osallistaminen

20 artikkelia

Työhyvinvoinnin strateginen johtaminen edistää organisaation tuloksellista toimintaa 

Työikäisten kansalaisten keskeinen elämänalue on työ. Toimeentulon lisäksi työ tuo yksilöille merkityksellisyyden ja yhteisöllisyyden kokemuksia. Työssä jaksaminen myös vaatii voimavaroja. Työhyvinvointi nähdään tuloksellisissa yrityksissä osana […]

Heinolalaiset ovat huolissaan ikäihmisten kyvystä käyttää digitaalisia palveluita

Yhteiskunnan digitalisoituessa moni tärkeä palvelu on siirtynyt digitaaliseksi. Heinolalaiset olivat huolissaan erityisesti ikäihmisten kyvystä käyttää digitaalisia palveluita. Tämä nousi esiin palvelumuotoilustudio-opintoihin liittyvissä lokakuussa 2023 tehdyissä […]