Mobiilikuvauksesta konkreettista hyötyä pienille toimijoille

Sosiaalisen median käyttö on lisääntynyt suomalaisyrityksissä vuodesta 2013 viime vuoteen peräti 42 prosenttiyksikköä. Yrityksistä 76 prosenttia hyödyntää yhteisöpalveluita, kuten Facebookia tai LinkedIniä. Videota ja podcasteja kaikista yrityksistä käyttää puolet. Blogeja tuottaa 21 prosenttia. (SVT 2022.)

Lukemien mukaan suomalaisyrityksillä on some hyvin hallussa, mutta tarkasteltaessa koko- ja toimialakohtaisia eroja nähdään, ettei teknologiaosaaminen jakaudu tasaisesti: siinä missä esim. kaupan, matkailun tai viestintäalan yrityksissä somesisällöt ovat arkipäivää, etenkin teollisuudessa, rakentamisessa ja logistiikan aloilla sekä yleisesti pienissä, alle 20 hengen työpaikoissa jäädään jälkeen (SVT 2022).

Suomessa on yli 320 000 yritystä ja yli 100 000 yhteisöä. Suurin osa yhteisöistä perustuu vapaaehtoistyöhön ja yrittäjistä valtaosa toimii yksin, eikä näillä ole isompien organisaatioiden resursseja. (DVT 2020.)

Tästäkin huolimatta etenkin multimedia voisi toimia pienemmille toimijoille keinona erottautua ja pärjätä viestinnän ja markkinoinnin tulvassa. Konsulttiyhtiö Wyzowlin (2021) mukaan selvityksen mukaan esimerkiksi Yhdysvalloissa kuluttajat katsovat keskimäärin 19 tuntia nettivideoita viikossa, ja jakavat videoita puolet herkemmin kuin muita some-postauksia.

Joukko osallistujia istuu kuuntelemassa asiantuntijoiden vinkkejä mobiililaitteella kuvaukseen ravintolassa.
Kuva 1. DUTE-hankkeen järjestämässä Mobiilikuvauksen Perjantaipajassa mobiilivideon asiantuntijat Hanna Kuisma (XAMK) ja Henri Uotila (HNRI Oy) antoivat käytännön vinkkejä puhelimella kuvaamiseen. (Kuva: Ari Hautaniemi)

Epävarmuus kampittaa

Kun mietitään, miltä toimialoilta syntyisi helpoiten mielenkiintoista ja moniulotteisinta multimediaa, vähiten aktiiviset toimialat näyttäytyvätkin eri valossa. Moni arvostaisi vinkkivideoita siitä, miten perustaa terassi, miten ja miksi hajulukko huolletaan tai minkälainen on tilatun paketin konkreettinen toimituspolku valmistajalta kotiovelle. Lisäksi pienissä yrityksissä on usein taustalla henkilökohtaisia tarinoita, jotka tuovat merkittävää syvyyttä perinteiselle markkinointiviestinnälle (Whitler 2018).

Digi- ja väestötietoviraston selvityksen mukaan ajan, rahan, uskalluksen ja motivaation puute on suurin este digitaitojen kehittämiselle. Myös epävarmuus ja uskomukset saattavat kampittaa digiloikan ottamista. (DVT 2020). Tulokset ovat linjassa myös Wyzowlin (2021) tutkimustulosten kanssa, kun se selvitti, mistä syystä yritykset eivät hyödynnä videota: neljännekselle syynä on aikapula, 16 % ei tiedä, mistä lähteä liikkeelle videonteossa, ja 15 % pitää sitä liian kalliina tai sen tuottamia hyötyjä suhteessa siihen liittyviin investointeihin liian pieninä.

Konkretiaa mobiilikuvauksesta

Edellä kuvatut tekijät ovat tuttuja myös päijäthämäläisille työpaikoille, joiden teknologiaosaamisen tarpeita LABin Muotoiluinstituutin ESR-rahoitteinen Design, uudet teknologiat ja elinikäinen oppiminen, DUTE on syksystä 2021 saakka luodannut. Tarvitaan konkretiaa ja ymmärrystä välittömistä hyödyistä.

Perjantaina 20.5. DUTE järjesti mobiilikuvauksen Perjantaipajan, tietoiskun, jossa rikottiin myyttejä videonteon hankaluudesta. Työpajassa havainnollistettiin sitä, miten yksinkertaisilla muistisäännöillä ja hyvällä valmistelulla on mahdollista tuottaa laadukasta videomateriaalia älypuhelimella, joka löytyy jo melkein joka taskusta. Täyteen varatussa tapahtumassa yksin- ja pienyrittäjät sekä yhdistysten edustajat saivat konkreettisia eväitä ja ennen kaikkea rohkaisua multimediatuotantoon. Alkuun voi päästä ilman mittavia investointeja.

Kirjoittaja

Ari Hautaniemi toimii DUTE-hankkeen projektipäällikkönä ja TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa.

Lähteet

DVT. 2020. Yritysten ja yhteisöjen digiosaaminen. Digituen tarve vuonna 2020. Digi- ja väestötietovirasto. Viitattu 1.6.2022. Saatavissa https://www.suomidigi.fi/ohjeet-ja-tuki/digituki/yritysten-ja-yhteisojen-digiosaaminen

SVT. 2022. Tietotekniikan käyttö yrityksissä. Liitetaulukko 2. Yritysten käyttämät sosiaaliset mediat vuonna 2021. Tilastokeskus. Viitattu: 1.6.2022. Saatavissa http://www.stat.fi/til/icte/2021/icte_2021_2021-12-03_tau_002_fi.html

Whitler, K.A. 2018. 3 Reasons Why Storytelling Should Be A Priority For Marketers. Forbes. Viitattu 1.6.2022. Saatavissa https://www.forbes.com/sites/kimberlywhitler/2018/07/14/3-reasons-why-storytelling-should-be-a-priority-for-marketers/?sh=40963ab46758

Wyzowl. 2021. Video Marketing Statistics 2022. Viitattu 1.6.2022. Saatavissa https://www.wyzowl.com/video-marketing-statistics/ 

Linkit

Linkki 1. Design, uudet teknologiat ja elinikäinen oppiminen DUTE. 2022. Tule luomaan uutta digitaalista oppimiskulttuuria. Viitattu 1.6.2022. Saatavissa www.dute.live

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *