MOSAIC huippuosaamisen edistäjänä

Yritysten menestykseen ja niiden asiakkaiden päätöksiin vaikuttavat entistäkin enemmän muuttuneet toimintaympäristöt. Kuinka ammatillisesta koulutuksesta valmistuu muotoilu-, kulttuuri-, taide- ja käsityöalojen osaajia, jotka taitavat aiempaa enemmän yritysten tarvitsemaa yrittäjämäistä asennetta, digitaalisuutta ja kestävää kehitystä? Millaista osaamista yritykset nykymaailmassa itse asiassa tarvitsevatkaan? 

Neljä henkilöä toimistopöydän, papereiden ja tietokoneiden äärellä keskustelemassa ammatillisen opetuksen kehittämisestä ja viimeisimmistä tutkimusmateriaaleista.
Kuva 1. Ola Kukkasniemi Wooden Oy:stä sekä Pelin Ünlü SEPR:istä keskustelemassa tutkimusmateriaalista LABin vetämässä työpajassa (Kuva: Veli-Pekka Räty)

Tutkimuksesta koulutuksen kehittämiseen

MOSAIC-hanke on lähtenyt tutkimaan näitä nykytarpeita. LAB-ammattikorkeakoulu on mukana yhdessä ranskalaisen yliopiston, Université Jean Monnet’n, kanssa selvittämässä tarpeita ammatillisen koulutuksen kehittämiseen. Tuomme mukaan korkeakoulutuksen näkökulmia ja osaamista. Selvitämme, miten ammatillisen koulutuksen ja korkea-asteiden tulee vastata tarpeisiin, lisäksi miten taide- ja käsityöalan ammattilaiset sekä paikalliset sidosryhmät voivat vaikuttaa yritysten ja koulutuksen kehittämiseen.

Hankekumppanit ovat selvittäneet määrällisten ja laadullisten tutkimusmenetelmien avulla eri maiden lähtökohtia ja toimintatapoja. Tähän mennessä olemme saaneet yli 200 erilaista dokumenttia ammatillisesta koulutuksesta ja sen kehittämisestä. Tämä ja muu tutkimusaineisto pohjaavat hankkeessa seuraavaksi tehtäviin koulutuspilotteihin ja niiden sisältöihin. Millaista koulutusta aineiston perusteella on suunniteltava ja järjestettävä? Tutkimusmateriaalit ovat vielä tätä kirjoitettaessa käsittelyssä.

Sofiassa Bulgariassa 20.–23.3.2023 järjestetyssä projektitapaamisessa LAB veti työpajan, jossa päästiin konkreettisesti näkemään yli 200 tekstiaineiston sisältöjä ja pohtimaan, mistä esimerkiksi eri maiden painotukset mahdollisesti kertovat (kuva 1 ja 2). Lisänä tehtävänä oli pohtia, mitä vaikutuksia näillä eroilla on koulutuspilottien sisältöihin. Alustavat pohdinnat ehdottavat, että ainakaan kaikille sopivaa yhtä ainutta koulutussisältöä ei voi rakentaa, vaan myös sisältöihin kaivataan maakohtaisia painotuksia.

Henkilö toimistossa esittelemässä työryhmänsä havaintoja ammatillisen opetuksen kehittämisestä tarralappujen ja lehtiötaulun äärellä. Toinen henkilö seuraa esitystä.
Kuva 2. Sara Botti Rhônen elinkeino- ja käsiteollisuuskamarista esittää työryhmänsä havaintoja tutkimusmateriaalista. Alexis Dereims SEPR:istä on kommentoimassa (Kuva: Veli-Pekka Räty)

Tutkimuksesta koulutuspilotteihin

Tutkimuksellinen osa hankkeesta valmistuu pääosin syksyllä 2023. Siinä keskitytään hankkeen tavoitteiden mukaisesti yrittäjyystaitojen, kestävän kehityksen, digitaalisuuden ja inkluusion edistämineen. LAB osallistuu seuraavaksi koulutuspilottien suunnitteluun ja kehittämiseen, jotka alkavat syksyllä 2023.

MOSAIC-hankkeessa 15 EU:n ja EU:n ulkopuolista kumppania edistävät huippuosaamista ammatillisessa koulutuksessa muotoilu-, kulttuuri- ja taide- ja käsityöaloilla. Tavoitteena on varmistaa yritysten kilpailukyky sekä oppijoiden täysipainoinen sijoittuminen työmarkkinoille. Hanke alkoi kesäkuussa 2022 ja kestää toukokuun 2026 loppuun. Koko hankkeen vetäjä on rankalainen ammatillinen kouluttaja SEPR. Suomesta hankkeessa ovat LABin lisäksi mukana Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia sekä Puusepänliike Wooden Oy. Kaikkiaan hankkeessa on 15 kumppania Armeniasta, Bulgariasta, Italiasta, Kanadasta, Ranskasta ja Suomesta. MOSAIC tulee sanoista Mastering job-Oriented Skills in Arts & crafts thanks to Inclusive Centres of vocational excellence. Linkki MOSAIC-hankkeen projektisivuille. Hanke on Euroopan Unionin rahoittama.

Kirjoittaja

Veli-Pekka Räty (TaT, DI) toimii LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa TKI-asiantuntijana. Hän toimii LABin Asiakaskokemuksen ja ihmislähtöisen muotoilun kasvualustalla asiantuntijana liiketoiminnan, median ja digitaalisen viestinnän näkökulmista.

Linkit

Linkki 1. SEPR. 2023. SEPR L’école des Métiers. Viitattu 12.4.2023. Saatavissa https://www.sepr.edu/

Linkki 2. Mosaic European Project. 2023. Mosaic European Project. Viitattu 12.4.2023. Saatavissa https://mosaiceuproject.eu/