Viestintä

18 artikkelia

Hyvä johtaminen ja työyhteisö hoitohenkilökunnan jaksamisen tukena kriisiaikana

Koronavirustauti (Covid-19) ja sen aiheuttamat tartunnat vaativat sote-organisaatioilta uudelleen järjestäytymistä ja henkilökunnalta sopeutumista kriisiaikaan. Henkilökuntaa jouduttiin siirtämään eri työyksiköihin, jotta potilaiden hoito saatiin turvattua. Työntekijöiden […]

@Nurseiiron vinkit sairaanhoidon somelähettiläille

LAB-ammattikorkeakoulussa alkaa vuosittain useita sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyviä täydennyskoulutuksia, joissa opiskelee satoja terveydenalan ammattilaisia. Muun muassa suolistosairauksien ja munuaispotilaan hoitotyöhön erikoistuneiden osaajakoulutukset painottavat opintosuunnitelmassaan digitalisaatiota […]

Miten tehdä uskottavaa ja vaikuttavaa vastuullisuusviestintää?

Kuluttajista 88 % toivoo, että brändit auttaisivat heitä tekemään vastuullisempia valintoja. Yritysten kannattaakin avata ääni jo pienistä vastuuteoista, tavoitteista ja niihin etenemisestä (Korva 2022). Menesty asiakaslähtöisesti ja ympäristövastuullisesti -valmennussarjan […]