Osbu

5 artikkelia

Osallistuva budjetointi osana ekologisesti kestävämpää yhteiskuntaa

Suurten ja yhteisten yhteiskunnallisten haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen tai kestävän kehityksen periaatteiden jalkauttamiseksi tarvitaan aktiivista toimintaa kaikilta yhteiskunnan jäseniltä – nivoutuvathan ne vahvasti kuntien ja kaupunkien […]

IDIS-pelillä nuoret mukaan osallistuvan budjetoinnin prosessiin

Tässä blogikirjoituksessa esitellään keväällä 2021 valmistunut kaupunkimuotoiluaiheinen opinnäytetyö, jossa osallistettiin Lahden ja Riihimäen alueen nuoria mukaan IDIS-osallisuuspelin suunnitteluun. Kuntademokratian vahvistaminen pelillistämällä: nuorille suunnatun osallisuuspelin konseptointi […]

Osallistuva budjetointi kokoaa Itämeren alueen toimijoita

Osallistuva budjetointi, ”osbu”, jossa asukkaat otetaan entistä vahvemmin mukaan kotikaupunkinsa tai -kuntansa talouden suunnitteluun ja päätöksiin, on monipuolista yhteistyötä. Esimerkiksi kuntien ja tutkijoiden sekä osbua […]