Salpausselkä Geoparkissa popularisoidaan ja visualisoidaan geologista tietoa

UNESCO Global Geopark on YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön myöntämä nimike tietyt kriteerit täyttäville, geologisesti ainutlaatuisille alueille. Virallisen statuksen saaneita alueita on tällä hetkellä 147, 41 eri maassa (UNESCO 2020). Tähän joukkoon haluaa mukaan myös kuuden kunnan alueista koostuva Salpausselkä Geopark, jossa maiseman keskeisiä elementtejä ovat ensimmäinen ja toinen Salpausselkä sekä kohti pohjoista kulkevat pitkät harjujaksot.

Alueella on vuodesta 2016 asti tehty hankevetoista yhteistyötä geologisen perimän ja siihen liittyvän luonto- sekä kulttuuritiedon kartoittamiseksi sekä geomatkailun toimijoiden verkoston kehittämiseksi. Vuoden 2020 alusta alueen hallinnosta on vastannut Visit Lahden yhteydessä toimiva Salpausselkä Geopark -yksikkö. Tavoitteena on jättää hakemus UNESCO Global Geopark -statuksesta kuluvan vuoden aikana, jolloin alue voi saada nimikkeen aikaisintaan vuonna 2022.

UNESCOn status edellyttää näkyvyyttä

UNESCOn neljästä Geopark-kohteille asettamasta perusedellytyksestä kolmen osalta hakemuksen jättämiselle otolliset olosuhteet alkavat olla Salpausselkä Geoparkin alueella koossa. Meillä on kansainvälisesti arvokasta geologista perintöä, toimiva Geopark-hallinto ja olemme verkostoituneet kansainväliseen Geopark-yhteisöön. Tämän hetken haasteena alueella on näkyvyyden kehittäminen.

UNESCO edellyttää, että alueella liikkuvien ihmisten, niin paikallisten kuin matkailijoidenkin, pitää nähdä olevansa Geopark-alueella. Alueen geologiaa sekä siihen liittyviä luonto- ja kulttuuriarvoja esittelevää tietoa on oltava helposti saatavilla muun muassa nettisivuilla, infopisteillä ja esitteiden kautta. Tätä edistetään Maaseuturahaston rahoittamassa, LAB-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Salpausselkä Geopark näkyväksi -hankkeessa, yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen ja aluetoimijoiden kanssa, hyödyntäen aiemmin koottua tieteellistä tietoa.

A group of people wearing costumes

Description automatically generated
Kuva 1. Eräs UNESCOn perusedellytyksistä Global Geopark -alueille on riittävä näkyvyys. Tiirismaa on eräs kohteista, joissa geologista tietoa on jo nähtävissä maastossa. (Kuva: Päivi Tommola)

Salpausselkä Geopark näkyväksi -hankkeessa on tarkoitus tuottaa geologista tietoa visualisoivia ja popularisoivia kuvitusmateriaaleja ja animaatioita sekä esittelyvideo alueesta. Hankkeen aikana tuotetaan myös maastokohteisiin suunnattua informaatiota yhteistyössä alueen kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Alueella on jo olemassa kohdetietoa sisältävä, Lahti Regionin yhteydessä toimivan Salpausselkä Geopark -yksikön ylläpitämä sivusto.

Geopark-toimijoiden verkostosta vertaistukea kehitystyöhön

Suomessa on tällä hetkellä viisi Geopark-kohdetta. Ainoa virallisen statuksen saanut UNESCO Global Geopark on Rokualla. Yksittäisten kohteiden näkyvyyden nostamisessa yhteistyö muiden kotimaisten Geopark-kohteiden kanssa on tärkeää. Suomessa Geopark-toimijat järjestävät säännöllisesti verkostoitumistapaamisia ja alueiden välisiä tutustumismatkoja sekä tekevät yhteistyötä messujen ja kansainvälisten konferenssien järjestelyissä. Salpausselkä Geoparkin toimijoiden verkosto on käynyt tutustumassa keskeisiin kohteisiin ja palveluihin sekä Rokualla että Lauhanvuori-Hämeenkangas-Geoparkissa. Kokemuksia ja hyviä käytänteitä on näiltä tutustumismatkoilta välittynyt paitsi aluetoimijoille ja hankeväelle, myös alueilla toimiville yrityksille. Tulevaisuudessa, kun virallisen statuksen saaneiden kohteiden määrä kasvaa, tulee tämä yhteistyö olemaan entistä tärkeämpää yhteisen näkyvyyden kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

A group of people sitting at a table

Description automatically generated
Kuva 2. Lauhanvuori-Hämeenkangas-Geoparkissa on löydetty kiinnostavia muotoja geologisen tiedon visualisoimiseen. Jämin luonto- ja urheilukeskuksen näyttelytiloista löytyy tämä lisätyn todellisuuden hiekkalaatikko, joka mallintaa Lauhanvuori-Hämeenkangas-alueen topografiaa. (Kuva: Päivi Tommola.)

Lisätietoa Salpausselkä Geoparkin kohteista: https://visitlahti.fi/salpausselkageopark

Kirjoittaja

Päivi Tommola, YTM, työskentelee projektipäällikkönä Salpausselkä Geopark näkyväksi ja Salpausselkä Unesco Global Geopark -hankkeissa. Hankkeiden rahoittajana toimii Maaseuturahasto.

Lähteet

UNESCO. 2020. UNESCO Global Geoparks. [Viitattu 7.4.2020]. Saatavissa: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *