Mitä työnantajat odottavat monikulttuuriselta henkilöstöltään?

Työllisyys Suomessa on viime aikoina ollut erittäin suosittu aihe. Monet haluaisivat tietää, mitä työnantajat tarkalleen odottavat potentiaalisilta työntekijöiltä ja ​​millaista ammattitaitoa tarvitaan halutun työpaikan saamiseksi.  Tämä koskee erityisesti ulkomailta tulleita työnhakijoita (kts. esim. Mosaiikki ry 2021). Suomen valtakunnallisena tavoitteenakin on työllisyysasteen nostaminen (Koivisto 2020).  

Yleensä on tapana ajatella, että unelmatyön saamiseksi tarvitaan uskomattomia tietoja, taitoja ja kokemuksia. Itse asiassa kaikki on paljon yksinkertaisempaa ja helpommin saatavilla.

Kuva 1. Monikulttuurisissa työporukoissa opitaan arvostamaan erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia, ja ihmiset oppivat toinen toisiltaan. (August de Richelieu) 

Asian valaisemiseksi on parasta hankkia tietoja suoraan työnantajilta. Tänä ja viime vuonna osana MESH-projektia (Turku AMK 2019; LAB 2021) haastateltiin Päijät-Hämeen alueen yrityksiä ja saatiin vastauksia kysymyksiin, mitä työnantajat odottavat potentiaalisilta työntekijöiltä, ​​mitä taitoja ja tietoa ulkomaisten edustajien tulisi olla ja mitä etuja yritys voi saada palkkaamalla kansainvälisiä osaajia. Haastatteluvideot löytyvät MESH-hankkeen sivuilta  (Turku AMK 2020). Analysoimalla kaikki vastaukset saimme seuraavat tiedot.

Piirteet, joita työnantajat arvostavat

* Motivaatio. Ensimmäinen ja luultavasti tärkein asia, jonka yritykset huomaavat haastatteluissa, on työntekijän motivaatio tehdä valitsemaansa työtä. Tämä on halu tehdä työtä kuin itsellesi, ei vain yritykselle, toisin sanoen nauttia prosessista.

* Oppimiskyky. Työntekijän tulisi haluta kehittää ja oppia uusia asioita.

* Perustaidot. Monet huomauttivat, että he eivät odota tulijan ratkaisevan kaikkia yrityksen asioita, mutta hänellä on oltava perustaidot ollakseen valmiita työskentelemään. 

* Henkilökohtaiset ominaisuudet. Yritysten edustajat katsovat, että henkilöllä on oltava viestintätaidot muiden työntekijöiden kanssa ja hänen on pystyttävä työskentelemään tiimissä. Hyviä tyyppejä arvostetaan. Ei myöskään ole järkeä esittää haastattelussa jotakin muuta kuin mitä oikeasti on eli kannattaa olla oma itsensä. 

Mitä ulkomaalaiselta odotetaan

* Tiedä yrityksestä. Tässä se tarkoittaa, että ennen haastattelua sinun on tutustuttava yritykseen, tiedettävä mitkä ovat sen tavoitteet, kilpailijat, esimerkiksi etsimällä tietoa internetistä.

* Kerro itsestäsi. Tärkeintä on pystyä puhumaan eduista, taidoistasi, kokemuksestasi, ymmärtämään mitä haluat urallasi, omista kiinnostuksistasi.

* Tunne työelämän säännöt Suomessa: mitä on työsuojelu, mitkä ovat työsopimuskäytännöt ja työn pelisäännöt.

* Suomen kieli. Mielenkiintoista on, että yritykset eivät priorisoi kielitaitoa, vaan enemmän painotetaan henkilökohtaisia ​​ominaisuuksia.

Yrityksille paljon hyötyä

On käynyt ilmi, että yritys saa paljon etuja rekrytoimalla ulkomaalaisia ​​henkilöstöönsä. Yritykset voivat saada hyötyä kilpailijoihin nähden, laajempaa näkemystä, ennakkoluulojen vähenemistä, erilaisen kulttuurin ymmärtämystä sekä parempaa vuorovaikutusta kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa.

Kirjoittajat

Marina Shchipova työskentelee projektisuunnittelijana LAB-ammattikorkeakoulun OSKE-hankkeessa (Maahanmuuttajien verkostomainen osaamiskeskus -hanke).

Olga Kaartinen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun MESH-hankkeessa (Verkostot ja mentorointi maahanmuuttajien työllistymisen tukena) projektisuunnittelijana.

Lähteet

Koivisto, M. 2020. Mikä 75 prosentin työllisyysaste, kuinka paljon Suomessa on työttömiä? Ota ainakin nämä työllisyysluvut haltuun. Yle. [Viitattu 17.6.2021]. Saatavissa: https://yle.fi/uutiset/3-11161334

LAB. 2021. MESH – Verkostot ja mentorointi maahanmuuttajien tukena. [Viitattu 26.7.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/mesh-verkostot-ja-mentorointi-maahanmuuttajien-tyollistymisen-tukena

Mosaiikki ry. 2021. Töihin Suomeen. [Viitattu 26.7.2021] Saatavissa: http://mosaiikki.info/tyoinfo_fi.php?id=suomeen

Turku AMK. 2019. MESH – Verkostot ja mentorointi maahanmuuttajien tukena. [Viitattu 26.7.2021]. Saatavissa: https://mesh.turkuamk.fi

Linkit

Turku AMK. 2020. MESH. Videot. [Viitattu 26.7.2021]. Saatavissa: https://mesh.turkuamk.fi/videot/  https://www.youtube.com/channel/UCpUlqI5gaVsnIy-CP49Dfrg

Kuvat

Kuva 1. August de Richelieu 2021. Coworkers taking a coffee break and walking. Pexels. [Viitattu 26.7.2021]. Saatavissa: https://www.pexels.com/photo/coworkers-taking-a-coffee-break-and-walking-4427816/