Pyöräily-ystävällisten palvelujen kehittäminen kiinnostaa matkailuyrittäjiä

LAB-ammattikorkeakoulun ja PHLU: n yhteisen Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeen Vetoapua Päijät-Hämeen pyöräilykesään 2023 -webinaarissa 6.4. esiteltiin alueen matkailuyrittäjille työkaluja ja yhteistyömalleja, jotka auttavat lisäämään pyörämatkailun näkyvyyttä alueella (LAB 2023a). Hankkeen vieraana tilaisuudessa oli Pyörämatkailukeskuksen Heli Laukkanen kertomassa Tervetuloa pyöräilijä -yrityksille suunnatun palautekyselyn tuloksista.

Pyörämatkailukeskuksen hallinnoimaa Tervetuloa pyöräilijä -tunnuksen formaattia on kehitetty viime vuosina aktiivisesti. Tunnus kattaa tällä hetkellä kahdeksan erilaista palvelukategoriaa, joista uusimpina käyttöön on otettu kolme logistiikkapalveluihin liittyvää palvelukategoriaa: taksit, pyörälautat ja laivat sekä bussit. Tähän mennessä pyöräily-ystävällisten kuljetuspalvelujen tuottajiksi on rekisteröitynyt maassamme 8 tuottajaa (Bikeland 2023).

[Alt-teksti: järvimaisema, etualalla suuri puinen kuistipaviljonki, jossa pöytiä ja tuoleja ryhmittäin. Yhden pöydän ääressä aurinkovarjon alla on kolmen naisen seurue, jolle tarjoilija juuri tuo syötävää ja juotavaa.]
Kuva 1. Heinolan Harjupaviljonki. Päijät-Hämeen upeat kahvilat kiinnostavat pyörämatkailijoita, mutta palvelujen näkyvyyttä tämän asiakasryhmän suuntaan olisi mahdollista lisätä Tervetuloa pyöräilijä -tunnuksella. (Kuva: Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hanke) 

Majoituspalvelujen tarjonta Päijät-Hämeessä hyvä

Tervetuloa pyöräilijä -yritysten määrä Suomessa on vuoden 2022 aikana kasvanut 75 %:lla (Laukkanen 2023). Päijät-Hämeessä kasvu on ollut keskimääräistä vahvempaa, sillä pyöräily-ystävällisten yritysten määrä on täällä lähes kahdeksankertaistunut viimeisen puolentoista vuoden aikana. Päijät-Hämeessä pyöräily-ystävällisten palvelujen tuottajia on ilahduttavan paljon majoituspalveluyritysten joukossa, kun taas esimerkiksi kahvila- ja ravintolapalveluiden osalta tarjonta on huomattavasti vähäisempää.

[Alt-teksti: vanha hirsirakennus korkeiden kuusien keskellä, rakennuksen edestä lähtevällä soratiellä kaksi pyöräilijää lähdössä liikkeelle.]
Kuva 2. Tervalepikon Torpat Sysmässä tarjoaa asiakkailleen myös vuokrafillareita sekä pyöräilyreittejä majoituspaikan välittömässä läheisyydessä. (Kuva: Tervalepikon Torpat)

Vahvoja ja nousevia kohderyhmiä

Pyörämatkailun merkittävimpinä asiakasryhminä Pyörämatkailukeskuksen kyselyssä nousivat esille kaveriporukat ja pariskunnat, joille myös Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeessa on kehitetty uusia tuotteita ja palveluja (Tommola 2022). Nykyistä enemmän huomiota kaipaisi perheille suunnattujen pyörämatkailupalvelujen kehittäminen.

Reitit ja kohderyhmät herättivät webinaarissa runsaasti keskustelua, ja monen eri toimijan yhteinen havainto oli, että reitit ovat ehdottoman tärkeitä alueen vetovoimalle. Pyörämatkailukeskuksen havaintojen mukaan yli 5 kilometrin poikkeama reitiltä alkaa olla jo niin suuri, että se nousee helposti kynnyskysymykseksi monelle pyörämatkailijalle (Laukkanen 2023). Tämän vuoksi on erittäin tärkeä pyrkiä huomioimaan matkailuyritysten sijainti ja palvelut jo reittien suunnitteluvaiheessa tai ainakin tehdä palvelut näkyviksi reittioppaissa. Päijät-Hämeessä aktiivisimmat yritykset ovat ymmärtäneet tämän yhteyden, ja ainakin Tervalepikon Torpat Sysmässä sekä Yli-Kaitala Resort Iitissä ovat jo ehtineet tuotteistamaan asiakkailleen kokonaan omia pyöräilyreittejä. 

Kirjoittaja

Päivi Tommola toimii LAB-ammattikorkeakoulussa projektipäällikkönä Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeessa (LAB 2023b).

Lähteet

LAB. 2023a. Vetoapua Päijät-Hämeen pyöräilykesään 2023 -webinaari. 6.4.2023. Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hanke. Viitattu 11.4.2023. Saatavissa https://lab.fi/sites/default/files/2023-03/Vetoapua%20P%C3%A4ij%C3%A4t-H%C3%A4meen%20py%C3%B6r%C3%A4ilykes%C3%A4%C3%A4n%202023%20kutsu%20ja%20ohjelma%20WEB%20060423.pdf

LAB. 2023b. Pyörämatkailijan Päijät-Häme. Hanke. Viitattu 11.4.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/pyoramatkailijan-paijat-hame

Laukkanen, H. 2023. Welcome cyclist -palautekyselyn 2022 koonti. Pyörämatkailukeskus. Esitys Vetoapua Päijät-Hämeen pyöräilykesään 2023 -webinaarissa. Julkaisematon.

Tommola, P. 2022. Päijät-Hämeessä luodaan uusia tuotteita ja palveluja pyörämatkailijan asiakastarpeisiin. LAB Focus. Viitattu 11.4.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/paijat-hameessa-luodaan-uusia-tuotteita-ja-palveluja-pyoramatkailijan-asiakastarpeisiin/