Nuoret sijoittajat: riskinottajia ja vakaan tuoton tavoittelijoita

Nuorten kiinnostus sijoittamista kohtaan on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Esimerkiksi Osuuspankin tilastojen mukaan nuorten aikuisten tekemien osakekauppojen määrä kasvoi jopa 115 prosenttia vuonna 2020 edelliseen vuoteen verrattuna (Lehto 2021). Kynnys sijoittamisen aloittamiseen on madaltunut, ja tietoa eri sijoitusvaihtoehdoista on nykypäivänä helposti jokaisen saatavilla.

Kuva 1. Perinteisten sijoituskohteiden ohella kryptovaluuttakin kiinnostaa nuoria. (Forextime 2019)

Nuoria kiinnostavat yhä perinteiset sijoituskohteet, kuten osakkeet ja rahastot. Klarnan (2021) teettämän tutkimuksen mukaan 72 prosenttia 18–25-vuotiaista sijoittajista omistaa osakkeita. Kuitenkin myös uudet sijoitusmuodot ovat kasvattaneet suosiotaan – noin neljäsosa nuorista sijoittajista omistaa kryptovaluuttoja. Kryptovaluuttojen suosio nuorissa ikäluokissa on korkeampaa kuin vanhempien sijoittajien keskuudessa. Sen sijaan rahastot ja ETF:t ovat nuorten keskuudessa vähemmän suosittuja kuin vanhemmissa ikäluokissa.

Riskinsietokyky ohjaa sijoituspäätöksiä

Sijoituskohteiden valinnassa on ratkaiseva merkitys sijoittajan riskinsietokyvyllä. Mitä suurempaa tuottoa sijoittaja tavoittelee, sitä suurempia riskejä täytyy olla valmis ottamaan. Monet muuttujat, kuten taloudellinen tilanne, koulutus, ikä ja sukupuoli vaikuttavat sijoittajien riskinsietokykyyn ja halukkuuteen ottaa riskejä (Karlsson Linnér ym. 2019).

Useiden tutkimusten mukaan (muun muassa Wang & Hanna 1997; Dickason & Ferreira 2018) riskinsietokyky kasvaa iän myötä. Nuoret pyrkivät vakaaseen tuottoon pitkällä aikahorisontilla ja välttelevät turhia riskejä. Mielenkiintoista on kuitenkin, että uudet riskialttiit sijoituskohteet, kuten kryptovaluutat, ovat kasvattaneet suositaan nimenomaan nuorten keskuudessa. Nuoret sijoittajat ei ole mikään homogeeninen joukko, vaan erilaisin motiivein ja tavoittein sijoittavia ihmisiä löytyy myös nuorten keskuudesta.

Kahdentyyppiset sijoittajat

Virran (2022) opinnäytetyön mukaan nuoret sijoittajat voidaan jakaa kahteen ryhmään sijoituskäyttäytymisen perusteella. Ensimmäinen ryhmä koostuu turvallisuushakuisista sijoittajista. He hakevat taloudellista vakautta ja varoilleen kohtuullista tuottoa, mutta eivät ole valmiita ottamaan isoja riskejä. Matalariskiset ja hajautetut sijoituskohteet, kuten rahastot ovat suosittuja tähän ryhmään kuuluville.

Toinen ryhmä koostuu aggressiivisista sijoittajista, jotka hakevat mahdollisimman suurta tuottoa ja ovat valmiita ottamaan isojakin riskejä. Heidän riskinsietokykynsä on keskimääräistä korkeammalla tasolla. Usein taustalla on myös kilpailu- ja peliviettiä. Korkeatuottoiset sijoituskohteet, kuten osakkeet ja kryptovaluutat ovat suosituimpia sijoituskohteita aggressiivisesti sijoittaville. (Virta 2022.)

Kirjoittajat

Santeri Virta valmistuu tradenomiksi LAB-ammattikorkeakoulusta toukokuussa 2022. Kirjoittaja on kiinnostunut sijoituksesta ja sen parissa työskentelystä.

Sirpa Varajärvi työskentelee lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä.

Lähteet

Dickason, Z. & Ferreira, S.J. 2018. The effect of age and gender on financial risk tolerance of South African investors. Investment Management & Financial Innovations. Vol. 15 (2), 96‒103. Viitattu 5.5.2022. Saatavissa http://dx.doi.org/10.21511/imfi.15(2).2018.09

Forextime. 2019. Cryptocurrency – Scrabble Tiles. Flickr. Viitattu 25.4.2022. Saatavissa www.flickr.com/photos/162793571@N04/46805949024

Karlsson Linnér, R., Biroli, P., Kong, E. ym. 2019. Genome-wide association analyses of risk tolerance and risky behaviors in over 1 million individuals identify hundreds of loci and shared genetic influences. Nat Genet 51 (2), 245–257. Viitattu 5.5.2022. Saatavissa https://doi.org/10.1038/s41588-018-0309-3

Klarna. 2021. Kansainvälinen tutkimus: suomalaiset nuoret kiinnostuivat henkilökohtaisesta taloudesta ja kryptovaluutoista. Viitattu 26.4.2022. Saatavissa https://www.klarna.com/international/press/kansainvalinen-tutkimus-suomalaiset-nuoret-kiinnostuivat-henkilokohtaisesta-taloudesta-ja-kryptovaluutoista/

Lehto, N. 2021. Nuoret aikuiset innostuivat säästämään ja sijoittamaan – mitä salkuista löytyy?  Viitattu 5.5.2022. Saatavissa https://www.op-media.fi/sijoittaminen/osakesijoittaminen/nuoret-aikuiset-innostuivat-saastamaan-ja-sijoittamaan–mita-salkuista-loytyy/

Virta, S. 2022. Drivers of investment decisions: investment goals and motives of young adults. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Viitattu 25.4.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202205047163

Wang, H. & Hanna, S. 1997. Does Risk Tolerance Decrease With Age? Journal of Financial Counseling and Planning. Vol. 8 (2), 27‒31. Viitattu 5.5.2022. Saatavissa https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=95489