#DigiLAHTI-projekti yritysten digivalmiuksia tukemassa

#DigiLAHTI oli vuosina 2017–2020 Päijät-Hämeessä toteutettu Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n, LUT-yliopiston (LUT) ja LAB-ammattikorkeakoulun (LAB) yhteisprojekti, jonka tavoitteena oli edistää digitaalisuuden hyödyntämistä alueen yritysten liiketoiminnan kehittämisessä. Projektin tehtäväkenttä oli laaja, ja jokainen toimija tuki tavoitteeseen pääsyä omista lähtökohdistaan. LABin keskeisinä tehtävinä olivat alueen yritysten digivalmiuksien kehittäminen sekä digiosaamisen hyödyntämisen edistäminen.

KUVA 1. #DigiLAHTI-projekti tuki vuosina 2017–2020 päijäthämäläisiä yrityksiä digivalmiuksien kehittämisessä. Kuva: Kristian Keinänen

LABin rooli digiliiketoiminnan ja digiosaamisen kartuttajana

Projektin järjestämässä ensimmäisessä #digimatch-tapahtumassa kartoitettiin yritysten toiveita alueen korkeakoulutoimijoille. Tukea toivottiin erityisesti digin hyödyntämiseen liiketoiminnassa, ja sitä toivottiin tarjottavan tietoa jakamalla esimerkiksi tilaisuuksissa, lyhytkursseilla ja oppailla, mutta myös konkreettisin opetukseen linkittyvien opiskelijoiden toimin. Järjestimme projektissa useita tilaisuuksia, kirjoitimme lukuisia julkaisuja ja toteutimme paljon konkreettisia kehittämistoimia alueen yrityksissä (ks. Korkeakoulut työelämän kehittäjinä).  

Projektin yhtenä tavoitteena oli tukea uusien digiliiketoimintaan liittyvien työpaikkojen syntymistä alueelle. Verkkokauppa osoittautui LUTin selvityksen mukaan olevan selvästi alihyödynnetty toiminto päijäthämäläisissä pk-yrityksissä (Toppari ym. 2019). LAB tarttui projektissa tähän haasteeseen erilaisin verkkokauppaosaamiseen liittyvin toimin. LUTin selvityksessä ilmeni myös, että alueen pk-yritykset tarvitsevat digiä erityisesti uusien asiakkaiden hankintaan ja yrityskuvan parantamiseen (Toppari ym. 2019). Molempiin voidaan vaikuttaa digitaalisen markkinoinnin keinoin, joten LABin opiskelijat pääsivät tukemaan yrityksiä digitaalisessa markkinoinnissa. Uusia markkinoita ja työpaikkoja luovia digitaalisia innovaatioita voi kehittää erilaisin innovointimenetelmin. Yksi laajaa joukkoa ihmisiä hyödyntävä menetelmä on innovaatioturnaus, jonka järjestämiseen korkeakoulut monialaisine osaajineen ovat oiva foorumi. LABissa kehitettiin #DigiLAHTI-projektin puitteissa toimintamallia innovaatioturnausten hyödyntämiseen yritysten innovaatiotoiminnassa. Projektin puitteissa innovoitiin yrityksille uusia liiketoimintaa hyödyntäviä digitaalisia ratkaisuja myös LSC-menetelmää hyödyntäen.

KUVA 2. #DigiLAHTI-projektissa järjestettiin lukuisia tilaisuuksia digin hyödyntämiseen liittyen. Kuva: Sariseelia Sore

LABin toimintamalli

Projektissa kehitettiin LABin toimintamalliin perinteisten opiskelijoiden osaamista kartuttavien yhteistyömuotoja, kuten yrityksen edustajan osallistuminen opintojaksolle kehittämistehtävänsä kanssa. Lisäksi toimintamalliin luotiin suoraan yrityksille suunnattuja toimintoja, kuten vuorovaikutteinen DigiRuori-palvelu, joka tukee yrityksiä digitarpeiden tunnistamisessa ja digivalmiuksien kehittämisessä sekä yhdistämään omat tarpeensa Päijät-Hämeen digiosaamistarjontaan.

