios.com/game-ux-design-why-ux-matters-when-making-a-video-game/

Stairway Games. 2022. Join the community. Viitattu 2.5.2023. Saatavissa www.stairwaygames.com

Suomidigi. 2019. Luotaimet. Viitattu 2.5.2023. Saatavissa https://www.suomidigi.fi/ohjeet-ja-tuki/menetelmat/luotaimet

Tuulaniemi, J. 2011. Palvelumuotoilu. Helsinki: Talentum Media OY

Linkit

Discord. 2023. Kuvittele paikka… Viitattu 2.5.2023. Saatavissa https://discord.com/