Plan B – kohti uusia mahdollisuuksia

LAB-ammattikorkeakoulu aloittaa uuden hankkeen, jossa eteläkarjalaisille voimakkaan rakennemuutoksen alueilla asuville miehille tehdään uusia suunnitelmia opiskelu- ja työurille. Ison muutoksen tulevat kokemaan muun muassa he, jotka ovat työllistyneet turvetuotannossa, joko suoraan tai välillisesti.

Plan B -hanke tukee ja edistää erityisesti heikkoon työmarkkinatilanteeseen joutuneiden nuorten miesten ja yli 55-vuotiaiden miesten oman osaamisensa tunnistamista, uudelleen työllistymistä, koulutuspolulle pääsyä tai lisää valmiuksia yrittäjyyteen tai uuden liiketoiminnan käynnistämiseen.

Hanke herättelee kiinnostusta uusia, tulevaisuudessa työpaikkoja tarjoavia aloja (energiateollisuus, vihreä siirtymä, digi) kohtaan, tukee nuorten koulutustason nostoa ja uudelleenkouluttautumista työvoimaa tarvitseville aloille sekä kokonaan uusille aloille (LAB 2023). Hanketta rahoittaa uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF.

Uusia tapoja työllistyä ja opiskella kehittävälle hankkeelle on tarvetta. Työttömien työnhakijoiden määrä nousi 10 400 henkilöllä viime vuoden elokuusta. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin 64 700. Kaikkiaan elokuussa oli avoinna 114 400 työpaikkaa, mikä on 61 100 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä työnhakijoita Suomessa oli elokuun lopussa yhteensä 249 500 (TEM 2023).

Kuva 1. Työelämän murroskohdissa tehtävät suunnitelmat voivat auttaa eteenpäin. (geralt 2018)

Laaja yhteistyö- ja kumppaniverkosto

Plan B -hanketta toteuttaa vaikuttava joukko eteläkarjalaisia koulutusalan toimijoita. LABin lisäksi hankkeessa ovat mukana Saimaan ammattiopisto Sampo, Simpelejärven opisto sekä LUT-yliopisto. Hankkeen aikana voidaankin hyödyntää koulutuksen kehittämisen mahdollisuuksia vapaan sivistystyön, ammatillisen osaamisen ja yliopiston tutkimuksen kautta. Mukana on myös kolme kuntaa; Rautjärvi, Ruokolahti ja Parikkala.

Tarvitsemme uusia tapoja tehdä töitä ja kouluttautua

Energiatuotannon siirtymä kohti vihreää energiaa ja digitalisaatio ovat jo muokanneet työelämää, ja muutosvauhti kiihtyy entisestään. Vanhoja energiatuotantotapoja poistuu kokonaan ja uusia syntyy korvaamaan niitä eli työpaikkoja häviää, mutta uusia syntyy tilalle. Digitalisaatio muuttaa työn luonnetta ja poistaa työtehtäviä ihmisiltä jopa kokonaan muun muassa tekoälyä hyödyntämällä. Toisaalta digitalisaatio synnyttää runsaasti täysin uutta työtä. On menossa suuri murros, jossa vanha osaaminen menettää merkitystään ja uudelle osaamiselle on huutava tarve. Murroskohdissa myös markkinat jaetaan uudestaan (LAB 2023).

LAB-ammattikorkeakoulun toteuttamassa Miestämö – hybridillä työelämään -hankkeessa (LAB 2022) huomattiin, että uudenlainen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen voi olla keskeisessä roolissa silloin, kun työelämässä tapahtuu radikaaleja muutoksia. Plan B:ssä kehittämistyötä jatketaan muun muassa niin, että hanke levittäytyy laajalle alueelle Etelä-Karjalan kuntia ja toimii konkreettisesti siellä, missä miehet ovat.

Kirjoittaja

Harri Sarjanoja toimii asiantuntijana Plan B -hankkeessa LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

geralt. 2018. Altmann, G. Liikeidea, suunnittelu, hallitus. Pixabay. Viitattu 2.10.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/liikeidea-suunnittelu-hallitus-3683781/

LAB. 2022. Miestämö – hybridillä työelämään. Hankkeen loppuraportti.

LAB. 2023. Plan B – kohti uusia mahdollisuuksia. Hankesuunnitelma.

TEM. 2023. Työllisyyskatsaus 26.9.2023. Työ- ja elinkeinoministeriö. Viitattu 2.10.2023. Saatavissa https://www.temtyollisyyskatsaus.fi/TextBase/Tkat/Prs/Tkat_fi.htm