Korkeakoulun kanssa yhteistyötä pohtivan yrityksen haasteeksi muodostuu usein, miten löytää korkeakoulusta haluamansa. Tästä syystä projektissa kehitettiin LABiin selkeää tapaa viestiä yrityksille suunnatuista palveluista sekä helppoa tapaa kontaktoida korkeakoulua. Tämä työ jatkuu DYNAMO-projektin puitteissa.

Kirjoittaja

Sariseelia Sore (FM mat.) työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina ja koordinaattorina Digitaaliset ratkaisut YAMK-koulutuksessa. Lisäksi hän toimii LABin osatoteutuksen projektipäällikkönä sekä #DigiLAHTI- että digiUP-projekteissa.

Lähteet

Toppari, J., Saunila, M., Rantala, T., Ukko, J. & Rantanen, H. 2019. Digipalveluntarjoajana Päijät-Hämeessä, LUT Scientific and Expertise Publications, Tutkimusraportit – Research Reports No. 95. [Viitattu 17.4.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-361-9

Linkit

Linkki 1. Kinnunen, R. & Sore, S. 2020. #DigiLAHTI-projektissa digipalvelujen hyödyntäjät ja tarjoajat yhteen. [Viitattu 18.6.2020]. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/digilahti-projektissa-digipalvelujen-hyodyntajat-ja-tarjoajat-yhteen/

Linkki 2. LAB. 2020. DigiLAHTI – Uutta kasvua digitaalisuudesta PK-yrityksille. [Viitattu 21.4.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/digilahti-uutta-kasvua-digitaalisuudesta-pk-yrityksille

Linkki 3. Sore, S. 2020. Korkeakoulut työelämän kehittäjinä. [Viitattu 18.6.2020]. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/korkeakoulut-tyoelaman-kehittajina/

Linkki 4. Lantta, E. & Sore, S. 2020. Lisää digiliiketoimintaa Päijät-Hämeeseen. [Viitattu 18.6.2020]. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/lisaa-digiliiketoimintaa-paijat-hameeseen/

Linkki 5. Vainio, A. & Sore, S. 2020. Digitaalisten liiketoimintamahdollisuuksien edistäminen opiskelijayhteistyöllä. [Viitattu 18.6.2020]. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/digitaalisten-liiketoimintamahdollisuuksien-edistaminen-opiskelijayhteistyolla/

Linkki 6. Vainio, A. & Sore, S. 2020. Innovaatioturnaukset yritysten innovaatiotoiminnan tukena. [Viitattu 18.6.2020]. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/innovaatioturnaukset-yritysten-innovaatiotoiminnan-tukena/

Linkki 7. Futurice. 2020. Lean Service Creation. [Viitattu 21.4.2020]. Saatavissa: https://leanservicecreation.com

Linkki 8. DigiRuori. 2020. DigiRuori. [Viitattu 20.4.2020]. Saatavissa: http://www.digiruori.fi

Linkki 9. Sandelin, J.-E. & Sore, S. 2020. DigiRuori-palvelu auttaa pk-yrityksiä digitarpeiden tunnistamisessa ja digivalmiuksien kehittämisessä. [Viitattu 18.6.2020]. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/digiruori-palvelu-auttaa-pk-yrityksia-digitaalisten-tarpeiden-tunnistamisessa-ja-valmiuksien-kehittamisessa/

Linkki 10. Vainio, A. & Sore, S. 2020. Miten yritys löytää LABista haluamansa?. [Viitattu 18.6.2020]. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/miten-yritys-loytaa-labista-haluamansa/

Linkki 11. LAB. 2020. Korkeakoulut innovaatiotoiminnan vauhdittajina – DYNAMO. [Viitattu 22.4.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/dynamo

Kuvat

KUVA 1. Keinänen, K. 2018. #DigiLAHTI-logo. Julkaisematon.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *