Teknologian mahdollisuudet luontomatkailun kehittämisessä

Uudet teknologiat luovat sekä palveluntuottajien että matkailijoiden näkökulmasta monia mielenkiintoisia mahdollisuuksia matkailuun. Luontomatkailussa näkyvimmät teknologian tuomat muutokset liittyvät matkailijoiden tapaan matkustaa, etsiä tietoa ja kokea matka. (Konu ym. 2017). Vielä 1990-luvulla luontoretkelle lähtemiseksi riitti monelle se, että pakkasi eväät reppuun ja avasi oven. 2020-luvulla entistä useampi haluaa hyödyntää useita erilaisia älylaitteita ja sovelluksia luontomatkansa aikana sekä sitä ennen ja sen jälkeen. 

Navigoinnin ja kohdeinformaation välittämisen apu 

Luontomatkailuun liittyvien sovellusten ja teknologioiden määrä kasvaa ja moninaistuu koko ajan (Konu ym. 2017). Erilaiset navigointia helpottavat teknologiat ja tuotteet ovat yleistyneet nopeasti, käyntimäärälaskurit on otettu käyttöön monissa luontokohteissamme ja myös matkakohteiden omien applikaatioiden kehittäminen on hyvässä vauhdissa. Mielenkiintoisia mahdollisuuksia luovat myös web-kamerat, virtuaalilasit muut monikanavaisen kohdetiedon esittämiseen sopivat teknologiset ratkaisut. Myös kokonaan virtuaalisten luontomatkojen kehittäminen on jo täyttä totta; korona-aikana virtuaalisia retkiä on testattu ainakin Saimaalla (YLE 2020). 

Kuva 1. Virtuaalilaseissa käytettävä teknologia mahdollistaa luontokohteiden esittelyn myös sisätiloissa (Kuva: Päivi Tommola) 

Vuorovaikutteisuus ja pelillistäminen osana hyvinvointikokemusta 

Rajattomista mahdollisuuksista huolimatta teknologian hyödyntäminen voi palveluntarjoajan näkökulmasta olla haasteellista, koska teknologiset ratkaisut kehittyvät nopeasti ja uuden teknologian omaksuminen edellyttää monesti myös ajattelumallien ja toimintatapojen muutosta (Dufva 2018). Kohdevalintaan vaikuttavatkin nykyään virallisten kanavien kautta saatua kohdetietoa enemmän muiden matkailijoiden kokemukset ja sosiaalisessa mediassa jakama sisältö (Kerkola ym. 2019). Tätä kautta luontomatkailuun liittyvästä hyvinvointikokemuksesta on tullut entistä vuorovaikutteisempi. 

A picture containing tree, outdoor, person, river

Description automatically generated
Kuva 2. Salpausselkä Geoparkin näkyvyyden lisäämisessä paikallisella tasolla hyödynnetään aktiivisesti sosiaalista mediaa (Kuva: Päivi Tommola) 

Kokonaan uuden ulottuvuuden luontomatkailupalvelujen kehittämiselle luo pelillistäminen, joka osaltaan saattaa madaltaa kynnystä myös uusien kohderyhmien lähtemiselle luontoon. Pelillistäminen mahdollistaa kiinnostavalla tavalla myös kasvatuksellisen sisällön integroimisen luontomatkailuun liittyviin tuotteisiin, mikä lisää sen kiinnostavuutta Salpausselkä Geopark -yhteistyössä.  

Ehkä joskus tulevaisuudessa meilläkin kehitetään esimerkiksi digitaalinen Salpausselkä Geoparkin kohteiden luonto- ja kulttuuritietoutta ja kestävän matkailun periaatteita esittelevä peli, jonka loot boxista on mahdollista saada haltuunsa esimerkiksi veden hyvän emännän Vellamon aarre tai jokin muu virtuaalimaailmassa erityisen arvokas asia. 

Kirjoittaja

Päivi Tommola, YTM, toimii LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana ja Salpausselkä Geopark näkyväksi -hankkeen projektipäällikkönä. Salpausselkä Geopark näkyväksi -hanke pyrkii lisäämään Salpausselkä Geoparkin kohteiden näkyvyyttä. Salpausselkä Geopark -yhteistyössä halutaan tulevina vuosina hyödyntää entistä tehokkaammin digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia. 

Lähteet 

Dufva, M. 2018. Teknologiamurros on samalla ajattelutapojen murros. [Viitattu 19.2.2021]. Saatavissa: https://www.sitra.fi/blogit/teknologiamurros-samalla-ajattelutapojen-murros/ 

Kerkola, H., Prykäri, E. 2019. Digitaalisuus mukana metsässä ja metsä mukana digitaalisuudessa. HAMK Unlimited Professional. [Viitattu 19.2.2021]. Saatavissa: https://unlimited.hamk.fi/biotalous-ja-luonnonvara-ala/digitaalisuus-metsassa-metsa-digitaalisuudessa 

Konu, H., Tyrväinen, L., Pesonen, J., Tuulentie, S., Pasanen, K. & Tuohino, A. 2017. Uutta liiketoimintaa kestävän luontomatkailun ja virkistyskäytön ympärille – Kirjallisuuskatsaus. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 45/2017. [Viitattu 19.2.2021]. Saatavissa: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79836/45_VIRKEIN_.pdf 

YLE. 2020. Maksullinen virtuaalimatkailu on korona-ajan uusi ilmiö -Ensimmäiset virtuaalimatkaajan tulevat Saimaalle virtuaalisesti jo kesäkuussa. [Viitattu 19.2.2021]. Saatavissa https://yle.fi/uutiset/3-11370424 

Linkit 

LAB. 2020. Salpausselkä Geopark näkyväksi -hanke. [Viitattu 18.02.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/salpausselka-geopark-nakyvaksi-elinvoimaa-paijat-hameeseen 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *