osallistuva budjetointi

10 artikkelia

Osallistuva budjetointi osana ekologisesti kestävämpää yhteiskuntaa

Suurten ja yhteisten yhteiskunnallisten haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen tai kestävän kehityksen periaatteiden jalkauttamiseksi tarvitaan aktiivista toimintaa kaikilta yhteiskunnan jäseniltä – nivoutuvathan ne vahvasti kuntien ja kaupunkien […]

IDIS-pelillä nuoret mukaan osallistuvan budjetoinnin prosessiin

Tässä blogikirjoituksessa esitellään keväällä 2021 valmistunut kaupunkimuotoiluaiheinen opinnäytetyö, jossa osallistettiin Lahden ja Riihimäen alueen nuoria mukaan IDIS-osallisuuspelin suunnitteluun. Kuntademokratian vahvistaminen pelillistämällä: nuorille suunnatun osallisuuspelin konseptointi […]

PBbase kerää osbutoimijat yhteen: case pienemmät toteutukset

EmPaci – Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region -hankkeen tuore, kansainvälinen osallistuvan budjetoinnin – osbun – verkosto PBbase kerää yhteen aiheesta kiinnostuneita. Verkoston […]

Tukea osallistuvan budjetoinnin suunnitteluun ja toteutukseen Train the Trainer -videoilla

Osallistuvaa budjetointia tai ”osbua”, jossa asukkaat pääsevät vaikuttamaan suoraan oman kotikuntansa talouteen ilman politiikkaa ja vaaleja, toteutetaan parhaillaan Suomessa monin paikoin ja hyvin monin erilaisin […]

Osallistuva budjetointi kokoaa Itämeren alueen toimijoita

Osallistuva budjetointi, ”osbu”, jossa asukkaat otetaan entistä vahvemmin mukaan kotikaupunkinsa tai -kuntansa talouden suunnitteluun ja päätöksiin, on monipuolista yhteistyötä. Esimerkiksi kuntien ja tutkijoiden sekä osbua […]

Suomalaiskaupungit osallistuvan budjetoinnin pyörteissä: uudelle kierrokselle Riihimäellä

Suomesta on parhaillaan otollinen tilanne ammentaa osallistuvan budjetoinnin ”osbun” osaamista myös muiden iloksi, sillä lukuisat suomalaiskaupungit ovat toteuttamassa sitä. Osbussa asukkaat otetaan mukaan päättämään oman […]

Asukkaiden ajatuksia osallisuudesta Lahdessa

Suora osallistuminen on yleistynyt kunnissa viime vuosina. Kuntavaaleissa äänestämisen rinnalle kunnat ovat ottaneet käyttöön myös muita moninaisia osallisuuden menetelmiä, joita voidaan kutsua myös demokraattisiksi innovaatioksi. […]