työllistyminen

15 artikkelia

Digimentorointi tukemassa ulkomaalaistaustaisia sairaanhoitajia

Sairaanhoitajapula koskettaa koko Suomea (Sairaanhoitajat 2021). Ulkomaalaistaustaisten terveydenhuollon ammattilaisten työllistymisaste on heikompi verrattuna suomalaissyntyisiin hoitajiin. Kun kantasuomalaisista terveydenhuollon ammattilaisista työllistyi 96 prosenttia, oli työllistymisaste maahanmuuttajataustaisilla […]

Innostus ja kiinnostus johtivat yrittäjyyteen

LAB-ammattikorkeakoululla on menossa kaksivuotinen hanke, jossa yrityksille tarjotaan opastusta ulkomaalaistaustaisten opintonsa päättäneiden henkilöiden rekrytointiin. Kansainväliset työyhteisöt ja osaajat Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa, ESR-hanke, kontaktoi projektikumppaniensa kuten […]

Osatyökykyisten nuorten työllistymistä edistetään yhteiskehittäen

Marinin hallitus on asettanut tavoitteen 75 prosentin työllisyysasteesta. Tämä tavoite edellyttää, että osatyökykyisten, vaikeasti työllistyvien, nuorten, ikääntyvien ja maahanmuuttajataustaisten osallistumista työmarkkinoille lisätään (Valtioneuvosto 2021). Toukokuussa […]

Ryhmätoiminnasta voimavaroja sekä tukea työllistymiseen

LAB-ammattikorkeakoulun YAMK-opinnäytetyönä toteutettiin toiminnallinen ja tutkimuksellinen kehittämishanke, jossa kehitettiin Keski-Uudenmaan monialaisen yhteispalvelu TYP:n asiakkaille ryhmätoimintaan työmalli. Mallia on mahdollisuus käyttää jatkossakin ryhmätoimintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Ryhmätoiminnan työmalli […]