Oppilaitosyhteistyö – kanava työpaikkojen julkaisemiseen vai tavoitteellista yhteistyötä?

Millaista yhteistyötä olemme hakemassa? Mitä haluamme oppilaitosyhteistyöllä saavuttaa? Mitkä ovat yhteistyön tavoitteet? Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, joita yrityksen kannattaa oppilaitosyhteistyötä suunnitellessaan itselleen asettaa.   

Oppilaitosyhteistyö voidaan ymmärtää monella eri tavalla. Yritykset voivat nähdä oppilaitoksen kenties vain yhtenä mahdollisuutena työpaikkojen julkaisemiseen. Monet oppilaitokset tarjoavatkin viestintäkanavan harjoittelu- ja työpaikkojen välittämiseen. Esimerkiksi LABin ja LUTin käytössä olevaan JobTeaser-työpaikkaportaaliin työnantajat voivat itse viedä ilmoituksia avoinna olevista paikoista. Toisaalta oppilaitosyhteistyö voidaan nähdä myös kokonaisvaltaisena mallina, joka seuraa opiskelijaa ensimmäisistä kouluvuosista jopa korkeakouluun asti (HRviesti 2019).

Parhaat kyvyt työllistyvät jo opintojen aikana

Yrityksissä saatetaan ajatella, että kaikki on kunnossa, kun avoimeen työpaikkaan saadaan runsaasti hakijoita. On käynyt kuitenkin ilmi, että parhaat opiskelijat ovat valinneet työpaikkansa jo ennen työpaikkailmoituksen ilmestymistä. (Vihervaara 2015.) Tätä näkemystä tukee se, että LUT-korkeakouluista, LABista ja LUTista, työtä hakevien osuus valmistuneista on vain 22 %. Joillain aloilla osaajia ei yksinkertaisesti ole vapaana, koska opiskelijat ovat kiinni työelämässä jo opintojen aikana.  (Volturi 2021.)

Kuva 1. Suurin osa opiskelijoista työllistyy jo opintojen aikana. (PxHere 2022)

Kannattaisiko opiskelijoita pyrkiä kohtaamaa hyvissä ajoin ja ennakoiden jo opintojen aikana? Yritys-Hunter-projektissa on kehitetty Kohtaa osaaja ajoissa -verkkosivut, jonka kautta yritykset voivat olla helposti ja matalalla kynnyksellä yhteydessä alueen oppilaitoksiin: LABiin, LUTiin tai Koulutuskeskus Salpaukseen. Oppilaitosyhteistyön tulokset eivät näy välttämättä heti, joten kannattaa huomioida, että yhteistyö vaatii enemmän sitoutumista ja pitkäjänteisyyttä kuin esimerkiksi avoinna olevien paikkojen julkaiseminen.

Sitoutumisen astetta määrittää linkitys strategiaan ja yrityksen koko

Yhteistyön laatu riippuu huomattavasti siitä, mitä yritys pyrkii yhteistyöllä saavuttamaan ja miten kiinteästi yhteistyö linkittyy yrityksen strategiaan. Myös yrityksen koko voi merkittävästi vaikuttaa siihen, miten paljon oppilaitosyhteistyöhön voidaan ja halutaan panostaa. Suurissa yrityksissä on yleensä henkilö, jonka työtehtäviin yhteistyön hoitaminen kuuluu, mutta pk- ja mikroyritysten työntekijöiden aika voi mennä lähes kokonaan yrityksen perustoimintojen pyörittämiseen. Suuret yritykset hallitsevatkin usein keskustelua oppilaitos- ja yritysyhteistyöstä puhuttaessa. (Vihervaara 2015.)

Oppilaitosyhteistyö vaatii yrityksiltä aina ainakin henkilöresursseja ja ajallista panostusta. On nähtävissä, että mitä tärkeämpää yhteistyö strategisesti on niin sitä paremmin ja enemmän siihen löytyy myös resursseja ja sitoutumista. Yrityksen on luonnollisesti nähtävä yhteistyö mahdollisuutena kehittää liiketoimintaa, työnantajakuvaa tai jotain tiettyä osa-aluetta, jotta siihen kannattaa panostaa.

Kirjoittaja

Niina Ihalainen (VTM, MBA) työskentelee TKI-asiantuntijana ja Yritys-Hunter-hankkeen projektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

HRviesti. 2019. Harhaluuloja oppilaitosyhteistyöstä? Viitattu 22.2.2022. Saatavissa  https://www.hrviesti.fi/natiivi/178/harhaluuloja-oppilaitosyhteistyosta

PxHere. 2022. Nimeämätön kuva. Viitattu 28.2.2022. Saatavissa https://pxhere.com/fi/photo/1447017

Vihervaara, T. 2015. Yritysyhteistyö opetuksessa. Käytännön käsikirja yliopistoille ja yrityksille. Helsinki: Aalto-yliopisto. 

Volturi, I. 2021. Korkeakouluyhteistyö helpottaa rekrytointia! Esitys Ratkaisuja osaajapulaan -verkkotapahtumassa 13.10.2021. Viitattu 28.2.2022. Saatavissa https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-talenthub/ratkaisuja-osaajapulaan-verkkotapahtuma/

Linkit

Linkki 1. JobTeaser-työpaikkaportaali. 2022. Viitattu 24.2.2022. Saatavissa http://lut.jobteaser.com/fi/recruiter_account/sign_in

Linkki 2. LAB. 2022. Yritys-Hunter. Projekti. Viitattu 28.2.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/yritys-hunter

Linkki 3. Kohtaa osaaja ajoissa. 2022. Etsitkö osaavia tekijöitä? Viitattu 28.2.2022. Saatavissa https://www.kohtaaosaaja.fi/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *