MOOC-oppimisalustaa pilotoitiin YAMK-opinnäytetyössä

Digitaaliset oppimisalustat ovat merkittävä osa tämän ajan oppilaitoksen työkalupakkia ja erityisesti MOOC-kurssien tarjonta on kasvanut paljon viime vuosina. MOOCeilla (Massive Open Online Course) tarkoitetaan yleensä kaikille avoimia verkossa pidettäviä kursseja, joiden opiskelijamäärää ei ole rajattu, mutta samoilla teknologisilla ratkaisuilla voidaan järjestää opetusta myös rajatummassa ympäristössä. MOOC-oppimisympäristön käyttöönotto -opinnäytetyössä selvitettiin MOOC-oppimisalustan automatiikan tarjoamia ominaisuuksia ja sen käytöstä seuraavia olennaisia eroja verrattuna perinteiseen opettajavetoiseen verkko-opetukseen toteutukseen pilotoimalla Open edX -alustan ylläpitoa ja käyttöä ammattikorkeakouluympäristössä. (Peltoniemi 2020.)

Open edX -alustan juuret johtavat alun perin Yhdysvaltoihin, jossa Harvard University ja Massachusetts Institute of Technology (MIT) -yliopistot perustivat yhteisen voittoa tuottamattoman Edx Inc. -organisaation, joka pyörittää suosittuja MOOC-kursseja tarjoavaa edX-oppimisympäristöä web-palveluna (Edx Inc. 2020). Palvelua varten kehitetty ohjelmisto on julkaistu vapaaseen käyttöön avoimena lähdekoodina (Open edX), mikä tarjosi mahdollisuuden sen kokeilemiseen pilotissa.

KUVA 1. Digitaaliset oppimisympäristöt mahdollistavat opiskelun ajasta ja paikasta riippumatta. Kuva: Mudassar Iqbal.

Käytännön kokemukset oppimisalustasta ristiriitaisia

Oppimisympäristön pilotointia tehtiin opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa BioDigi-hankkeessa ja alustan kokeiluun osallistui opettajia kaikista kuudesta Suomessa bioanalytiikkaa kouluttuvasta ammattikorkeakoulusta. MOOC-alusta sai ristiriitaisen vastaanoton. Toisaalta alusta nähtiin ominaisuuksiltaan hyvin monipuoliseksi ja paljon mahdollisuuksia tarjoavaksi. Monipuolisuuden hyödyntäminen vaatii kuitenkin teknistä orientoitumista, ja osa käyttäjistä koki alustan liian vaikeaksi ja sen käyttämän kurssirakenteen liian monimutkaiseksi. (Peltoniemi 2020.)

Ylläpidon näkökulmasta Open edX -järjestelmä on monimutkainen kokonaisuus moneen muuhun digitaaliseen oppimisympäristöön verrattuna ja se käyttöönotto vaatii paljon valmistelua ja suunnittelua. Toisaalta järjestelmän rakenne mahdollistaa sen skaalaamisen tarvittaessa jopa miljoonille käyttäjille. (Peltoniemi 2020.)

Vaikka oppimisalustaa ei päätetty ottaa vielä koekäytön jälkeen tuotantokäyttöön, saatiin pilotoinnista paljon arvokasta kokemusta jatkoa ajatellen, niin teknologisten ratkaisujen kuin pedagogisten mahdollisuuksien osalta.

Kirjoittajat

Matti Peltoniemi valmistui LAB-ammattikorkeakoulusta tekniikan alan (ylempi AMK), digitaaliset teknologiat -koulutuksesta ja työskentelee projekti-insinöörinä Metropolia Ammattikorkeakoulussa.

Lehtori Minna Asplund, TkL, toimii koordinaattorina insinööri (ylempi AMK), digitaaliset teknologiat -koulutuksessa.

Lähteet

Peltoniemi, M. 2020. MOOC-oppimisympäristön käyttöönotto, Open edX -järjestelmän asennus ja pilotointi. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. [Viitattu 18.5.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020052012491

Edx Inc. 2020. About edX. [Viitattu 18.5.2020]. Saatavissa: https://www.edx.org/about-us

Linkit

Metropolia. 2020. BioDigi – Bioanalytiikan digitaalinen verkkoportaali. [Viitattu 18.5.2020]. Saatavissa: https://www.metropolia.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hankkeet/biodigi-bioanalytiikan-digitaalinen-verkkoportaali

Kuvat

KUVA 1. Mudassar Iqbal. Verkossa koulutus. Pixabay. [Viitattu 18.5.2020]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/illustrations/verkossa-koulutus-opetusohjelma-3412473/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *