Soveltavan liikunnan työpajat työelämätaitojen kehittäjinä LAB-ammattikorkeakoulun sekä Kiipulan erityisen tuen tarpeen opiskelijoille

Ihan samat -hanke on LAB-ammattikorkeakoulun hallinnoima hanke. Toinen hankkeessa toimiva organisaatio on Kiipulasäätiö, jonka perustehtävä on ammatillisen erityisopetuksen ja kuntoutuksen järjestäminen. Lahdessa Kiipulasäätiön toimintaan kuuluvat työhön ja elämään valmentava Telma-koulutus, ammatilliseen erityisopetukseen valmentava Valma-koulutus sekä ammatillinen erityisopetus. Tässä hankkeen kohderyhmänä ovat LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijat ja Kiipulan nuoret aikuiset, jotka tarvitsevat erityistä tukea elämän eri osa-alueilla. Hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää ja pilotoida oppimisympäristöjä, joissa molempien koulutusorganisaatioiden opiskelijoiden työelämävalmiudet kehittyvät yhdessä. Yksi tällainen oppimisympäristö on ollut soveltavan liikunnan työpaja. Työpajoja järjestetään hankkeen 1.1.2019-30.6.2021 aikana kymmenen kertaa lukukaudessa.

Työpajoissa kahden oppilaitoksen opiskelijat tutustuvat toisiinsa. Toiminta tukee erityisoppilaitoksen inkluusiota eli ajatusta siitä, että erityistä tukea tarvitsevat nuoret voivat osallistua samoihin oppimisympäristöihin kuin vammattomat nuoret. Opiskelijat tulevat hyvin eri lähtökohdista ja taustoista, mutta tavoite ja tarve ovat samat: valmentautuminen työelämään. LAB-ammattikorkeakoulusta mukana ovat olleet fysioterapiaopiskelijat, Kiipulasta Valma ja Telma-ryhmien opiskelijat sekä heidän opettajansa ja ohjaajat.

Miten työpaja voi valmentaa työhön ja elämään?

Opettajien kertoman mukaan LABin kampukselle tulo on ollut Kiipulan opiskelijoille yksi viikon kohokohdista. Osalle erityisen tuen opiskelijoista uusi ja vieras ympäristö, sinne tuleminen ja siellä toimiminen on haaste. Kiipulan opettaja Ulla Peuhun mukaan on ollut tärkeää, että heidän opiskelijansa ovat saaneet kokemuksia uudesta ympäristöstä sekä muiden kuin oman henkilökunnan ohjauksesta ja avustamisesta. Nämä kokemukset laajentavat ja vahvistavat opiskelijoiden toiminnanohjaustaitoja eri ympäristöihin ja tilanteisiin.  Pajat ovat myös vahvistaneet opiskelijoiden sosiaalisia taitoja sekä motivoineet suurta osaa opiskelijoista liikkumiseen ja toimimiseen. Opettajien mukaan liikuntapajat ovat olleet mukavaa vaihtelua liikuntatunteihin ja antaneet opiskelijoille mahdollisuuden erilaisiin liikuntakokemuksiin ja -mahdollisuuksiin. Kiipulan opettaja Pekka Visuri yhtyy kollegansa näkemyksiin ja korostaa yhdessä tekemisen iloa ja innostusta.

Kuva 1-2. Yhdessä on hauska oppia, myös tila ja välineet inspiroivat. (Kuvat: Sirpa Silaste)

LAB-ammattikorkeakoulun työpajoihin osallistuville fysioterapeuttiopiskelijoille tehdyn kyselyn mukaan kaikki vastanneet opiskelijat kokivat, että heidän tietämyksensä erityistä tukea tarvitsevista nuorista ja taidot ohjata heitä lisääntyivät. Yli puolet opiskelijoista koki, että nämä tiedot ja taidot kehittyivät paljon. Opiskelijat vastasivat saaneensa lisää rohkeutta ja osaamista kohtaamiseen sekä perusteita ja työkaluja ohjaamiseen. Tärkeänä pidettiin erityisesti kokemusta erilaisista kommunikaatiomenetelmistä ja ymmärryksen lisääntymisestä selkokielisyyden merkityksestä ohjaus- ja vuorovaikutustilanteessa. Opiskelijat havaitsivat, miten monet asiat vaikuttavat yksilön toimintakykyyn. Vastauksissa saatiin hyviä esimerkkejä siitä, kuinka erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuutta yhteiskuntaan voidaan lisätä. Vastauksissa mainittiin esteettömyyden huomioiminen, julkinen keskustelu eritystä tukea tarvitsevien henkilöiden tarpeista, ennakkoluulojen rikkominen, kommunikointiin rohkaisu, harrastuksiin ohjaaminen sekä henkilökohtainen motivointi. Lähes kaikki opiskelijat olivat valmiita työskentelemään erityistä tukea tarvitsevien nuorten parissa.

(Kuva: Ihan samat -hanke)

Kirjoittaja: Sirpa Silaste on LAB-ammattikorkeakoulun fysioterapian lehtori ja fysioterapeutti, joka on perehtynyt erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten fysioterapiaan ja liikuntaan.

Linkit

Ihan samat – Vertaisoppimista ja kohtaamisia erilaisille oppijoille: https://lab.fi/fi/projekti/ihan-samat

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *