Oivalluksia eHealth-konferenssista

Suomen telelääketieteen ja e-Health -seura (2023) järjesti Tikkurilassa Laurean kampuksella lokakuun puolivälissä kansainvälisen konferenssin, joka käsitteli sähköisiä etäterveyspalveluja terveydenhuollossa, tutkimustuloksia tulevaisuuden digitalisaatiosta ja mahdollisista palveluista, palvelupoluista sekä tietoturva- ja suojausasioista. Konferenssi kesti kaksi päivää ja se oli kohdennettu terveydenhuollon opetusasiantuntijoille sekä tekniikan ja kehittämisasiantuntijoille.

LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksiköstä lähti konferenssiin perustutkinnon, täydennyskoulutuksen ja YAMK-opetuksen edustajia.  

Konferenssin yhteydessä esiteltiin julkaisuja ja hankkeita, joissa myös LAB- ammattikorkeakoulu oli mukana. Suomen telelääketieteen ja eHealth -seura on perustettu vuonna 1995, ja se tarjoaa uutta tieteellistä tietoa informaatio- ja kommunikaatioteknologian kautta tavoitteenaan edistää väestön terveyttä.

Aloituspuheenvuorossa tuotiin esiin muutosta digitaalisissa terveydenhuollon palveluissa kansainvälisesti sekä korostettiin EU:n antamia tavoitteita eHealth-palveluissa (EU Commission 2018.) Näitä ovat esimerkiksi terveyspalvelujen verkostoa tukevat toiminnat sekä terveysdata ja siihen liittyvät uudet tutkimukset.

[Alt-teksti: suuri luentosali, jossa istuu väkeä kuuntelemassa esitystä.]
Kuva 1. Ihmis- ja asiakaslähtöinen lähestymistapa sähköisissä terveydenhuollossa palveluissa jatkaa kasvuaan. (Kuva: Fanny Kilpinen)

Digipalvelut puhututtavat opiskelijoita

Hoitotyön opettajan näkökulmasta konferenssin teemoista hoidon jatkuvuus, digitaalisten palveluiden käytettävyys, laatu sekä eettisyys olivat erinomaisia luentoja, joista uutta tietoa voidaan hyödyntää ja integroida opetukseen. Edellä mainitut ovat puhututtaneet opiskelijoita eri opintojaksoilla jo pitkään. Varsinkin palvelujen käytettävyys iäkkäiden terveydenhuollon palveluissa on hyvin keskustelua nostattava aihe.

Konferenssi oli antoisa, opettavainen ja ikimuistoinen. Oli todella mielenkiintoista kuunnella tutkijoita sekä eri ammattiryhmien edustajia, joiden esitysten teemoina oli juuri eHealth ja terveydenhuollon palvelut sekä niiden kehittäminen. Konferenssissa loi uusia kontakteja uusien hankkeiden kehittämiseen ja opetusyhteistöiden aloitukseen. Teemojen kautta sain erinomaisia valmiuksia niin tutkinto-opiskelijoille kuin täydennyskoulutuksiin, ja voin tuoda oppimaani käytäntöön.

Kirjoittaja

Fanny Kilpinen työskentelee hoitotyön opettajana LAB-ammattikorkeakoulussa Lahden kampuksella ja on hyvin kiinnostunut terveyspalveluiden digitalisaatiosta.

Lähteet

EU Commission. 2018. Communication from the commission tot the European Parliament, The council, The European Economic and social committee and the committee of the regions- on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society. COM/2018/233. Final. Viitattu 17.10.2023. Saatavissa https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2018:233:FIN

Suomen telelääketieteen ja e-Health -seura. 2023. Vuosijulkaisu. Viitattu 17.10.2023. Saatavissa https://www.telemedicine.fi/images/pdf/en/FSTeH_brochure_2012.pdf