Onko meillä palveluja, jos emme kerro niistä?

Viestintä on alati muuttuva ja jatkuva prosessi. Se kuuluu olennaisesti organisaatioiden toimintaan ja johtamiseen. Sillä tarkoitetaan kaikkea tiedonvaihtoa ja vuorovaikutusta, jota organisaatiossa ja sen ulkopuolelle tehdään. Yritys- ja yhteisöviestintä kytketään usein organisaation toiminnan tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen. Viestinnällä onkin merkittävä rooli toiminnalle. (Strandman 2009.) 

Kuva 1. Business Events Lahti -yritystapahtumakalenteri on osa alueellista yhteistä viestintää. (LADEC 2020) 

Strategisessa viestinnässä on määritelty tavoitteet, joita kohti ponnistetaan. Strandmanin (2009) mukaan jokainen osallistuva taho ymmärtää päämäärät ja sitoutuu pyrkimään niitä kohti yhdessä sovittujen ja kehitettyjen ratkaisujen avulla. Usein prosesseja ja toimenpiteitä arvioidaan, kehitetään ja uudistetaan matkan varrella, jotta viestintä vastaa jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin.   

Dynamo-projektissa kehitettiin, kokeiltiin ja lanseerattiin viestintätapoja, jotka kannustivat yrityksiä kontaktoimaan ja tekemään yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Tavoitteena oli parantaa Päijät-Hämeen elinkeinoelämän ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä mm. tehostamalla viestintää. Projekti toteutettiin vuosina 2018–2020 ja sitä rahoitti Euroopan aluekehitysrahasto ja Päijät-Hämeen liitto. 

Kuva, joka sisältää kohteen teksti, puu, ulko, merkki

Kuvaus luotu automaattisesti
Kuva 2. Dynamo-projekti kokeili erilaisia viestintäkeinoja, mm. alueen led-tauluja. (Kuva: Leena Kirves) 

Viestinnän avulla palvelut ja yhteistyö näkyväksi 

Dynamo-projektissa koottiin viestinnällinen kokonaisuus, joka sisälsi monikanavaisen viestinnän lisäksi tuotteistamisen, palvelukonseptin ja -kanavat, digitaaliset palvelukäytännöt sekä referenssit. Viestintä toteutettiin strategisesti; viestintäsuunnitelma toimi välineenä ja arviointityökaluna. Viestintäsuunnitelma kokosi yhteen tavoitteet, toimenpiteet ja kanavat sekä erilliset kokeilut. Toteutumista seurattiin säännöllisesti, arvioitiin toimenpiteiden onnistumista ja tarvittaessa päivitettiin aikataulua ja toimenpiteitä.  

Tavoitteisiin päästiin aktiivisilla toimenpiteillä: korkeakoulun palvelut koottiin asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi sivustolle lab.fi/yrityksille ja niistä viestittiin monikanavaisesti sosiaalisessa mediassa, uutiskirjeissä ja Tekoja viivan alle -markkinointikampanjoiden avulla. Alueen oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa tehtiin aktiivista yhteistyötä mm. tapahtumien ja viestinnän toimenpiteissä. Päijät-Hämeen yhteistä Business Events Lahti -yritystapahtumakalenteria kehitettiin ja tuotiin lisäominaisuutena mukana olevien organisaatioiden yrityspalvelujen näkyvyys vaihtuvalla viestintämateriaalilla.  

Kuva, joka sisältää kohteen teksti

Kuvaus luotu automaattisesti
Kuva 3. Viestintäkampanjoilla markkinoitiin oppilaitosyhteistyötä yrityksille. (Kuva: Leena Kirves) 

Alueen toimijoiden yhteistyönä laadittiin myös digitaaliset julkaisut Oppilaitosyhteistyön käsikirja yrityksille ja Työelämäyhteistyön käsikirja opiskelijoille, jotka kannustavat pk- ja perheyrityksiä yhteistyöhön. Projektissa laadittiin myös nettisivu Lahden kaupungin viestintäkokonaisuuteen Työ ja yrittäminen sekä toteutettiin useita muita toimenpiteitä ja kokeiluja, mm. markkinointivideo, bussi- ja led-taulumainoksia sekä lehtimainontaa. 

Onnistumisesta kertoo n. 800 yhteydenoton ja toimeksiannon suuri määrä projektin aikana. Palveluja hyödynnetään, kun niistä kerrotaan!  

Kirjoittaja  

Ninni Andelin toimii LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana ja projektipäällikkönä Korkeakoulut innovaatiotoiminnan vauhdittajina – DYNAMO -hankkeessa. 

Lähteet 

Strandman, K. 2009. “Se vain ilmestyi” – Vuorovaikutukseen perustuva strategian viestintä kuntaorganisaatiossa. [Viitattu 3.12.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:ula-20111141036  

Linkit 

Linkki 1. LAB. 2020. Korkeakoulut innovaatiotoiminnan vauhdittajina – DYNAMO. [Viitattu 7.12.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/dynamo 

Linkki 2. LAB. 2020. Uusimmat referenssit. [Viitattu 8.12.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/referenssit  

Linkki 3. LAB. 2020. 8500 uutta näkökulmaa. [Viitattu 8.12.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/yrityksille 

Linkki 4. LAB. 2020. Tekoja viivan alle. [Viitattu 7.12.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/dynamo/tekoja-viivan-alle  

Linkki 5. Business Events Lahti. 2020. Yritystapahtumakalenteri. [Viitattu 8.12.2020]. Saatavissa: https://www.businesseventslahti.fi/  

Linkki 6. LAB. 2020. Oppilaitosyhteistyön käsikirja yrityksille. [Viitattu 8.12.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/sites/default/files/2020-01/Oppilaitosyhteistyo%CC%88%20-%20ka%CC%88sikirja%20yrityksille.pdf  

Linkki 7. LAB. 2020. Työelämäyhteistyön käsikirja opiskelijoille. [Viitattu 8.12.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/sites/default/files/2020-04/Ka%CC%88sikirja%20opiskelijoille_aukeamittain.pdf  

Linkki 8. Lahden kaupunki. 2020. Osaavaa työvoimaa. [Viitattu 8.12.2020]. Saatavissa: http://www.lahti.fi/osaavaatyovoimaa  

Linkki 9. LAB Focus. 2020. Ratkaisuja yrityksesi tulevaisuuteen -video. Youtube. [Viitattu 7.12.2020]. Saatavissa: https://www.youtube.com/watch?v=1LtMymegOrU  

Linkki 10. LiMu Radio. 2020. DuuniExpo2020 – Jukka Jalonen. Äänitallenne. [Viitattu 7.12.2020]. Saatavissa: https://soundcloud.com/limu-radio/duuniexpo2020-jukka-jalonen  

Kuvat  

Kuva 1. LADEC. 2020. Business Events Lahti -yritystapahtumakalenteri. [Viitattu 7.12.2020]. Saatavissa: https://www.businesseventslahti.fi/ 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *