Salpausselkä Geopark -yhteistyöyrittäjyydestä tukiverkkoja ja näkyvyyttä

Kuudesta Päijät-Hämeen kunnasta koostuvalle Salpausselkä Geoparkille haetaan UNESCO Global Geopark -statusta Lahti Regionin Salpausselkä Geopark -yksikön johdolla.  

Yhteistyössä mukana, alueen näkyvyyttä edistämässä toimii myös LAB-ammattikorkeakoulun ja Geologian tutkimuskeskuksen yhteinen Salpausselkä Geopark näkyväksi -hanke. Geopark-toiminta on verkostoyhteistyötä, jossa mukana ovat myös alueen yritykset. Tähän asti yritysyhteistyö on ollut epävirallista, mutta helmikuussa kolme ensimmäistä yritystä allekirjoitti Salpausselkä Geopark Partner-logon käyttöön oikeuttavan virallisen yhteistyösopimuksen (Lahti Region 2021a).   

Edelläkävijöinä Lahden seudun matkailuyrityksiä 

Salpausselkä Geopark -yhteistyöyrittäjyyden statuksen virallistamista on edeltänyt pitkä valmisteluvaihe, jonka aikana alueen matka on edennyt idean kypsyttelystä kohti Salpausselkä Geopark -yksikön perustamista ja UNESCO Global Geopark -hakuprosessin virallista käynnistymistä syksyllä 2020. Ennen Salpausselkä Geopark -yksikön toiminnan käynnistymistä yritysyhteistyötä rakennettiin LAB-ammattikorkeakoulun, Geologian tutkimuskeskuksen ja Metsähallituksen yhteisissä kehittämishankkeissa (Komulainen 2019). 

Ensimmäisinä yhteistyösopimuksen allekirjoittaneet luontomatkailuyritykset Best Lake Nature Adventures ja Kitetirri sekä maaseuturavintola ja panimo Hollolan Hirvi ovat olleet yhteistyössä mukana jo kauan ja näkevät mahdollisen UGG-statuksen arvokkaana mahdollisuutena alueen matkailulle. Kitetirrin Pekka Tirkkonen toteaa tämän ydinjoukon olevan eräänlaisia yrityskummeja, joka mielellään kannustaa myös muita yrityksiä mukaan yhteistyöhön (Lahti Region 2021a). 

Kuva 1. Hollolan Hirvessä järjestetyssä yritystapaamisessa vuonna 2018 päästiin ihailemaan lähietäisyydestä erästä alueen geokohteista, Hollolan Harmiokalliota (Kuva: Carita Tanskanen) 

Sisältöä ja näkyvyyttä matkailupalveluille 

Tukiverkkojen ohella geopark-toiminnasta on mahdollista hankkia yritykselle myös arvokasta geomatkailuun ja kestävään kehitykseen liittyvää osaamista, jonka voi jalostaa sisällöksi uusille tuotteille ja palveluille. Kaikki kolme uutta Salpausselkä Geopark -yhteistyöyrittäjää ovat jo tarttuneet tähän mahdollisuuteen ja kehittäneet geopark-teemaan liittyviä erikoistuotteita.   

Suomessa ensimmäisenä UNESCOn Global Geopark -statuksen saavuttaneessa Rokua Geoparkissa on jo ehditty havainnoimaan yritysyhteistyön vaikutuksia. Saastamoisen (2019) mukaan Rokua Geoparkin yritysyhteistyöhön osallistuneet yrittäjän näkivät yhteistyön positiivisina vaikutuksina etenkin Geopark-yhteistyön mukana tulleet yhteistyöverkostot sekä lisääntyneet valmiudet kansainväliseen toimintaan. Yhteistyön vaikutusten heijastuminen yritysten taloudelliseen hyötyyn edellyttää kuitenkin hänen havaintojensa mukaan alueelta vahvaa brändäystä ja aktiivista otetta yhteistyön kehittämiseen. Juuri tätä tehdään tällä hetkellä Salpausselällä, tervetuloa mukaan toimintaan! 

Miten mukaan toimintaan 

Kestävän matkailun periaatteisiin ja kestävän kehityksen edistämiseen sitoutuneet yritykset ja yhteisöt voivat hakea Salpausselkä Geopark -yhteistyökumppaneiksi ja mm. hyödyntää Geopark-partnerlogoa markkinoinnissaan. Lisätietoa löytyy Visit Lahden Salpausselkä Geopark -sivustolta.

A picture containing person, cup, coffee, breakfast

Description automatically generated
Kuva 2. Salpausselkä Geopark -yhteistyöyrittäjyyden kautta tukiverkosto voi laajeta yli kuntarajojen (Kuva: Päivi Tommola)  

Kirjoittaja

Päivi Tommola, YTM, toimii LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana ja Salpausselkä Geopark näkyväksi -hankkeen projektipäällikkönä. Salpausselkä Geopark näkyväksi -hanke pyrkii lisäämään Salpausselkä Geoparkin kohteiden näkyvyyttä. 

Lähteet 

Komulainen, K. 2019. Salpausselkä Geopark Project: Developing a geopark to promote the geological heritage of the Päijät-Häme region. In: Peltonen, K. & Tommola, P. (toim.). LAMK Well-being and Regenerative Growth: Annual Review 2019. 16-23. [Viitattu 24.2.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-321-2 

Lahti Region. 2021a. Salpausselkä Geopark kokoaa kestävään matkailuun sitoutuneita yrityksiä yhteisen sateenvarjon alle. [Viitattu 24.02.2021]. Saatavissa: https://www.epressi.com/tiedotteet/vapaa-aika/salpausselka-geopark-kokoaa-kestavaan-matkailuun-sitoutuneita-yrityksia-yhteisen-sateenvarjon-alle.html?fbclid=IwAR3LT7la4_GpPWioZT9WXFpCd_by1fQNHXRF-YydUaMuLn8_zYdLb9N8wb0 

Saastamoinen, M. 2019. Syrjäseutujen matkailun kehittäminen -Matkailupalveluyrittäjien näkemyksiä Rokua Geoparkin matkailun tilasta. . [Viitattu 24.2.2021]. Saatavissa: http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201905111734.pdf 

Linkit 

LAB. 2020. Salpausselkä Geopark näkyväksi -hanke. [Viitattu 24.02.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/salpausselka-geopark-nakyvaksi-elinvoimaa-paijat-hameeseen 

Lahti Region. 2021b. Salpausselkä Geopark -yritysyhteistyö. [Viitattu 24.02.2021]. Saatavissa: https://visitlahti.fi/etusivu/salpausselkageopark/salpausselka-geopark-yksikko/yritysyhteistyo/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *