CB-SAFE

4 artikkelia

Varo heikkoja jäitä – turvallisuustietoa videon välityksellä

CB-Safe -hankkeessa (LAB 2022a) on laadittu turvallisuustiedotusmateriaalia yhteistyössä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson pelastuslaitosten sekä LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikön sosionomiopiskelijoiden kanssa. Opiskelijoille järjestetystä ideointi- ja suunnittelutyöpajasta saatuja tuloksia (Ikonen […]

Sosionomiopiskelijat turvallisuustiedon äärellä 

Cross-Border Safety – Accident prevention and Risk Management-hankkeen tavoitteena on kehittää matkustajien rajanylitysturvallisuutta. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson pelastuslaitokset sekä LAB-ammattikorkeakoulu. LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikön edustajat […]