Päivittäiset arkistot: 1.2.2021

7 artikkelia

KymiRing-innovaatioekosysteemiprojekti vietiin tuloksellisesti maaliin

KymiRing-innovaatioekosysteemiprojektin tavoitteena oli vauhdittaa KymiRingin ympärille muodostuvan innovaatioekosysteemin rakentumista mm. selvittämällä, miten TKI-toiminnalla parhaiten tuetaan liiketoiminnan syntymistä ja kehittämistä. Projektin tavoitteena oli kuvata KymiRingin TKI-ekosysteemimalli […]

Itseohjautuva tiimityö kaipaa tuekseen riittävästi sosiaalista pääomaa ja sitä mahdollistavia johtamisen prosesseja

Hajautettu eli monessa eri paikassa tapahtuva tiimityö on yleistynyt ja tulee yleistymään tulevaisuudessa. Viestintäteknologia mahdollistaa yhteydenpidon ja viestinnän rikastamisen välimatkojenkin päästä. (Dufva 2020, 38–39.) Koronaviruspandemia […]